Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 11 z 13
Google Trends: Odczytywanie danych.
5 minut aby zakończyć

Google Trends: Odczytywanie danych.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_TitleCard.jpg
Jak interpretować wyniki Trendów.
GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_TitleCard.jpg

Pozyskiwanie danych Google Trends.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card1_Image1.jpg

Google Trends analizuje próbkę wyszukiwań Google w sieci w celu określenia, jak wiele wyszukiwań przeprowadzono w danym okresie.


Przykładowo, jeśli piszesz artykuł o wirusie Zika i chcesz się dowiedzieć, czy było ostatnio zainteresowanie tym tematem, wybierz  Ostatnie 90 dni. Trendy analizują próbkę wszystkich wyszukiwań dla wirusa Zika w obrębie tych parametrów.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card1_Image1.jpg

Odczytywanie wykresu Zainteresowanie w ujęciu czasowym.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card2_Image1.jpg

Jeśli szukasz hasła w Trendach, zobaczysz wykres ilustrujący popularność danego hasła w pewnym okresie (niemal) w czasie rzeczywistym. Przesunięcie kursorem myszki po wykresie wyświetla liczbę wyszukiwań wykonanych w danym okresie względem całkowitej liczby wyszukiwań w Google.

 

Liczby na wykresie nie przedstawiają całkowitej liczby wyszukiwań, gdyż dane są normalizowane i przedstawiane w skali od 0 do 100, gdzie każdy punkt na wykresie dzielony jest przez najwyższy punkt lub 100. Liczby obok haseł wyszukiwania na górze wykresu to sumy lub liczby całkowite.

 

Linia biegnąca w dół oznacza, że względna popularność wyszukanego hasła ma tendencję spadkową, niekoniecznie zmniejszającą się całkowitą liczbę wyszukań tego hasła, ale jego słabnącą popularność w porównaniu z innymi wyszukaniami.


GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card2_Image1.jpg

Znajdowanie najczęściej wyszukiwanego tematu w każdym regionie lub kraju.

W przypadku wyszukiwania wielu haseł w Trendach pojawią się mapy porównawcze przedstawiające, które hasło lub temat jest najczęściej wyszukiwane w każdym regionie.


Porównanie zainteresowania w ujęciu czasowym. Porównajmy hasła „wirus Zika” i „malaria”. Zauważ, że w ujęciu czasowym zapytania dla hasła „malaria” były stabilne, z kolei dla „Zika” prawie ich nie było aż do stycznia 2016 r., gdy hasło to zaliczyło nagłą tendencję zwyżkową.


Podział według regionu – porównanie: Intensywność koloru każdego regionu przedstawia odsetek wyszukiwań najczęściej wyszukiwanego hasła w tym regionie. Przykład ten pokazuje, że wirus Zika był bardziej popularnym hasłem w obu Amerykach, podczas gdy malaria była relatywnie bardziej popularna w Azji.

Zbieranie danych.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card4_Image1.jpg

Na dole strony z wynikami tabela Podobne zapytania przedstawia najpopularniejsze i zyskujące popularność hasła związane z jakimkolwiek tematem lub zyskującym popularność artykułem. Tabela Zyskujące popularność przedstawia terminy, które wyszukiwano wraz z podanym przez Ciebie hasłem i których częstotliwość wyszukiwania w danym okresie znacznie wzrosła. Przedstawiony jest również odsetek wzrostu haseł zyskujących popularność w porównaniu do poprzedniego okresu. „Przebicie” zamiast procentów oznacza, że popularność wyszukiwanego hasła wzrosła o ponad 5000%.Procenty oparte są na wzroście procentowym zainteresowania wyszukiwanymi hasłami dla danego okresu. W okresie ostatnich 7 dni punktem odniesienia dla wzrostu częstotliwości wyszukiwań będzie 7 dni przed obecną datą; w przypadku ostatnich 30 dni punktem odniesienia będzie 30 dni poprzedzających obecną datę. Jedynym wyjątkiem jest pełna historia (2004 – dziś), gdzie punktem odniesienia jest rok 2004.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card4_Image1.jpg

Odczytywanie tabeli Podobne zapytania.


Kliknij rozwijane menu, aż zobaczysz Najpopularniejsze hasła.


Tabela pokaże najczęściej wyszukiwane frazy z podanym przez Ciebie hasłem w tej samej sesji wyszukiwania, z tą samą kategorią, krajem lub regionem. W przypadku braku wybrania hasła wyszukiwania (a jedynie kategorii lub regionu) przedstawiane są wszystkie wyniki wyszukiwania.

Pominięte dane.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card6_Image1.jpg

Trendy wykluczają pewne dane z Twoich wyszukiwań:

 

  • Wyszukiwania przez małą liczbę osób: Trendy analizują wyłącznie dane popularnych haseł, dlatego rzadko wyszukiwane hasła występują jako „0” dla danego okresu.


  • Duplikowane wyszukiwania: Trendy eliminują powtarzane hasła wyszukiwane przez tego samego użytkownika przez krótki okres dla lepszej ogólnej dokładności.


  • Znaki specjalne: Trendy filtrują zapytania z apostrofami i innymi znakami specjalnymi.[Powrót do strony początkowej kursu Podstawy]


GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card6_Image1.jpg
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
ODPOWIEDZ NA TO PYTANIE, ABY UKOŃCZYĆ LEKCJĘ.
Jak dostosowywane są dane Trendów Google?
Dalej
1_6i8FJI0.jpg
PYTANIE 2 Z 5
Podczas czytania wykresu „Zainteresowanie w ujęciu czasowym”, które z poniższych NIE jestprawdziwe?
Dalej
2_84jxrTM.jpg
PYTANIE 3 Z 5
Jakich filtrów możesz użyć, porównując wiele haseł lub tematów?
Dalej
3_nr3WUoq.jpg
PYTANIE 4 Z 5
Co oznacza „Przebicie” w sekcji Podobne wyszukiwania?
Dalej
4_8XGcHS9.jpg
PYTANIE 5 Z 5
Jaki rodzaj danych zawierają Trendy Google?
Prześlij
5_dr9YtzP.jpg
Quiz został ukończony
Gratulacje! To już koniec. Google Trends: Understanding the data.
Powtórz lekcję i spróbuj ponownie
in progress
Recommended for you
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?