Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 2 z 4
Źródło danych: Global Forest Watch.
Environmental Journalism
Google Earth Timelapse: Obserwowanie zmian
Wprowadzenie do Google Earth Engine
Kurs
0% zakończono
5 minut aby zakończyć

Źródło danych: Global Forest Watch.

GO801_GNI_GlobalForestWatchTitle-Card.jpg
Dane dotyczące wylesienia i narzędzia monitorujące.
GO801_GNI_GlobalForestWatchTitle-Card.jpg

Czym jest Global Forest Watch?

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card1_Image1.jpg

Global Forest Watch (GFW) to niezwykła współpraca World Resources Institute, Google, Jane Goodall Institute i innych partnerów. Jej założeniem było dostarczanie danych i narzędzi dziennikarzom, placówkom rządowym i badaczom, aby mogli lepiej zrozumieć negatywne skutki wylesiania i jego wpływ na zmianę klimatu. W przeszłości ludzie zastanawiali się, kiedy i gdzie wycinane są lasy, dlaczego tak się dzieje i kto za to odpowiada. Z wykorzystaniem danych satelitarnych i chmury obliczeniowej GFW  monitoruje lasy na świecie w czasie niemal rzeczywistym, dostarczając dane o wylesieniu, pożarach, klimacie i surowcach, których zdobycie i przetworzenie wcześniej zajęłoby lata.


GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card1_Image1.jpg

Raporty dotyczące zmian klimatycznych.

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card2_Image1.jpg

Platforma GFW pomoże Ci przekazywać informacje dotyczące zmian klimatycznych, dostarczając aktualnych, szczegółowych danych o emisji dwutlenku węgla z wylesienia obszarów tropikalnych. Możesz oglądać krajobrazy i analizować dane dotyczące dwutlenku węgla na interaktywnej mapie, a także dostosowywać raporty, aby przedstawiały tylko te dane, które Cię interesują i chcesz je uwzględnić w swoim artykule. 


Kilka narzędzi pomoże Ci również monitorować zmianę na przestrzeni czasu i porównać kraje, jurysdykcje i obszary będące przedmiotem zainteresowania.  Możesz nawet monitorować wylesienie w połączeniu z emisją dwutlenku węgla, a także obserwować dane zagęszczenia roślin na jednostce powierzchni, zmagazynowania węgla w drzewach i glebie.

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card2_Image1.jpg

Interaktywna mapa zmian zalesienia.

Głównym narzędziem GRW jest interaktywna mapa przedstawiająca zmianę zalesienia na świecie (tereny zalesione, wylesienie) korzystająca ze zbiorów danych z lat od 2000 do 2015.Najpierw przejdź do interaktywnej mapy na globalforestwatch.org. Następnie kliknij zakładkę Map.


Mapa przedstawia lasy na świecie.


Jeśli chcesz skupić się na konkretnym przedziale czasowym, użyj suwaka na dole mapy.


Włącz/Wyłącz specjalne warstwy, aby wyświetlić czynniki takie jak obszary chronione, wykorzystanie terenu i dziewicze obszary leśne.

Dostosuj swoją mapę interaktywną.

Mapa interaktywna pozwala również uzyskać lepszy pogląd na oddziaływanie w konkretnych regionach, o których piszesz, i modyfikować wygląd mapy w zależności od potrzeb.


Dopasuj widok mapy, klikając Country Data i wybierając kraj lub region lub rysując własny analizowany obszar.


Wybieraj spośród wielu opcji map bazowych takich jak satelitarna, terenowa czy drogowa

Profile państw.

Jeśli wiesz, jakie państwo chcesz przeanalizować, możesz przejść od razu do jego profilu. GFW posiada dane na temat 204 państw.


Rozwiń pasek nawigacji, aby wyświetlić górny pasek. Następnie kliknij Kraje.


Wybierz spośród 167 państw


Wybierając dla przykładu Indonezję, w profilu kraju możesz znaleźć bardzo dużo informacji.


Kliknij na zakładki, aby wyświetlić statystyki dotyczące zalesienia, wylesienia i zarządzania, wpływu ekonomicznego i zatrudnienia w związku z lasami, zarządzania przez organy rządowe, ponownego zalesienia, emisji CO2, zasobów węgla i umów międzynarodowych.


Możesz również wyświetlić profil zalesienia danego kraju w kontekście innych krajów, wybierając Rankingi. Na górze wyświetlą się kraje o największych obszarach leśnych: Rosja, Brazylia i Kanada.

Monitorowanie pożarów na GFW.

GFW Fires to narzędzie do monitorowania nadchodzących pożarów, określania ich potencjalnych przyczyn i analizy wpływu pożarów na lasy i ludzi.


Na każdej stronie możesz kliknąć More, aby wyświetlić dodatkowe aplikacje GFW


Wybierz Global Forest Watch Fires.


Kliknij View Map.


Na mapie przedstawione są pożary na całym świecie. Możesz sprawdzić jakość powietrza i dymu oraz szybko uzyskać dane na temat pożarów w danym kraju z ostatnich siedmiu dni.


Możesz także zapisać się, aby otrzymywać powiadomienia o pożarach za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail dla każdego regionu. Kliknij Start Drawing i zaznacz wybrany obszar. Następnie kliknij Fire alerts email lub SMS messages.

Analiza łańcuchów dostaw surowców.

Narzędzie GFW Commodities przedstawia informacje dotyczące wylesiania w odniesieniu do łańcuchów dostaw surowców (oleju palmowego, soi, wołowiny, pulpy drzewnej i innych produktów).  Możesz monitorować, na przykład, działalność wokół młynów produkujących olej palmowy w Indonezji, aby sprawdzić, czy na tym obszarze w podobnym stopniu ma miejsce wylesianie. Narzędzie to może być niezwykle przydatne dla dziennikarzy zajmujących się problemem rozbieżności między interesami gospodarczymi a ochroną środowiska.


Na każdej stronie możesz kliknąć More, aby wyświetlić dodatkowe aplikacje GFW.


Następnie kliknij Global Forest Watch Commodities.


Kliknij przycisk Click Here!


Następnie wybierz Explore Global Data na mapie GFW Commodities.


W Forest Use, włącz RSPO Palm Oils Mills i Palm Oil Mills. 


Następnie w Forest Change włącz Loss, aby wyświetlić zmiany w obszarach leśnych na tym obszarze. Możesz dostosować stopień krycia warstwy za pomocą suwaka, aby zobaczyć znajdujące się pod nią szczegóły.

Dowiedz się więcej o GFW.

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card8_Image1.jpg

Platforma GFW to niezwykle bogate źródło informacji dla dziennikarzy. Niniejsza lekcja poświęcona jest przeglądowi oferowanych przez nią narzędzi. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej na temat GFW, możesz obejrzeć wiele instruktażowych wideo. Filmy wideo na temat analizy zmian zalesienia, wizualizacji danych poszczególnych krajów, porównywania krajów i in. znajdziesz na Global Forest Watch Tutorial . 


GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card8_Image1.jpg
Gratulacje! To już koniec Źródło danych: Global Forest Watch. in progress
Recommended for you
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
Wyjść i wyzerować postęp?
Jeśli opuścisz tę stronę, utracisz cały postęp w bieżącej lekcji. Czy na pewno chcesz kontynuować i wyzerować postęp?