Estimate your Ad Revenue Opportunity - Google News Initiative Przejdź do głównej treści
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.

Na początek opowiedz nam o swojej stronie

W jakim regionie działasz?

Wybierz region
 • Wybierz region
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Łacińska
 • Azja i Pacyfik
 • Europa, Bliski Wschód i Afryka

Na początek opowiedz nam o swojej stronie

Jaka jest łączna liczba wyświetleń Twojej strony w miesiącu?

Jak odpowiedzieć na to pytanie?

Łączna liczba wyświetleń strony w miesiącu (lub liczba odsłon) to wszystkie wystąpienia wczytania (lub ponownego wczytania) strony w przeglądarce w okresie 28 dni. Jeśli użytkownik ponownie załaduje stronę, zostanie to zarejestrowane jako kolejna odsłona. Jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, a następnie wróci na stronę oryginalną, wtedy również zostanie zarejestrowana kolejna odsłona.

Nie znam łącznej liczby wyświetleń mojej strony w miesiącu

Możesz oszacować łączną liczbę wyświetleń strony w miesiącu, mnożąc liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie, średnią liczbę odsłon na wizytę i średnią liczbę wizyt na użytkownika.

Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie (AUM)

Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie to liczba unikalnych użytkowników, którzy rozpoczęli sesję w Twojej witrynie lub aplikacji w ostatnich 30 dniach. Jeśli zalogujesz się w Google Analytics, możesz skorzystać z raportu o aktywnych użytkownikach w okresie 7, 14 lub 28 dni.

Średnia liczba odsłon na wizytę

Średnia liczba odsłon na wizytę to średnia liczba stron wyświetlonych w czasie 1 wizyty w okresie 28 dni. Odsłona odpowiada 1 wczytaniu (lub ponownemu wczytaniu) strony przez przeglądarkę. Jeśli użytkownik ponownie załaduje stronę, zostanie to zarejestrowane jako kolejna odsłona. Jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, a następnie wróci na stronę oryginalną, wtedy również zostanie zarejestrowana kolejna odsłona.

Średnia miesięczna liczba wizyt na użytkownika

Liczba wizyt na użytkownika to średnia liczba wejść użytkownika na Twoją stronę w danym okresie (zwykle jest to 28 dni).

Na początek opowiedz nam o swojej stronie

Jaka jest widoczność Twoich reklam?

Jak odpowiedzieć na to pytanie?

Widoczność to sposób opisania zaangażowania użytkownika w reklamę. Reklama jest uznawana za widoczną, jeśli przynajmniej 50% tej reklamy jest w polu widzenia czytelnika przez ponad 1 sekundę w przypadku reklam displayowych i ponad 2 sekundy w przypadku wideo.

Widoczność jest mocno związana z innymi wskaźnikami.

 • W miarę zwiększania widoczności możesz się spodziewać również wzrostu kosztu tysiąca wyświetleń (CPM). Przy widoczności na poziomie 70–80% CPM jest 4 razy wyższy niż przy widoczności 10%.
 • Na widoczność mają wpływ rozmiar, typ i lokalizacja reklamy. Zwiększając liczbę jednostek reklamowych na stronie, możesz spodziewać się, że widoczność spadnie. Reklamy w części strony widocznej na ekranie lub w miejscu widocznym jako pierwsze, gdy użytkownik wchodzi na stronę, mają wyższą widoczność i generują wyższy CPM niż reklamy w części strony widocznej po przewinięciu lub poniżej obszaru widocznego na początku. Według danych Google największy współczynnik widoczności mają reklamy zlokalizowane w dolnej części strony widocznej na ekranie. Reklamy umieszczone poniżej górnego paska nawigacyjnego mają większy współczynnik widoczności niż te na samej górze strony.

Nie znam współczynnika widoczności moich reklam

Ogólnie widoczność na poziomie 70% to dobry wynik dla dobrze prowadzonych działań reklamowych. Średnia widoczność reklam displayowych w Ameryce Północnej to 49–54%.

Na początek opowiedz nam o swojej stronie

Ile jednostek reklamowych na stronę masz w swojej witrynie?

Jak odpowiedzieć na to pytanie?

Jednostki reklamowe to kontenery umieszczane na stronie lub w aplikacji na potrzeby wyświetlania reklam użytkownikom. Jednostki reklamowe na stronę to średnia liczba jednostek umieszczonych na stronie.

Liczba jednostek reklamowych na stronę jest mocno powiązana z innymi współczynnikami. Zwiększając liczbę jednostek reklamowych na stronie, możesz spodziewać się, że widoczność spadnie.

Na początek opowiedz nam o swojej stronie

Ile wyświetleń jest przypisanych do reklam bezpośrednich, automatycznych i autoreklam?

Masz łącznie widocznych wyświetleń. Poeksperymentuj z podziałem na reklamy bezpośrednie i automatyczne, współczynnikiem sprzedaży oraz CPM, aby znaleźć zestawienie optymalne dla Twojej publikacji.

Jak odpowiedzieć na to pytanie?

Ogólnie reklamy są sprzedawane na 3 sposoby: bezpośrednio, automatycznie i jako autoreklamy.

Sprzedaż bezpośrednia oznacza sprzedaż reklam cyfrowych bezpośrednio klientom. Bezpośrednia sprzedaż reklam obejmuje sponsorowanie i udział w odsłonach. Są to 2 typy wyłączności. Sponsorowanie zakłada sprzedaż 1 reklamodawcy na wyłączność, a udział w odsłonach to sprzedaż kilku reklamodawcom, z których każdy otrzymuje z góry określony procent wszystkich wyświetleń.

Sprzedaż automatyczna zakłada sprzedawanie reklam cyfrowych przez zautomatyzowaną platformę. Zautomatyzowana obsługa reklam obejmuje automatyzację gwarantowaną (lub umowy preferencyjne), aukcje prywatne i umowy preferencyjne, co różni się w zależności od kupujących i cen: automatyzacja gwarantowana (lub umowy preferencyjne) zakładają wybór kupującego przy wycenie drogą negocjacji, aukcje prywatne obejmują kilku wybranych kupujących z wyceną przez aukcję, a aukcja otwarta dopuszcza dowolnych kupujących z wyceną przez aukcję.

Autoreklamy promują Twoją własną publikację. Kampanie autoreklamowe to kampanie z promocją krzyżową, w ramach których reklamy są bezpłatnie wyświetlane na stronie lub w aplikacji przy użyciu własnych zasobów reklamowych wydawcy.

Gdy ustalisz cele związane z przydzielaniem przychodu, CPM reklam bezpośrednich będzie wyższy niż CPM reklam automatycznych. Często jednak trudniej jest obsłużyć płatne działania sprzedaży bezpośredniej, które wymagają xx i yy. Sprzedaż automatyczna umożliwia wykorzystanie Twojej bezpośredniej dostępności, czyli dostępnych zasobów reklamowych na Twojej stronie.

Bezpośrednie
Automatyczne
Sponsorowanie
Direct 00,000
Programmatic 00,000
Sponsorship 00,000

Na początek opowiedz nam o swojej stronie

Jakiego oczekujesz współczynnika sprzedaży bezpośredniej (STR) i kosztu tysiąca wyświetleń (CPM)?

Średni współczynnik sprzedaży (STR)

Współczynnik sprzedaży (STR) to liczba wyświetlonych reklam podzielona przez łączną liczbę żądań reklamy. Ogólnie za dobry wynik dla skutecznych działań marketingowych przyjmuje się SRT 60–80% w przypadku reklam bezpośrednich i SRT 100% w przypadku reklam automatycznych.

W przypadku reklam automatycznych STR może nie wynosić 100% z kilku powodów:

 • niesprzedanie zasobów reklamowych ze względu na sezonowość cyklu sprzedaży;
 • aktualności, prognoza pogody, treści zabronione lub inne zakłócenia wyświetleń związane z treścią, gdy reklamodawca zobowiązał się do wydatku, ale nie chce wyświetlać reklam obok określonych tematów (np. wiadomości o przestępstwach);
 • problemy techniczne, takie jak błędy sieci, przeciążenie internetu, czas oczekiwania i opóźnienia;
 • współczynnik odrzuceń i użytkownicy opuszczający stronę przed wczytaniem reklamy;
 • dojrzałość Twojego zespołu sprzedażowego.

Średni koszt tysiąca wyświetleń (CPM)

CPM (koszt tysiąca wyświetleń) to główna metoda sprzedaży jednostek reklamowych na podstawie wyświetleń (liczby wyświetleń reklamy). Jest to cena, jaką reklamodawcy płacą za każde 1000 wyświetleń wykupionych w Twojej witrynie.

Ogólnie dobrym wynikiem dla skutecznych działań marketingowych jest CPM na poziomie 10–20 USD w przypadku reklam bezpośrednich i CPM na poziomie <5 USD w przypadku reklam automatycznych.

W miarę jak zwiększa się widoczność, możesz spodziewać się także zwiększenia CPM. Przy widoczności na poziomie 70–80% CPM jest 4 razy wyższy niż przy widoczności 10%. Pamiętaj, że zwiększenie liczby jednostek reklamowych może doprowadzić do zmniejszenia widoczności.

W naszym modelu autoreklamy nie generują przychodów z reklam, jednak nadal mają pewną wartość. Możesz obliczyć wartość autoreklam na podstawie wartości, jaką generują. Na przykład jeśli Twoje autoreklamy przyciągają czytelników na stronę subskrypcji, możesz porównać spodziewaną długookresową wartość subskrypcji klienta z kosztem reklamy.

Na początek opowiedz nam o swojej stronie

Jakiego oczekujesz współczynnika sprzedaży automatycznej (STR) i kosztu tysiąca wyświetleń (CPM)?

Jaki jest dobry CPM i STR reklam automatycznych?

Ogólnie za dobry wynik dla skutecznych działań marketingowych przyjmuje się w przypadku reklam automatycznych CPM 1–5 USD i STR 60–90%.

Opowiedz nam o swojej strategii sprzedażowej

Podsumowanie

Szacunkowe możliwości osiągnięcia przychodów

Twoje roczne szacunkowe przychody to  USD, przy sprzedaży bezpośredniej stanowiącej i sprzedaży automatycznej stanowiącej .

Te informacje mają pomóc Ci zwizualizować Twoje własne dane. Google nie przechowuje tych danych.

Edytuj odpowiedzi i zobacz zmiany w czasie rzeczywistym

Bezpośrednie
Automatyczne
Sponsorowanie
Direct 00,000
Programmatic 00,000
Sponsorship 00,000
Bezpośrednie
Automatyczne
Revenue Total 00,000
Direct 00,000
Sponsorships 00,000
Programmatic 00,000
Potential Revenue 00,000
Direct 00,000
Sponsorships 00,000
Programmatic 00,000
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?