ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Suara Cirebon

Engagement up as Indonesian publisher upskills

Suara Cirebon's digital transformation drives audience engagement

The Challenge

Established in 2009 as a daily newspaper, Suara Cirebon transitioned to the digital website Suaracirebon.com in 2015. The biggest obstacle for Suaracirebon.com was the availability of technical resources to manage its digital platform.

The Solution

Suaracirebon.com received support from the Google News Initiative via the Local News Foundry program and training from ProPs. Suaracirebon.com’s website was optimized to achieve a higher overall Core Web Vitals (CWV) score. This includes optimizing and minifying script, image efficiency, lazy load implementation, and localized fonts. The technical training from the program yielded insights and a clearer understanding of the factors driving website performance.

Moch Haris
blue cirlce
Moch Haris
We gained knowledge on site and content optimization. After optimizing our website, our readers complimented us on the website citing a faster loading time and a more convenient reading experience.
Director, Suara Cirebon
  • 100%+ increase in revenue YoY
  • 100% + increase in pageviews with improved user experience and relevant content based approach YoY (Nov 21 Vs Nov 22)
  • 62% increase in PageSpeed score for mobile version
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป