ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Lesson Overview

6.0

How to add them to your site

There are two ways to add and publish Web Stories on your site. Whether you’re using your own WordPress or makestories.io, publishing is simple, and on makestories.io, you can even import existing video content from channels like YouTube Shorts and others for immediate publishing.

What you’ll see in this Lesson:

  1. Publishing directly from your WordPress backend
  2. Connecting makestories.io to your domain for simple publishing
6.0

Publishing directly from your WordPress backend

4.0

Because the WordPress editor is already connected your domain, publishing through WordPress is as simple as publishing a new article.

Simply insert a Web Stories block from the Editor, select the collection you wish to publish your newest Web Story to (Latest, Selected or Stories URL), specify a layout and then publish.

Remember to preview your Web Story for quality assurance before publishing. All of this can be accomplished natively in the Web Stories plugin for WordPress in the Editor section, and if you’re familiar with WordPress already, this action will feel a lot like creating, previewing, and publishing an article – only easier.

For more detailed information, read the Editor Documentation provided by WordPress.

4.0

Connecting makestories.io to your domain for simple publishing

6.2

makestories.io makes it easy to connect your domain and begin publishing Web Stories to your site. This process only needs to be undertaken once, after which your site will be connected for as long as you want it to be.

We’ve created a simple, step-by-step walkthrough about Connecting Your Domain [LINK IS FPO, NEEDS HOSTING WITHIN THE COURSE SITE] with makestories.io. It outlines the basic setup and helps troubleshoot any issues you may encounter. The entire process should only take a few minutes, but the makestories.io team is always standing by to assist you in real-time.

View our detailed tutorial on linking makestories.io to your subdomain. It’s simple.

6.2
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว How to add them to your site ใช่ กำลังดำเนินการอยู่
แนะนำสำหรับคุณ
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป