ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Resources for Reference Publishers

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your audience and revenue.

Get the slides from the workshop

referencelogos

opgreferencemanagers
Welcome! Google is proud to support reference publishers through our free resource library.
Your Partner Managers
Adriana, Angelica, Claire, Elena, Ruth, and Sean

Learn the latest best practices

Resources from the workshop

Get insights from our tools

Need something else?

Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?