Skip to main content
Free online workshops to help grow your digital news business
Sign Up
See application for your region
///regionCtrl.selectedOption///
///option.name///

GNI İnovasyon Yarışması nedir?

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması başvuruları tamamlanmıştır. Başvuru süreci 22 Şubat 2021 ve 12 Nisan, Pazartesi 23:59 GMT tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Yarışma, yenilikçi, özgün gazetecilik üretmeyi, güvenilir haber içerikleriyle vatandaşları aydınlatmayı amaç edinen ve projeleriyle daha sürdürülebilir bir haber ekosistemi yaratmayı hedefleyen bağımsız yayıncılar dahil olmak üzere her büyüklükteki kuruluşun başvurusuna açıktı.

Applications Closed

Başvuru süreci

Yarışmaya, 22 Şubat 2021 saat 10:00 (GMT) ile 12 Nisan 2021 saat 23:59 (GMT) arasında başvuru yapılabilecek. Yalnızca internet üzerinden yapılan İngilizce başvurular dikkate alınacak. Başvuru sahiplerinden, online başvuru formunda projeleri ile ilgili açıklama, ayrıntılı proje planları ve bütçe bilgilerini paylaşmaları istenecek. Ayrıca Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Başvuru Hüküm ve Koşullarını kabul etmeleri gerekecek.

Başvuru uygunluk koşulları

The Middle East, Turkey & Africa GNI Innovation Challenge was open to organizations of every size, including freelancers and sole traders, that aim to produce innovative, original journalism and to enlighten citizens with trustworthy journalistic content, whose projects focus on encouraging a more sustainable news ecosystem.

Yarışmaya katılabilecek ülkeler/bölgeler

Anonim kuruluşların, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da bulunan uygun ülkelerden (Hüküm ve Koşullar’da listelenen ülkeler) birinde tescil edilmiş olması gerekir. Tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşların Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da kayıtlı olması veya kayıtlı değillerse ana iş yerlerinin bu bölgede olması gerekir.

Uygun projeler

Yarışma tüm fikirlere açıktır ancak projenin, kullanıcı ve/veya iş perspektifinden nasıl bir etkide bulunduğunu net bir şekilde gösteren göstergelere sahip olması beklenir (örneğin: hedef kitle göstergeleri, ilgili olduğunda iş planı). Başarılı projelerin bir yıl içinde teslim edilmesi gerekir.

Özellikle şu alanlara odaklanan yenilikçi projeleri ve pek çok diğer projeyi teşvik ediyoruz:

 • İş modelleri
 • Dağıtım
 • Arayüz
 • Sosyal
 • İş akışı

Proje deneysel olabilir ancak iyi tanımlanmış hedeflerle ölçülebilir olmalıdır. Başvuru sahiplerini, net temel performans göstergeleri (TPG’ler) sağlayarak projenin sunduğu fırsatların altını çizmeye teşvik ediyoruz. TPG’ler önemli bir dijital bileşene sahip olmalıdır.

Projeler beş ana kritere göre değerlendirilecektir:

 1. Haber ekosistemi üzerindeki etki: Projenin, yeni gelir akışlarının yaratılması ve/veya insanların dijital haberleri tüketme şeklini değiştirmede önemli olumlu etki potansiyeline sahip olduğunu göstermesi gerekir.
 2. İnovasyon: Teknoloji kullanımı, iş modeli ve yeni okuyucu katılım yaklaşımları gibi alanlarda yenilikçi olan, başvuru sahibinin ve kullanıcıların hayatları üzerinde dönüştürücü etkide bulunan projeler tercih edilecektir.
 3. Fizibilite: Projenin, net göstergeler ile ölçüler ve uygun durumlarda bir iş planı sunması, temel riskleri ve bu riskleri azaltacak adımları belirlemesi gerekir.
 4. Paylaşımcılık: Proje, haber kuruluşlarının birbirlerinden bir şeyler öğrenmesine nasıl yardımcı olabilir? Proje sahibinin bilgiyi ve açık kaynak kodunu paylaşmaya hazır olması ve genel olarak ekosistemin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya istekli olması beklenir.
 5. Çeşitlilik: Hedef kitlelerinde, organizasyonlarında ve içeriklerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığa bilinçli bir şekilde bağlı olduğunu gösterebilen projeler tercih edilecektir. Google, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık ilkelerine bağlıdır ve bu değerlere bağlı şirketleri/projeleri desteklemek için çalışır.

Aşağıdaki proje türleri, İnovasyon Yarışması kapsamında finanse edilmeye UYGUN DEĞİLDİR:

 1. Yalnızca haber içeriğine yer veren veya yalnızca haber içeriklerini diğer dillere çeviren projeler
 2. Eski yayın sistemlerinin yenilenmesinden ibaret olan projeler
 3. Sadece verilerin harmanlanması veya listelenmesi ile ilgili projeler (örneğin iş listelerinin, borsa verilerinin veya haber makalelerinin yeniden yayınlanması)
 4. Yalnızca eğitim veya öğretimle ilgili projeler
 5. Herhangi bir para kazanma ve/veya kitle geliştirme amacı bulunmayan projeler
 6. Haber kuruluşları üzerinde bir etki yaratmayan projeler
 7. Uygulama yönü olmayan sadece araştırma kapsamlı projeler

Proje finansmanı

Google, seçilen projeler için 150.000 ABD dolarına kadar finanse edecektir. Yarışma Jürisi, çok büyük ölçekte bir işbirliği ve etkisine bağlı olarak toplam proje üst sınırında değişiklik yapmayı değerlendirebilir. Google, seçilen projelerin toplam maliyetlerinin % 70'ini finanse edecektir. Katılımcı tarafından finanse edilen kalan kısım operasyonel maliyetler olabilir. Kapsam dahilindeki giderler arasında personel maliyetleri, mühendislik maliyetleri ve proje için ihtiyaç duyulan her türlü ekipman, araç, donanım, yazılım ve diğer varlıkların veya malzemelerin satın alınması veya lisanslanması ile pazarlama giderleri (talep edilen toplam tutarın %20'si ile sınırlıdır) yer alır. Editoryal harcamalar finansman kapsamındaki maliyet olarak değerlendirilmeyecek ve karşılanmayacaktır. Finansman, genel ve dolaylı giderler için harcanamaz.

Yönetim

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması’na yapılacak başvurular, Google Proje Ekibi ve bir Jüri tarafından incelenir. Proje Ekibi tüm başvuruları inceleyip seçilen başvuru sahipleriyle görüşecek, ardından projeleri finanse etmek için bir tavsiyede bulunacaktır. Proje Ekibi aşağıda listelenen üyelerle sınırlı olmamak şartıyla şu üyelerden oluşur:

 • Joyce Baz - Head of Communications, MENAI
 • Ludovic Blecher - Head of Google News Initiative Innovation
 • Sarah Hartley - Google News Initiative Innovation Challenge
 • Iftach Yair - Strategic Partner Manager, Tel Aviv
 • Amer Alsaleh Strategic Partner Manager, Online Partnerships Group
 • Marwa Morgan, Product Experience Strategist, Google News
 • Harith Mokhlif, Senior Publisher Solutions Consultant
 • Taiwo Kola-Ogunlade - Communications Manager, Nijerya
 • Projeleri değerlendirecek olan Jüri aynı zamanda GNI Yarışması’nın gözetiminden de sorumludur.

SSS

Kimler başvurabilir? Answer

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması, yenilikçi ve özgün bir tarzda gazetecilik yapmayı ve güvenilir haber içerikleri sunarak insanları aydınlatmayı, sürdürülebilir bir haber ekosistemi oluşturulmasını teşvik eden projeler geliştirmeyi amaçlayan tüm kuruluşlar ile serbest veya kendi adına çalışan tüm gazetecilere açıktır.

Köklü yayın kuruluşları, sadece internet üzerinden yayın yapan kuruluşlar, sektöre yeni giriş yapanlar, yayıncı birlikleri ve yerel sektör dernekleri başvuru yapabilir. Anonim kuruluşlar Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinden olmalıdır. Tüzel kişiliği olmayan kuruluşların bölgede kayıtlı olmaları gerekir. Kayıtlı değillerse asıl iş yerleri bu bölgede olmalıdır.

Bu proje çağrısının teması nedir? Answer

The Middle East, Turkey & Africa GNI Innovation Challenge focused on projects which increase reader engagement and/or explore new business models to build a stronger future for journalism.

What do we mean by reader engagement?

Engaged users are more likely to return more often to a news website, visit more pages during a session, spend more time and are more inclined to sign up for an email newsletter. They are also more likely to convert to paid subscribers. We were interested in hearing big ideas and projects to make users become more interested or more actively engaged with your offer.

The range of projects could be varied - everything from analytics to understand the audience better, to using AI to generate story leads or the use of technology to improve the workflow. It could result in a new type of interface, or look at different methods of distribution, or mean audiences can be more social. Please look here to see examples of previous recipients in the region.

What do we mean by new business models?

We welcome innovative business models - these are moves which go beyond the traditional means to generate revenues and can create customer loyalty, make value in unusual ways, and define new products or services. Efforts in the area of subscriptions, membership schemes and other ways to focus on reader revenues are encouraged.

All ideas were welcome but we required all projects to have a monetization component and to provide explicit plans for monetization with clear indicators showing the potential of the project to create economic value added for the business.

Projeler nasıl değerlendirilir? Answer

Projeler beş ana kritere göre değerlendirilecektir:

 1. Haber ekosistemi üzerindeki etki:: Projenin, yeni gelir akışlarının yaratılması ve/veya insanların dijital haberleri tüketme şeklini değiştirmede önemli olumlu etki potansiyeline sahip olduğunu göstermesi gerekir.
 2. İnovasyon: Teknoloji kullanımı, iş modeli ve yeni okuyucu katılım yaklaşımları gibi alanlarda yenilikçi olan, başvuru sahibinin ve kullanıcıların hayatları üzerinde dönüştürücü etkide bulunan projeler tercih edilecektir.
 3. Fizibilite: Projenin, net göstergeler ile ölçüler ve uygun durumlarda bir iş planı sunması, temel riskleri ve bu riskleri azaltacak adımları belirlemesi gerekir.
 4. Paylaşımcılık: Proje, haber kuruluşlarının birbirlerinden bir şeyler öğrenmesine nasıl yardımcı olabilir? Proje sahibinin bilgiyi ve açık kaynak kodunu paylaşmaya hazır olması ve genel olarak ekosistemin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya istekli olması beklenir.
 5. Çeşitlilik: Hedef kitlelerinde, organizasyonlarında ve içeriklerinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığa bilinçli bir şekilde bağlı olduğunu gösterebilen projeler tercih edilecektir. Google, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık ilkelerine bağlıdır ve bu değerlere bağlı şirketleri/projeleri desteklemek için çalışır.
Projeler nasıl seçilir? Answer

İlk aşamada, dijital yayıncılık ve gazetecilik konusunda bilgi ve/veya deneyime sahip Google çalışanlarından oluşan bir Proje Ekibi, yarışmaya katılabilecek projeleri seçer. Proje Ekibi tüm projeleri uygunluk, yenilik ve etki açısından inceler. İlk elemeyi yapan ekip daha sonra seçilen adaylarla röportajlar yapar ve Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Jürisine tavsiyelerde bulunur.

Yarışmaya ne zaman başvurabilirim? Answer

Yarışmaya, 22 Şubat 2021 saat 10:00 (GMT) ile 12 Nisan 2021 saat 23:59 (GMT) arasında başvuru yapabilirsiniz.

Yarışmaya nasıl başvurabilirim? Answer

Yalnızca İngilizce başvurular dikkate alınacak. Başvuru sahiplerinden, online başvuru formunda projeleri ile ilgili açıklamalar, ayrıntılı proje planları ve bütçe bilgilerini paylaşmaları istenecek. Ayrıca Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Başvuru Hüküm ve Koşullarını kabul etmeleri gerekecek.

Başvurumu en iyi nasıl hazırlayabilirim? Answer

Başvuruda bulunmak için yaklaşık 7 hafta süreniz olacak. Başvurunuzu olabildiğince ayrıntılı bir şekilde belgelemek için bu süreden yararlanın ve lütfen soru listesini önceden indirin. Son teslim tarihine kadar gönderilen tüm uygun başvurular inceleneceğinden online formu doldurmak için acele etmenize gerek yoktur. Lütfen zaman ayırıp fırsatları ve yatırım şartlarını araştırın, ekibinizle beyin fırtınası yapın ve yanıt taslakları hazırlayın. Ekibinizin, ayrıca projenin okuyuculara belirli bir değer sunacağını ve/veya işletme için ekonomik katma değer oluşturma potansiyeline sahip olduğunu gösteren net göstergeler sağlaması gerekecektir. Hazır olduğunuzda lütfen online forma gidin ve başvuruyu gönderin. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen meagnichallenge@google.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Başvuruda hangi bilgilerin sağlanması gereklidir? Answer

In order to assess the projects, the Project Team needed the following information:

 1. Company/individual information
 2. Location, URL, number of employees, number of journalists
 3. Project description
 4. Project budget and amount of funding requested
 5. Key indicators to measure the impact of the project
 6. If relevant for your project, provide monetization details showing the potential of the project to create economic value added for the business
 7. A slideshow of, ideally, 10 slides or fewer which should address at least the following:
  1. Introduction
  2. Team
  3. Problem
  4. Solution
  5. Product
  6. Target Market
  7. Competition
  8. Business Model or key added value & opportunities
  9. Appendix
  10. Contact

As set out in the Middle East, Turkey & Africa GNI Innovation Challenge Terms & Conditions, we require that applicants do not submit any Business Sensitive Information (as defined in the Application Terms and Conditions). Google intends to publicise its activities relating to the GNI Innovation Challenges. As outlined in the Application Terms and Conditions, it is a condition of the application that Google may publicise aggregated data showing how funds have been offered in the GNI Innovation Challenges and certain project-specific information.

Başkalarıyla işbirliği yapmak istersem ne olur? Answer

Diğer sektör temsilcileriyle işbirliği yapılmasını gerektiren başvurulara açığız. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Hüküm ve Koşullarında işbirliğine dayalı bir başvurunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Hüküm ve koşulların tam bir kopyasını nerede okuyabilirim? Answer

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika GNI İnovasyon Yarışması Hüküm ve Koşullarını burada bulabilirsiniz.

Tüm başvurular incelenecek mi? Answer

Evet, son başvuru tarihine kadar teslim edilen tüm uygun başvuruları inceleyeceğiz.

GNI Proje Ekibi ile nasıl iletişime geçebilirim? Answer

Ekiple iletişim kurmak isterseniz lütfen meagnichallenge@google.com adresine e-posta gönderin. Ayrıca, 3 Mart’ta saat 13:00'da (GMT) canlı bir sunum ve soru sorma fırsatı bulabileceğiniz online bir toplantı düzenleyeceğiz. Canlı sunumu izlemek ve soru sorma fırsatına kaçırmamak için bu tarihi not alın.

Değerlendirme sürecinde, başvuru sahiplerinden, mülakatlara katılarak ve/veya ek destekleyici belgeler sunarak projeleri hakkında ek bilgiler sağlamaları kistenebilir.

Tur başına kaç başvuru gönderebilirim? Answer

Her başvuru sahibi tur başına sadece bir başvuru gönderebilir. Aynı projeyle ilgili diğer başvurular dikkate alınmayacaktır. Daha büyük bir grubun veya holding yapısının parçası olan kuruluşların başvurması durumunda, her bir başvuru turunda aynı grup veya holdingden yapılan en fazla 3 projeye fon sağlayabiliriz. Bu nedenle kuruluşların ve grupların, başvurularını gönderirken öncelik verdikleri projelere odaklanmalarını tavsiye ederiz.

Gönderdiğim bilgiler nasıl kullanılacak? Answer

Başvuru sahiplerinin verdiği yanıtlara Proje Ekibinden ve Jüriden sınırlı sayıda kişi erişebilecektir. Projeler değerlendirilirken bu yanıtlar dikkatealınacaktır.

Proje Ekibi ve Jüri tarafından alınan başvuru bilgileri yalnızca GNI Yarışma operasyonları ve süreçleri için kullanılacaktır. Google, başvuru sahibinin izni olmadan ayrıntılı başvuru bilgilerini Proje Ekibi ve Jüri dışındaki kişilerle paylaşmayacaktır. Ayrıca, Başvuru Hüküm ve Koşullarında açıklandığı üzere, belirli bilgiler Google tarafından tanıtım amacıyla kullanılabilir.

Bize sağladığınız bilgileri nasıl kullanacağımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen Başvuru Hüküm ve Koşullarına bakın. Başvuru Hüküm ve Koşullarında da belirtildiği üzere başvuru sahiplerinin bize İşle İlgili Hassas Bilgiler sunmamalarını istiyoruz. Başvuru sahibi diğer başvuru sahipleri veya sektör gruplarıyla bağlantı kurmak istediğini belirtmişse Proje Ekibi, projelere etkinliklerde ve vaka çalışmalarında yer verilmesi gibi bilgi paylaşım fırsatları sunmak için başvuru sahibi ile iletişime geçebilir.

Harcama sınırlamaları var mı? Answer

Fon şunlara harcanamaz:

Editoryal harcamalar ve ofis kiralama, mobilya ve seyahat giderleri gibi genel ve dolaylı giderler, sahip olabileceğiniz (veya kayıt yoluyla edinebileceğiniz) fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, korunması, savunulması veya bunlardan para kazanılması ile ilgili maliyetler ve harcamalar. Bu harcamalara, bu tür faaliyetlerde bulunan personele yapılan ödemeler veya tarafların bir Fon Anlaşması imzaladıkları tarihten önce yapılan harcamalar veya yükümlülükler de dahildir.

Hangi masraflar uygun kabul edilir? Answer

Mühendislik ve operasyon maliyetleri (ör. ürün geliştirme, proje yönetimi, kullanıcı deneyimi tasarımı, veritabanı oluşturma, veri tabanının bakımı ve barındırma ücretleri) ve pazarlama giderleri uygun kabul edilen harcamalardır. Pazarlama harcamalarının en fazla sunulan toplam fonun %20'si oranında karşılanacağını lütfen unutmayın. Editoryal maliyetler uygun kabul edilmeyecektir. Fon, ofis kiralama ve seyahat masrafları gibi genel ve dolaylı giderler için harcanamaz.

Lütfen projenin yürürlüğe girme tarihinin Google'ın fon sözleşmesini imzaladığı tarih olacağını unutmayın. Bu tarihten önce yapılan hiçbir masraf proje fonundan karşılanamaz.

Hangi bilgilerin son derece gizli bilgi ve işletmeyi riske sokabilecek bilgi olduğu kabul edilir? Answer

“İşletmeyi Riske Sokabilecek Bilgiler”, açığa çıkması halinde rakiplerinize rekabet avantajı sağlayacak veya başka şekilde size önemli zararlar verebilecek gizli bilgilerdir.

Bununla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Başvuru Hüküm ve Koşullarına bakın.

Projenin sahibi olarak, hangi bilgilerin “İşletmeyi Riske Sokabilecek Bilgiler” olduğuna en iyi siz karar verirsiniz. Bununla birlikte, bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız yasal tavsiye almanızı öneririz.

Başvurumun kabul edilip edilmediğini ne zaman öğrenebilirim? Answer

Başvurunuz elemeyi geçtiğinde son kararımızı seçilen başvuru sahiplerine iletmeden önce, başvuruların sona ermesinden iki ay kadar sonra size ulaşacak ve bazı ek sorular soracağız. Sizinle e-posta yoluyla iletişime geçeceğiz ve fon süreci hakkında daha ayrıntılı konuşmak için bir video toplantı ayarlayacağız. Kabul edilmeyen başvuruların sahipleri bilgilendirilecektir ancak özel geri bildirim sağlanmayacaktır.

Projenin kabul edilmemesi halinde, neden kabul edilmediğiyle ilgili daha fazla bilgi edinebilir miyim? Answer

Çok fazla başvuru gönderilmesi beklendiği için maalesef Proje Ekibi her bir başvuru için özel geri bildirimde bulunamayacaktır. Bununla birlikte, ilerleyen günlerde zaman ayırıp genel tavsiyeler paylaşacak, başvuru süreciyle ilgili soruları yanıtlayacağız. Bu konuda bilgi almak için meagnichallenge@google.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Proje Ekibinin rolü nedir? Answer

İlk aşamada, deneyimli Google çalışanlarından oluşan bir Proje Ekibi, yarışmaya katılmaya hak kazanan projeleri seçecektir. Proje Ekibi tüm projeleri uygunluk, yenilik ve etki açısından inceleyecek, Yarışma Jürisine nihai seçimle ilgili önerilerde bulunacaktır.

Jürinin rolü nedir? Answer

Google çalışanlarından oluşan bir Jüri, yarışmanın idaresinden ve nihai onaylamadan sorumlu olacaktır. Sektör uzmanları da Jüriye katılabilir.

Bu grup, Google'ın bölgesel ve küresel yöneticilerini içerecek, haber sektöründen uzmanlara da açık olacaktır.

Proje Ekibinde kimler yer alıyor? Answer

Proje Ekibi, GNI İnovasyon Yarışması’nın başarılı olmasını sağlamaktan ve Yarışmayı kamuoyuna duyurmaktan sorumlu Google çalışanlarından oluşacaktır. Proje Ekibi aşağıda listelenen üyelerle sınırlı olmamak şartıyla şu üyelerden oluşur:

 • Amer Alsaleh - Strategic Partner Manager, Online Partnerships Group
 • Elif Akay - Business Development Manager (Turkey, MENA and Israel)
 • Samya Ayish - News Lab teaching fellow
 • Joyce Baz - Head of Communications, MENA
 • Ludovic Blecher - Head of Google News Initiative Innovation
 • Moustapha Cisse - Google Research Scientist
 • Sarah Hartley - Google News Initiative Innovation Challenge
 • Taiwo Kola-Ogunlade - Communications manager, Nigeria
 • Harith Mokhlif - Senior Publisher Solutions Consultant
 • Marwa Morgan - Product Experience Strategist, Google News
 • Eugene Patrick Okumu - News Lab teaching fellow
 • Sırma Süren - Communications Manager, Istanbul
 • Iftach Yair - Strategic Partner Manager, Tel Aviv
Jüri kimlerden oluşur? Answer

Jüri, bölgesel ve küresel Google yöneticilerinden oluşur. Sektör uzmanları da Jüriye katılabilir.