ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Movilizatorio

นักเรียนชาวละตินอเมริกันเรียนรู้ที่จะจับสังเกตการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

คนกลุ่มหนึ่งเรียงรายอยู่รอบโต๊ะภายนอกอาคาร พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ และกำลังปรึกษาหารือกัน

ปัญหาที่ถูกมองว่าไม่เร่งด่วน

คนหนุ่มสาวใช้เวลาในโลกออนไลน์มากก็จริง แต่ก็มักจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนค้นพบที่นั่นด้วย

Lina Torres ผู้อำนวยการโครงการและกลยุทธ์ของ Movilizatorio ซึ่งเป็นองค์กรการวิจัยทางสังคมและการสนับสนุนเพื่อประโยชน์สาธารณะในโคลอมเบียกล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากโดยเฉพาะในลาตินอเมริกา อัตราการรู้เท่าทันสื่อทั่วทั้งภูมิภาคอยู่ในระดับต่ำ (การศึกษาวิจัยในปี 2020 พบว่าชาวละตินอเมริกัน 70 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะหวั่นไหวได้ง่ายต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง) และการไม่ให้ความสำคัญในระดับนโยบายก็ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น Torres กล่าวว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ "กำลังต่อสู้กับปัญหาที่รวมถึงเรื่องพื้นฐานมากๆ อย่างการเข้าโรงเรียนหรือความสามารถในการอ่านและเขียน" ซึ่งจากบริบทดังกล่าวส่งผลให้การรู้เท่าทันสื่อถูกจัดให้มีความสำคัญในระดับต่ำ

เพื่อที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ Movilizatorio ได้สร้าง DigiMENTE ("Digital Mind") ซึ่งเป็นหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวละตินอเมริกันอายุ 12 ถึง 17 ปี หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อที่มีประสิทธิภาพนั้นมีอยู่มากมาย Torres กล่าว แต่ DigiMENTE เป็นหลักสูตรแรกที่ "มีบริบทที่เหมาะสมกับผู้คนในภูมิภาคนี้”

การเรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบ

ก่อนที่จะเริ่มงานในหลักสูตร DigiMENTE ทาง Movilizatorio ได้ศึกษาโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว 20 รายการอย่างเข้มงวด และรวมองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไว้ในหลักสูตรเดียวซึ่งปรับให้เหมาะกับบริบททางวัฒนธรรมของภูมิภาคลาตินอเมริกาที่พูดภาษาสเปน และผลที่ได้คือหลักสูตรระยะเวลา 16 สัปดาห์ที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ คิดและไตร่ตรองอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบภายในระบบนิเวศของสื่อ "DigiMENTE ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่การระบุข่าวปลอม แต่ยังมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจและการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของสื่อด้วย" Torres กล่าว

แม้ว่า Movilizatorio จะเป็นผู้นำในหลักสูตร DigiMENTE แต่หลักสูตรนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ Torres กล่าว Google News Initiative (GNI) หนึ่งในพาร์ทเนอร์จากแนวคิดของโครงการดังกล่าวให้การสนับสนุนและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ Movilizatorio นำบุคคลและทรัพยากรที่เหมาะสมมาอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่รองรับการปรับขนาด องค์กรการกุศลระดับโลก Teach for All และหน่วยงานสาขาในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ Enseñá por Colombia, Enseñá por Mexico และ Enseñá Argentina ได้ดำเนินการทดสอบนำร่องแบบเวียนรอบและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญซึ่งรวบรวมได้จากห้องเรียนในหลักสูตร

ในเดือนมีนาคม 2021 สาขาของ Enseñá ในท้องถิ่นได้ใช้หลักสูตร DigiMENTE เวอร์ชันเริ่มต้นกับนักเรียน 500 คนในอาร์เจนตินา โคลอมเบีย และเม็กซิโก Torres และทีมร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับกลุ่มควบคุม และนำคำติชมจากครูและทีมภาคสนามมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร จากนั้นก็เริ่มขยายขนาดของหลักสูตร โดยเปิดตัวการนำร่องระยะที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2021 และประชุมร่วมกับโรงเรียนในเขตการศึกษาทั่วภูมิภาค

Headshot of Lina Torres in front of a leafy background
งานของเราคือการคิดหาวิธีที่จะทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น รวมทั้งเปิดหลักสูตรให้กับคนในสังคมที่ขาดความรู้ในเรื่องนี้ การสร้างแรงกระเพื่อมของผู้ใช้จะต้องเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่เป็นเรื่องสำคัญ
Lina Torres
พาร์ทเนอร์และผู้อำนวยการโครงการของ Movilizatorio

รากฐานสำหรับอนาคต

DigiMENTE เพิ่มคะแนนการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมของนักเรียนที่ทำการทดสอบโดยเทียบกับกลุ่มควบคุม และ Torres กล่าวว่า การวางรากฐานที่จำเป็นในการประเมินการนำร่องเป็นรากฐานสำหรับอนาคต "การศึกษานี้เป็นพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียน [ในลาตินอเมริกา]" Torres กล่าว "ซึ่งช่วยแค่ให้การวิจัยด้านการรู้เท่าทันสื่อสำหรับภูมิภาคนี้ก้าวหน้าขึ้นเท่านั้น”

  • 3,000 จำนวนคนที่เข้าร่วมโปรแกรมนำร่อง
  • 30,000 จำนวนคนทั่วลาตินอเมริกา
  • 5 คะแนน นักเรียนได้คะแนนสูงขึ้นในการทดสอบเพื่อระบุข่าวปลอม

ผลลัพธ์ในช่วงต้นมีแนวโน้มที่ดี ที่จริงแล้ว Movilizatorio ได้ขยายโปรแกรมให้เข้าถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ด้วย นอกเหนือจากเด็กนักเรียน ถึงกระนั้น Torres ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเตือนผู้กำหนดนโยบายถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อนั้นเป็นการทำงานในระยะยาว "งานของเราคือการคิดหาวิธีที่จะทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น รวมทั้งเปิดหลักสูตรให้กับคนในสังคมที่ขาดความรู้ในเรื่องนี้" Torres กล่าว "การสร้างแรงกระเพื่อมของผู้ใช้จะต้องเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่เป็นเรื่องสำคัญ”

การลงนามของโรงเรียนต่างๆ ในเขตการศึกษาของโบโกตาและเบรากรุซแสดงถึงการมีความตั้งใจจริง "เราได้เห็นถึงขอบเขตประโยชน์ที่ผู้กำหนดนโยบายจะได้รับจากการเตรียมหลักสูตรให้พร้อม การทดสอบ และปรับเปลี่ยนหลักสูตรไปตามบริบทแวดล้อมในภูมิภาค" Torres กล่าว "นี่คือเรื่องที่เราหารือกันอยู่ในตอนนี้ และโรงเรียนต่างๆ ก็จะเริ่มให้ความสนใจ เมื่อเห็นถึงความพร้อมของหลักสูตรที่นำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

None
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป