Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 4 z 4
Wprowadzenie do Google Earth Engine
Dziennikarstwo środowiskowe
Google Earth Timelapse: Obserwowanie zmian
Źródło danych: Global Forest Watch.
Kurs
0% zakończono
5 minut aby zakończyć

Wprowadzenie do Google Earth Engine

Introduction_to_Google_Earth_Engine_Lesson_Overview_jLofKXp.png

Use a multi-petabyte library of satellite imagery and data to detect changes, map trends, and quantify differences on the Earth's surface

Introduction_to_Google_Earth_Engine_Lesson_Overview_jLofKXp.png

Przegląd lekcji

Introduction_to_Google_Earth_Engine_Lesson_Overview.png

Earth Engine Data Catalog


Za pomocą Earth Engine można śledzić temperaturę powierzchni, zmiany w pokryciu szatą roślinną, a nawet bioróżnorodności.


Wprowadzenie do Earth Engine

  1. Earth Engine Data Catalog
  2. Earth Engine Code Editor
  3. Tworzenie miniaturowego GIF-u
  4. Eksportowanie filmu wideo z Earth Engine
  5. Exporting a video from Earth Engine


For more Environmental Journalism lessons, visit:

newsinitiative.withgoogle.com/training/course/environmental-journalism

Introduction_to_Google_Earth_Engine_Lesson_Overview.png

Wprowadzenie do Earth Engine

Earth Engine jest niezwykle przydatnym narzędziem do monitorowania środowiska. Narzędzie to zostało zaprojektowane z myślą o geografach, naukowcach i badaczach, aby umożliwić im szybki dostęp i analizę ponad 600 zestawów danych teledetekcyjnych, w tym obrazów satelitarnych wykonanych od lat 70. do dnia dzisiejszego.


Google Earth umożliwia podróżowanie, odkrywanie i poznawanie globu w świecie wirtualnym. Z kolei Earth Engine jest narzędziem służącym do analizy informacji geoprzestrzennych. Umożliwia analizę pokrycia terenu lasami i wodami, zmiany sposobu użytkowania gruntów, a nawet ocenę stanu pól uprawnych.


Aby korzystać z Google Earth Engine, należy najpierw zarejestrować się za pomocą konta gmail. Przejdź do signup.earthengine.google.com i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować się w Earth Engine. Rozpatrzenie prośby może trwać do tygodnia.


Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu zgody na korzystanie z Earth Engine możesz zacząć odkrywać możliwości narzędzia.Po zatwierdzeniu prośby uzyskasz dostęp do Earth Engine Code Editor, opartego na przeglądarce interaktywnego środowiska programowania do analiz Earth Engine: code.earthengine.google.com. 

Earth Engine Data Catalog

Earth Engine dysponuje bogatą bazą zdjęć satelitarnych i danych teledetekcyjnych. Różne zestawy danych zostały oznakowane i każdy z nich posiada gotową do użycia próbkę kodu, który można natychmiast otworzyć w edytorze Earth Engine Codę Editor i rozpocząć badanie i analizę zestawu danych.


Aby uzyskać dostęp do zestawów danych Earth Engine, kliknij na zakładkę Datasets na stronie głównej Earth Engine lub przejdź na stronę develop.google.com/earth-engine/datasets/


Katalog danych zapewnia szereg opcji. Możesz przeglądać wszystkie zestawy danych, przeglądać je według tagów lub uzyskać dostęp do zestawów danych w oparciu o program satelitarny, z którego pochodzą. Landsat: najdłużej działające przedsiębiorstwo zajmujące się pozyskiwaniem zdjęć satelitarnych Ziemi.  MODIS: Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (spektroradiometr obrazujący średniej rozdzielczości), który został wprowadzony na orbitę Ziemi w 1999 roku. 


Wybierz „Browse by tags” (przeglądaj wg tagów)


W kategorii „Browse by tags” znajdują się wszystkie zestawy danych oznaczone według ich pochodzenia, zawartości i wykorzystania. Wybierz zestaw danych NDVI, który oznacza znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji.


Po kliknięciu na NDVI zostaniesz przeniesiony do biblioteki wszystkich zestawów danych z podzbiorami NDVI. Każdy zestaw danych posiada zdjęcie oraz opis tego, co zawiera. Pod opisami znajduje się lista tagów, które zostały dodane do tego zestawu danych.


Znajdź i kliknij MYD13Q1.006 Aqua Vegetation Indices 16-Day Global 250m.


Jesteś teraz w zestawie danych. Pole na dole strony zawiera następujące informacje:  Jak prawidłowo cytować dane


Na dole strony znajduje się fragment kodu. Jest to fragment skryptu javascript, który po kliknięciu przycisku OPEN IN CODE EDITOR otworzy nowe okno z uruchomionym Earth Engine.

Earth Engine Code Editor

Earth Engine Code Editor to internetowe środowisko programowania dla API JavaScript Earth Engine. Jego funkcje zostały zaprojektowane tak, aby można było szybko i łatwo tworzyć złożone procesy geoprzestrzenne. 

Code Editor umożliwia użytkownikowi analizę zdjęć satelitarnych z Katalogu danych. To wszechstronne narzędzie może być wykorzystywane do analizy, mapowania, tworzenia wykresów, a nawet renderowania filmów wideo z ogromnego katalogu zdjęć satelitarnych.


Jeśli postępowałeś zgodnie z naszym przewodnikiem, powinieneś teraz mieć otwartą próbkę kodu zestawu danych NDVI w edytorze kodu Code editor. Kliknij przycisk „Run” (uruchom) na górze edytora, aby wprowadzić próbkę kodu, która będzie renderować zbiór danych jako nową warstwę na mapie świata.


Edytor kodu wyrenderował teraz zbiór danych na mapie. Możesz przybliżać i przesuwać obraz na mapie. Dodatkowo poprzez zmianę kodu w edytorze można zmienić wyświetlany obraz.  .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01'));Możesz zmienić obraz wyświetlany na ekranie.


Po lewej stronie edytora kodu znajduje się manager skryptów (Scripts). Manager skryptów zawiera fragmenty kodu, które można uruchomić w edytorze w celu włączenia różnych funkcji Earth Engine. Możesz również zapisać swoją pracę tutaj, klikając NEW, a następnie utworzyć repozytorium. W repozytorium możesz zapisywać, udostępniać i śledzić zmiany w folderach i plikach, nad którymi pracujesz. Wszystkie dokumenty na temat edytora kodu Code Editor są dostępne tutaj.


Pole wyszukiwania w górnej części edytora kodu umożliwia przeszukiwanie Katalogu danych. Get Link: Tworzy unikalny link do skryptu, nad którym pracujesz, abyś mógł udostępnić go innym. Opcje „Save” (zapisz) i „Run” (uruchom) działają tak, jak wskazuje ich nazwa, z kolei „Reset” wyczyści kod.


Po prawej stronie edytora kodu znajdują się zakładki „Inspector” (inspektor), „Console” (konsola) i „Tasks” (zadania). Zakładka „Inspector” umożliwia wykorzystanie kursora do analizy warstw widocznych na mapie. Zakładka „Console” jest miejscem, w którym pojawiają się obiekty, jeśli używasz print() w edytorze kodu. Zakładka „Tasks” obsługuje długie obliczenia, takie jak filmy wideo, eksport statycznych elementów map lub eksport wyników analiz w postaci tabel, GeoTIFF i innych formatów.

Tworzenie miniaturowego GIF-u

Tworzenie miniaturowego GIF-u w Earth Engine pozwala na szybkie i łatwe sprawdzenie zdjęć satelitarnych, zanim zdecydujesz się na renderowanie obrazu do wideo.


Obraz po lewej stronie przedstawia wzrost i cofanie się roślinności we wschodniej Afryce w ciągu jednego roku, przy użyciu danych ze zdjęć NDVI, które dodaliśmy wcześniej do edytora kodu.


Najpierw musimy zidentyfikować obszar. Dodaj ten kod nad zestawem danych:var rect = ee.Geometry.Rectangle({  coords: [[-12, 15], [3, 2]],  geodesic: false});Map.addLayer(rect);Map.centerObject(rect, 3);coords = punkty długości i szerokości geograficznej, które należy wyróżnić. Kliknij „Run”. 


Gdy zaznaczyliśmy już interesujący nas obszar, musimy przygotować zdjęcia do animacji GIF, wykorzystując metodę visualize(), która konwertuje natywne dane pikseli na 8-bitowe RGB, nadające się do wykorzystania w eksportowanych filmach lub GIF-ach:var visualizedCollection = ndvi.map(function(image){  return image.visualize(ndviVis)})var firstImage = ee.Image(visualizedCollection.first());map.addLayer(firstImage, {}, "first image");


Przedostatnim krokiem jest określenie parametrów animacji:var animationParams = {    dimensions: '300',    crs: 'EPSG:3857',    region: geometry,    framesPerSecond: 12,}


Ostatnim krokiem jest stworzenie miniaturowego obrazu i dodanie go do mapy:var thumb = ui.Thumbnail({   image: visualizedCollection,  params: animationParams,  style: {    position: 'bottom-right',    width: '320px'  }});Map.add(thumb);Kliknij „Run”.

Eksportowanie filmu wideo z Earth Engine

Earth Engine umożliwia renderowanie wideo bezpośrednio na dysk. Miniaturka ogranicza się do małej liczby klatek. Renderowanie na wideo umożliwia tworzenie filmów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości na przestrzeni długiego okresu czasu.


Aby eksportować do wideo, należy dodać następujący kod:Export.video.toDrive({  collection: visualizedCollection,  description: 'NDVIVideoExample',  dimensions: 720,  framesPerSecond: 12,  region: rect});Kliknij „Run”.


Podczas renderowania na materiał wideo czynność ta jest tworzona jako zadanie. Po przejściu do zakładki „Tasks” zostanie utworzone zadanie, które należy uruchomić w celu utworzenia filmu wideo Po kliknięciu przycisku „Run” film wideo zostanie przeniesiony na dysk.Pod tym linkiem znajdziesz zapisaną wersję tego skryptuUwaga: Eksportowanie partii może trwać dłużej. Status eksportowania można sprawdzić w zakładce „Tasks”. Po zakończeniu zadania kolor zmieni się na niebieski.

Gratulacje!

Introduction_to_Google_Earth_Engine_Lesson_Overview_hOs7uba.png

Ukończyłeś(-aś) lekcję „Wprowadzenie do Google Earth Engine”

Aby dalej rozwijać swoje umiejętności dziennikarskie i pracować nad certyfikacją Google News Initiative, przejdź na stronę internetową naszego Centrum Szkoleniowego i zacznij kolejną lekcję.


For more Environmental Journalism lessons, visit:

newsinitiative.withgoogle.com/training/course/environmental-journalism

Introduction_to_Google_Earth_Engine_Lesson_Overview_hOs7uba.png
Gratulacje! To już koniec Wprowadzenie do Google Earth Engine Jesteśmy w trakcie tego procesu
Polecane dla Ciebie
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
Wyjść i wyzerować postęp?
Jeśli opuścisz tę stronę, utracisz cały postęp w bieżącej lekcji. Czy na pewno chcesz kontynuować i wyzerować postęp?