Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
5 minut aby zakończyć

Menedżer podcastów Google

image23_3AtCaUp.jpg
Poznaj swoich odbiorców i docieraj do nich w różnych usługach Google.
image23_3AtCaUp.jpg

Przegląd lekcji

image15.jpg

Google Podcasts Manager

Get started with Google Podcasts Manager by verifying ownership of your show and ensuring it’s available to listeners across Google products. Then dive into analytics to better understand audience behavior at the show and episode level, as well as across devices.

Menedżer podcastów Google – Pierwsze kroki

Przeglądanie statystyk dla programów

Przeglądanie statystyk dla każdego odcinka

Dodawanie programów i odcinków

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Uzyskiwanie pomocy i udzielanie informacji zwrotnej


For more lessons, visit:

newsinitiative.withgoogle.com/training

image15.jpg

Menedżer podcastów Google – Pierwsze kroki

Aby rozpocząć korzystanie z Menedżera podcastów Google, należy zweryfikować własność kanału(-ów).


Przejdź do podcastsmanager.google.com, wybierz „Rozpocznij” i wpisz kanał RSS swojego podcastu. Musisz mieć dostęp do adresu e-mail powiązanego z tym kanałem.


Sprawdź podgląd kanału, aby upewnić się, że informacje są poprawne.


Kliknij „Wyślij kod”, aby wysłać kod weryfikacyjny na powiązany adres e-mail.


Skopiuj kod weryfikacyjny z wiadomości e-mail i wklej go, aby zweryfikować własność.


Wybierz „Rozpocznij”, aby zobaczyć swój program w Menedżerze podcastów.

Przeglądanie statystyk dla programów

Menedżer podcastów umożliwia analizę na poziomie programu, co pozwala zrozumieć sposób, w jaki słuchacze korzystają z podcastu.


Wejdź na stronę podcastsmanager.google.com. Na górze strony głównej podcastu wyświetlane są statystyki „Odtworzeń” na poziomie programu. Kliknij na znak zapytania obok „Odtworzeń”, aby dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku.


Kliknij „Czas odtwarzania”, aby wyświetlić całkowity czas odtwarzania dla Twojego programu w wybranym okresie. Kliknij na znak zapytania obok „Czasu odtwarzania”, aby dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku.


Możesz zmienić przedział czasowy dla „Odtworzeń” i „Czasu odtwarzania”, klikając na zakres dat w prawym górnym rogu.


Możesz również pobrać dane w postaci pliku CSV, klikając trzy pionowe kropki poniżej zakresu dat.


Przejdź w dół strony do nagłówka „Odcinki”, aby zobaczyć zrzut ekranu ostatnich odcinków. Dla każdego odcinka możesz przeglądać następujące dane: „Odtworzenia”, „Odtworzenia w pierwszych 30 dniach, „Czas trwania”, „Średni czas odtworzeń” i „Opublikowano”.


Aby dowiedzieć się więcej o każdym wskaźniku, kliknij na znak zapytania obok nagłówka „Odcinki” w lewym górnym rogu.


Przejdź w dół strony do sekcji „Podział na urządzenia”, aby zobaczyć, na jakich urządzeniach (telefonach, tabletach, komputerach stacjonarnych czy inteligentnych głośnikach) użytkownicy słuchają Twoich podcastów.

Przeglądanie statystyk dla każdego odcinka

Menedżer podcastów umożliwia analizę na poziomie odcinków, dzięki czemu można przeglądać statystyki dotyczące danego odcinka, aby dowiedzieć się, w którym miejscu użytkownicy rozpoczynają jego słuchanie, a w którym kończą.


Na stronie głównej podcastu przejdź do sekcji „Odcinki”. Kliknij dany odcinek w tabeli, aby zobaczyć jego statystyki.


Po wybraniu odcinka wyświetli się wykres „Utrzymanie uwagi odbiorców” pokazujący, w którym momencie słuchacze przerywają słuchanie i które fragmenty odcinka były najpopularniejsze. Kliknij na znak zapytania obok nagłówka, aby dowiedzieć się więcej o danych wykresu.


Użyj wbudowanego odtwarzacza, aby zobaczyć statystyki dla poszczególnych fragmentów odcinka. Wykorzystaj je, aby dowiedzieć się, dlaczego użytkownicy przerwali słuchanie w konkretnym momencie lub które fragmenty zyskały największą popularność.


Przejdź w dół strony do wykresu „Odtworzenia”. Przedstawia on liczbę odtworzeń i łączną liczbę odtworzonych minut dla danego odcinka.

Dodawanie programów i odcinków

Po zweryfikowaniu swojego programu w Menedżerze podcastów możesz dodawać do narzędzia nowe programy i odcinki.


Otwórz rozwijaną listę programów ze strony programu, aby dodać nowy program. Kliknij „Dodaj program” i postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Dodaj i zweryfikuj”.


Aby usunąć program, należy usunąć go z Google Podcasts poprzez usunięcie lub zablokowanie dostępu do wszystkich kanałów RSS. Nadal będziesz mieć dostęp do programu w Menedżerze podcastów, ale przestanie on gromadzić dane.


Aby dodać lub usunąć poszczególne odcinki programu, należy zaktualizować kanał RSS dla danego programu.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

W Menedżerze podcastów obowiązują trzy poziomy uprawnień dla danego programu. Administratorzy mają pełne uprawnienia do programu. Mogą dodawać, usuwać i zmieniać uprawnienia dowolnych osób. Edytorzy mogą odczytywać i zmieniać ustawienia programu. Mogą też wyświetlać listę użytkowników, ale nie mogą jej zmieniać. Wyświetlający mogą odczytywać dane programu, ale nie mają dostępu do informacji o innych użytkownikach.


Aby wyświetlić listę użytkowników danego programu, kliknij przycisk zarządzania użytkownikami obok tytułu programu w Menedżerze podcastów. Musisz mieć status administratora lub edytora, aby uzyskać dostęp do tej listy.


Możesz dodać nowego użytkownika do tej listy, wpisując jego adres e-mail i rolę. Musisz być administratorem, aby móc dodawać użytkowników do programu.


Aby usunąć użytkownika z tej listy, należy wybrać „Usuń” z menu po prawej stronie jego nazwy. Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany. Musisz być administratorem, aby móc usuwać użytkowników z programu.


Z tej listy można również zmieniać status użytkownika, wybierając nową rolę obok jego nazwy. Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany. Musisz być administratorem, aby móc zmienić status użytkownika.

Uzyskiwanie pomocy i udzielanie informacji zwrotnej

Nasze zasoby pomogą Ci zrozumieć i rozwiązywać problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z Menedżera podcastów. Zachęcamy również do udzielania informacji zwrotnych, które pomogą w udoskonaleniu tego narzędzia.


Kliknij na znak zapytania w prawym górnym rogu, aby wyszukać odpowiednie artykuły dotyczące Pomocy. Kliknij „Przeglądaj wszystkie artykuły”, aby uzyskać dostęp do Centrum pomocy Menedżera podcastów.


Aby przesłać opinię o Menedżerze podcastów, kliknij okno dialogowe w prawym górnym rogu. Wpisz swoją informację zwrotną i dołącz zrzut ekranu (jeśli dotyczy), aby lepiej przedstawić daną kwestię.

Gratulacje! To już koniec Menedżer podcastów Google Jesteśmy w trakcie tego procesu
Polecane dla Ciebie
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
Wyjść i wyzerować postęp?
Jeśli opuścisz tę stronę, utracisz cały postęp w bieżącej lekcji. Czy na pewno chcesz kontynuować i wyzerować postęp?