ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Resources for News Revenue Hub

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your ad revenue.

newsrevenuehub

Chrissy
Welcome! Google is proud to support the News Revenue Hub through our free resource library.
Chrissy Towle
DIRECTOR, NEWS PARTNERSHIPS, AMERICAS ECOSYSTEM AND ASSOCIATIONS

Learn the latest best practices

Get insights from our tools

Join our upcoming workshops

Join us for our Grow your audience with Google workshops starting Thursday, Sept. 28th on the most-asked about Google products, including Google Search, YouTube, and Reader Revenue Manager with experts from across Google:

Thurs, Sept. 28 2 PM: Grow your audience on Google Search and Discover

Thurs, Oct. 5 @ 2 PM: Grow your news audience on YouTube

Thurs, Oct. 12 @ 2 PM: Grow your audience and revenue with Reader Revenue Manager

Register

[Social Media] Editorial Calendar + Archive 2023 (GNI)

บันทึกผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าของคุณ
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?