ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Sakal Media Private Limited

Regional Digital News Media: How Google’s Offerwall helped drive 20% increase in revenue for Sakal Media Group

Sakal Media experimented with Google Offerwall to build a sustainable revenue stream

The Challenge

As the digital news landscape continues to evolve, publishers are looking for new, innovative tools to face disruptors like ad blockers and other programmatic complexities. With this in mind, regional news publishers like Sakal Media group were faced with the challenge of redefining their revenue models for sustainable growth.

With its dedicated, language-specific audience, Sakal could leverage this strong foundation and direct connection with their readers. To thrive, Sakal needed to prioritize bold new revenue strategies and innovative solutions to overcome the challenges of dwindling ad revenues and eCPMs.

"Google Offerwall has transformed our revenue generation, providing a new income stream and valuable audience insights. The ads integrate seamlessly without disrupting user experience, fostering trust with both our audience and advertisers. This is a crucial advantage in today's challenging digital ad landscape, especially for regional publishers. Offerwall's user-friendly interface makes it a true game-changer for our business."
Swapnil Malpathak
Digital Business Head, Sakal Media Group
Swapnil Malpathak

The Experiment

Sakal Media Group successfully implemented Google Ad Manager’s Offerwall feature on esakal.com, leading to a significant 20% revenue boost and up to 2 million increased impressions within a 3-month period.

Offerwall emphasizes content value by enabling a publisher to choose how their audience gains access to their website, by watching an ad or purchasing access for a time period. Offerwall is customizable for publishers, so they can control the choices offered to users, including when and where Offerwall shows, and what type of access users receive in return. Without requiring any code changes to their website, Offerwall empowers publishers like Sakal to create a monetization feature that not only works seamlessly for their site structure, but also is most tailored to the behavior of their unique audience. Sakal implemented Offerwall to enable users to see the Rewarded Ad after a predefined number of page views. Importantly, the Offerwall integrated seamlessly into esakal.com without impacting the website's core vitals or disrupting user experience. Interest-based ads further maintained audience engagement.

20% increase in Programmatic ad revenue following Offerwall implementation
2 million ad impressions via Offerwall
Offerwall_On_eSakal_cropped
Offerwall example on esakal
Mobile_OfferWall_Esakal_cropped
Offerwall example on mobile device
Offerwall_On_eSakal_cropped
Offerwall example on esakal
Mobile_OfferWall_Esakal_cropped
Offerwall example on mobile device
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป