Skip to main content
Free online workshops to help grow your digital news business
Sign Up
See application for your region
///regionCtrl.selectedOption///
///option.name///

GNI İnovasyon Yarışması nedir?

Başvuruları 22 Şubat 2022 ve 7 Nisan, Pazartesi 23:59 GMT tarihleri arasında süren Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması başvuruları tamamlanmıştır. Başvuru süreci 22 Şubat 2021 ve 12 Nisan, Pazartesi 23:59 GMT tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Yarışma, yenilikçi, özgün gazetecilik üretmeyi, güvenilir haber içerikleriyle vatandaşları aydınlatmayı amaç edinen ve projeleriyle daha sürdürülebilir bir haber ekosistemi yaratmayı hedefleyen bağımsız yayıncılar dahil olmak üzere her büyüklükteki kuruluşun başvurusuna açıktı.

Applications Closed

Başvuru süreci

The application window opened on 22 February 2022 at 9am GMT, and closed on Tuesday, April 5 at 23:59 GMT. Only online applications in English or French will be considered. Applicants are asked to provide descriptions, budget information and a slidedeck via our online application form. They are also required to accept the Middle East, Turkey and Africa and GNI Innovation Challenge Application Terms and Conditions.

Başvuru uygunluk koşulları

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması, yenilikçi ve özgün bir tarzda gazetecilik yapmayı, daha sürdürülebilir ve zengin haber ekosistemi yaratma konusunda yenilik üretmeyi amaçlayan tüm kuruluşlara ve serbest veya kendi adına çalışan gazetecilere açıktır.

Yarışmaya katılabilecek ülkeler/bölgeler

Başvuru sahiplerinin coğrafi olarak Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgelerinde bulunması gerekir (Uygun ülkeler Hükümler ve Koşullar’da belirtilmiştir.)

Haber kuruluşlarının, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da bulunan uygun ülkelerden (Hüküm ve Koşullar’da listelenen ülkeler) birinde tescil edilmiş olması gerekir. Tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşların Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da kayıtlı olması veya kayıtlı değillerse ana iş yerlerinin bu bölgede olması gerekir.

Uygun projeler

Yarışma tüm fikirlere açıktır ancak projenin, kullanıcı ve/veya iş perspektifinden nasıl bir etkide bulunduğunu net bir şekilde gösteren göstergelere sahip olması beklenir. Seçilen projelerin bir yıl içinde teslim edilmesi gerekir.

Özellikle şu alanlara odaklanan yenilikçi projeleri ve pek çok diğer projeyi teşvik ediyoruz:

 • Okuyucu etkileşimini ve/veya okuyucu kaynaklı geliri geliştiren
 • İş modellerini geliştiren ve çeşitlendiren
 • Yeni yayın metotları geliştiren
 • Yanlış haberle mücadele eden
 • Gazeteciliğe güveni artıran
 • Yeni kitlelere ulaşan
 • İş akışlarının verimliliğini geliştiren
 • Yeni teknolojiler keşfeden

Başvuru sahiplerini, net göstergeler (kitle metrikleri, üyelik gelişimi veya beklenen mali etkiler vs) sağlayarak projenin sunduğu fırsatların altını çizmeye teşvik ediyoruz.

Projeler beş ana kritere göre değerlendirilecektir:

 1. İnovasyon: Yenilikçi olan, başvuru sahibinin ve kullanıcıların hayatları üzerinde dönüştürücü etkide bulunan projeler tercih edilecektir.
 2. Haber ekosistemi üzerindeki etki: Projenin, yeni gelir akışlarının yaratılması ve/veya insanların dijital haberleri tüketme şeklini değiştirmede önemli olumlu etki potansiyeline sahip olduğunu göstermesi gerekir. Örneğin, işbirliğini geliştiren yaklaşımlar, açık kaynaklı projeler veya başkalarına ilham veren ve kaliteli gazeteciliğe yönelik yenililikçi düşünceyi besleyecek projeleri görmekten memnuniyet duyacağız.
 3. Fizibilite: Projenin, net göstergeler ile ölçüler ve uygun durumlarda bir iş planı sunması, temel riskleri ve bu riskleri azaltacak adımları belirlemesi gerekir.
 4. Çeşitlilik: Hedef kitlelerinde, organizasyonlarında ve içeriklerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığa bilinçli bir şekilde bağlı olduğunu gösterebilen projeler tercih edilecektir. Google, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık ilkelerine bağlıdır ve bu değerlere bağlı şirketleri/projeleri desteklemek için çalışır.
 5. Paylaşımcılık: Proje sahibinin bilgiyi ve açık kaynak kodunu paylaşmaya hazır olması ve genel olarak ekosistemin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya istekli olması beklenir. Seçilen katılımcıların projelerinden öğrendiklerini herkese açık rapor olarak sunması istenecektir.

Aşağıdaki proje türleri, İnovasyon Yarışması kapsamında finanse edilmeye UYGUN DEĞİLDİR:

 1. Yalnızca haber içeriğine yer veren veya yalnızca haber içeriklerini diğer dillere çeviren projeler
 2. Eski yayın sistemlerinin yenilenmesinden ibaret olan projeler
 3. Sadece verilerin harmanlanması veya listelenmesi ile ilgili projeler (örneğin iş listelerinin, borsa verilerinin veya haber makalelerinin yeniden yayınlanması)
 4. Yalnızca eğitim veya öğretimle ilgili projeler
 5. Haber kuruluşları üzerinde bir etki yaratmayan projeler

Proje finansmanı

Google, seçilen projeler için 150.000 ABD dolarına kadar finanse edecektir. Google, seçilen projelerin toplam maliyetlerinin % 70'ine kadar finanse edecektir. En az %30’luk kısmı ise başvuru sahibi tarafından finanse edilecek operasyonel maliyetler olabilir. Kapsam dahilindeki giderler arasında personel maliyetleri, mühendislik maliyetleri ve proje için ihtiyaç duyulan her türlü ekipman, araç, donanım, yazılım ve diğer varlıkların veya malzemelerin satın alınması veya lisanslanması ile pazarlama giderleri (talep edilen toplam tutarın %20'si ile sınırlıdır) yer alır. Editoryal harcamalar finansman kapsamındaki maliyet olarak değerlendirilmeyecek ve karşılanmayacaktır. Finansman, genel ve dolaylı giderler için harcanamaz.

Yönetim

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışmasına yapılan başvurular habercilik alanında bilgili uzman bir ekip tarafından değerlendirilecektir.

SSS

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Google News Initiative İnovasyon Yarışması nedir? Cevap

İnovasyon Yarışması’nın önemli amaçları var: Habercilik ekosisteminin her kanadından gelebilecek yeniliği teşvik etmek ve yeni bakış açıları kazandırmak, çeşitli büyüklükteki organizasyonlara yeni şeyler denemeleri için alan açmak.

Kimler başvurabilir? Cevap

Yarışma yenilikçi, özgün gazetecilik üretmeyi, güvenilir haber içerikleriyle vatandaşları aydınlatmayı amaç edinen ve projeleriyle daha sürdürülebilir bir haber ekosistemi yaratmayı hedefleyen bağımsız yayıncılar dahil olmak üzere her büyüklükteki kuruluşun başvurusuna açıktır. Köklü yayın kuruluşları, sadece internet üzerinden yayın yapan kuruluşlar, sektöre yeni giriş yapanlar, yayıncı birlikleri ve yerel sektör dernekleri ile serbest ve kendi adına çalışan gazeteciler başvuru yapabilir. Başvuru sahipleri Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinden olmalıdır ve buralar ana çalışma alanları olmalıdır (Uygun ülkeler Hükümler ve Koşullar’da listelenmiştir.)

Yarışmaya ne zaman başvurabilirim? Cevap

The application window is closed.

Bu proje çağrısının konusu nedir? Cevap

Yarışma dijital gazeteciliğe yeni bakış açısı kazandıran, yeni iş modelleri geliştirilmesini destekleyen veya kullanıcıların dijital haberlere erişim şeklini değiştiren projelere açıktır. Başarılı projelerin özgün dijital haber üretimine yenilikçi ve olumlu bir etki yapması bekleniyor.

İnovasyondan neyi kastediyoruz?

İnovasyon başladığı noktaya ve ortama bağlı olduğundan ne demek olduğundan ziyade, başvuru sahibinin fikirlerindeki inovasyonu tanımlamasını bekliyoruz. Yani başvuru sahibinin daha önce denemediği veya en azından yeni bir yaklaşım gösteren fikirleri arıyoruz.

Projelerin kapsamı çok geniş olabilir, burada kısıtlayıcı olmaktan kaçınarak en zengin fikirleri görmek istiyoruz. Haberlerde yapay zeka kullanımından iş modelinin çeşitlendirilmesine veya kitle etkileşimini geliştirecek ya da yeni kitlelere ulaşılmasını sağlayacak yeni yollar olabilir. Fikir ne olursa olsun, karşılaşılan zorluklar aşılırken kullanılan en yaratıcı çözümleri duymak istiyoruz.

Fikir edinmek isterseniz Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde daha önce seçilen projelere göz atabilirsiniz. Yalnız belirli bir tema olmadığını ve çok geniş düşünebileceğinizi hatırlatmak isteriz:

Biraz daha incelemek ister misiniz? 2018’den bu yana İnovasyon Yarışması’nda finansman hakkı kazanan 227 projeye buradan erişebilirsiniz. İlgi uyandıran bu videoları izleyerek seçilen başvurulara daha yakında göz atabilirsiniz.

Projeden neyi kastediyoruz?

Finanse edilen projelerin 12 aylık süre içinde geliştirmeyi tamamlaması ve haber kuruluşlarını başarıya taşıyacak yeni, somut bir haber ürünü, hizmeti veya aracı sunması gerekir. Başvuru sahibinin günlük rutin faaliyeti olan veya halihazırda bulunan bir şeyi geliştiren projeler finanse edilmeyecektir. Bütün projeler önemli bir dijital bileşene sahip olmalıdır. Herhangi bir Google ürününü kullanma konusunda bir şart olmadığını hatırlatmak isteriz.

Başvurumu en iyi nasıl hazırlayabilirim? Cevap

We need two things to accept your application.

 1. A completed online application form
 2. A PDF presentation about your project submitted through the same form

We will consider applications written in English and French only. Please note the character count and limitation are mentioned directly in the template. We recommend you to be as brief and explicit as possible. Applications also include a mandatory PDF presentation which has a template that is linked here. This template is an example presentation that also contains prompts in the slides and the speaker notes to help you create the most effective presentation. Please follow the outline of the presentation as suggested in the example. In addition to the form and the slidedeck you will also be asked to accept the Middle East, Turkey & Africa GNI Innovation Challenge Application Terms and Conditions.

The application window lasts for nearly 7 weeks. Take advantage of this time to document your application as thoroughly as possible:

 1. Please download and review this PDF of application form questions in advance of starting work.
 2. Download the slidedeck from this link to review the information required.
 3. Take the time to consult and do research, brainstorm with your team and prepare the best responses.
 4. When you are ready, please go to the online version of the form and submit the application and slidedeck.

If you need additional information, please contact us at meagnichallenge@google.com

Başvurumun başlığı nasıl olmalı? Cevap

Başlık projenin amacının özetlemeli. Bu proje ile elde edilmek istenen ana başarı nedir? Değerlendirenlerin konuyu ve fikri anlayabileceği bir manşet gibi, twit gibi ya da basit bir ifade olabilir. Unutmayın, 140 karakter sınırı var.

Proje öneriniz yarışma çağrısına neden uygun? Cevap

This is a required question in the application form. You should use your answer to detail exactly what it is you will do, the value the project will add for your organization and beyond. Using an elevator pitch format could be useful but be specific about what your proposed project is and what you aim to build.

When answering this question, bear in mind that the 5 point criteria outlined below will be used to evaluate your application. Please detail how your proposal answers each of those points and tell us why this project is innovative for your organization.

Projects will be evaluated against five main criteria:

 1. Innovation: Preferred projects will be innovative and transformative for the applicant and for the users.
 2. Impact on the news ecosystem: Preferred projects should demonstrate potential for significant positive impact for the wider industry. For example, collaborative approaches, open source projects or just ideas that inspire others and nurture innovative thinking for quality journalism are welcome.
 3. Feasibility: Preferred projects should demonstrate their potential through clear indicators and expected metrics. They should set out key risks and mitigation steps.
 4. Diversity: Preferred projects will be able to demonstrate their self-defined commitment to Diversity, Equity and Inclusion whether that is within their audience, organization or content. Google is committed to Diversity, Equity and Inclusion and works to support companies/projects which are inline with such values.
 5. Inspiration: Preferred projects will show willingness to share knowledge and to contribute to the improvement of the ecosystem overall. Selected recipients will be required to produce a public report with learnings from the project.
Finansmanın kullanım şeklini nasıl açıklamalıyım? Cevap

Formun bu kısmında üzerinde çalıştığınız sorunu tanımlamak ve nasıl çözmeyi planladığınızı açıklayın. Fikri nasıl uygulayacağınız, atacağınız adımlar ve gerekli kaynaklar ile finansmanın nerelere harcanacağı ile ilgili ayrıntıları açıklayın. Burada projeyi nasıl yürüteceğinizi ifade edin.

Başvuruma sunum eklemeli miyim? Cevap

Sunum paylaşmak artık zorunlu bir koşul. Sunum ile ilgili önerilen yapının, yönlendirmelerin ve yardımcı olacak ipuçlarının bulunduğu şablonunu açmak için burayı tıklayın. Sunum odaklanmanıza, anlaşılır ve sade bir şekilde fikrinizi anlatmanıza yardımcı olur. Sunum yönlendirici, yani ihtiyaç duyduğumuz bütün bilgilerin anahatları konusunda size yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak sayfa düzeni, tasarım konusunda yaratıcılığınızı ve takım kültürünüzü yansıtabilirsiniz.

Başkalarıyla işbirliği yapmak istersem ne olur? Cevap

Diğer sektör temsilcileriyle işbirliği yapılmasını gerektiren başvurulara açığız. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Hüküm ve Koşulları’nda işbirliğine dayalı bir başvurunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Hüküm ve koşulların tam bir kopyasını nerede okuyabilirim? Cevap

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Hüküm ve Koşulları’nı burada bulabilirsiniz.

Tüm başvurular incelenecek mi? Cevap

Evet, son başvuru tarihine kadar teslim edilen tüm uygun başvuruları inceleyeceğiz.

GNI Proje Ekibi ile nasıl iletişime geçebilirim? Cevap

Ekiple iletişim kurmak isterseniz lütfen meagnichallenge@google.com adresine e-posta gönderin.

Kaç başvuru gönderebilirim? Cevap

Her başvuru sahibi sadece bir başvuru gönderebilir. Aynı projeyle ilgili diğer başvurular dikkate alınmayacaktır. Daha büyük bir grubun veya holding yapısının parçası olan kuruluşların başvurularını en fazla 3 projeyle sınırlandırmasını rica ediyoruz. Bu nedenle kuruluşların ve grupların, başvurularını gönderirken öncelik verdikleri projelere odaklanmalarını tavsiye ederiz.

Gönderdiğim bilgiler nasıl kullanılacak? Cevap

Başvuru sahiplerinin verdiği yanıtlara sınırlı sayıda kişi erişebilecektir. Projeler değerlendirilirken bu yanıtlar dikkate alınacaktır. Bize sağladığınız bilgileri nasıl kullanacağımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen Başvuru Hüküm ve Koşulları’na bakın. Başvuru Hüküm ve Koşulları’nda da belirtildiği üzere başvuru sahiplerinin bize İşletmeyi Riske Sokabilecek Bilgileri sunmamalarını istiyoruz. Başvuru sahibi diğer başvuru sahipleri veya sektör gruplarıyla bağlantı kurmak istediğini belirtmişse Proje Ekibi, projelere etkinliklerde ve vaka çalışmalarında yer verilmesi gibi bilgi paylaşım fırsatları sunmak için başvuru sahibi ile iletişime geçebilir.

Hangi masraflar uygun kabul edilir? Cevap

Kapsam dahilindeki giderler arasında personel maliyetleri, mühendislik maliyetleri ve proje için ihtiyaç duyulan her türlü ekipman, araç, donanım, yazılım ve diğer varlıkların veya malzemelerin satın alınması veya lisanslanması ile pazarlama giderleri (talep edilen toplam tutarın %20'si ile sınırlıdır) yer alır. Editoryal harcamalar finansman kapsamındaki maliyet olarak değerlendirilmeyecek ve karşılanmayacaktır. Finansman, genel ve dolaylı giderler için harcanamaz. Ayrıntılı bilgi için Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Hüküm ve Koşulları’na bakın. Lütfen projenin yürürlüğe girme tarihinin Google'ın finansman sözleşmesini imzaladığı tarih olacağını unutmayın. Bu tarihten önce yapılan hiçbir masraf proje finansmanından karşılanamaz.

Hangi bilgilerin son derece gizli bilgi ve işletmeyi riske sokabilecek bilgi olduğu kabul edilir? Cevap

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Hüküm ve Koşulları’nda belirtildiği gibi, başvuru sahiplerinin Başvuru Hüküm ve Koşulları’nda tanımlandığı şekliyle “İşletmeyi Riske Sokabilecek Bilgileri” göndermemesi gerekir. Google, GNI İnovasyon Yarışması ile ilgili faaliyetlerini kamuoyuna duyurmayı planlamaktadır. Başvuru Hüküm ve Koşulları’nda belirtildiği gibi, Google, GNI İnovasyon Yarışması’nda fonların nasıl verildiğini gösteren toplu verileri ve projeye özgü belirli bilgileri yayınlayabilir.

“İşletmeyi Riske Sokabilecek Bilgiler”, açığa çıkması halinde rakiplerinize rekabet avantajı sağlayacak veya başka şekilde size önemli zararlar verebilecek gizli bilgilerdir. Projenin sahibi olarak, hangi bilgilerin “İşletmeyi Riske Sokabilecek Bilgiler” olduğuna en iyi siz karar verirsiniz. Bununla birlikte, bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız yasal tavsiye almanızı öneririz.

Başvurumun kabul edilip edilmediğini ne zaman öğrenebilirim? Cevap

Nihai seçim yapmadan önce biraz daha fazla bilgi almak için başvuru sahipleri ile irtibata geçebiliriz. Bu hallerde sizinle e-posta yoluyla iletişime geçeceğiz. We may contact applicants if we require further information or clarification prior to making our final selection. In that case, we would contact you via email. Proje ekibimiz başvuruların değerlendirmesini ve seçimini üç ay içinde tamamlamak için çaba gösterecektir. Ancak katılım sayısına göre süre değişiklik gösterebilir. Olumlu veya olumsuz seçim sonuçları bütün projeler ile paylaşılacaktır. Ancak seçilmeyen projeler ile ilgili özel geri bildirim verilmeyecektir.