Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Prelaunch Startups Lab (Phòng thí nghiệm về công ty khởi nghiệp trước khi ra mắt)

  • 500 ký tự

  • 500 ký tự

    Quan tâm đặc biệt gồm có: nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ và sở thích, thiết kế, thời trang và phong cách, nhà cửa và vườn tược, lối sống, cách nuôi dạy con cái, thú cưng, nhiếp ảnh, mua sắm, dịch vụ công ích, du lịch

  • 280 ký tự

  • 280 ký tự

  • 280 ký tự

  • 280 ký tự

Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?