Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 3 z 4
Global Fishing Watch: Monitorowanie flot i statków rybackich
Dziennikarstwo środowiskowe
Google Earth Timelapse: Obserwowanie zmian
Źródło danych: Global Forest Watch.
Wprowadzenie do Google Earth Engine
Kurs
0% zakończono
5 minut aby zakończyć

Global Fishing Watch: Monitorowanie flot i statków rybackich

Global_Fishing_Watch_Lesson_Overview_V8ig3hM.png

Przewodnik korzystania z narzędzia Global Fishing Watch do śledzenia globalnej aktywności połowowej.

Global_Fishing_Watch_Lesson_Overview_V8ig3hM.png

Przegląd lekcji

Global_Fishing_Watch_Lesson_Overview.png

Wprowadzenie do Global Fishing Watch.

Narzędzie Global Fishing Watch powstało w wyniku współpracy pomiędzy organizacjami Oceana, Skytruth i Google w celu zapewnienia pierwszej na świecie ogólnodostępnej platformy monitorowania komercyjnych połowów. Od tego czasu zostało przekształcone w niezależną organizację non-profit i nadal dąży do zrównoważonego zarządzania poprzez zwiększenie przejrzystości w rybołówstwie.


  1. Global Fishing Watch
  2. Odkryj mapę Global Fishing Watch
  3. Narzędzia Global Fishing Watch
  4. Wyszukiwanie w Global Fishing Watch
  5. Rozumienie danych AIS i VMS


For more Environmental Journalism lessons, visit:

newsinitiative.withgoogle.com/training/course/environmental-journalism

Global_Fishing_Watch_Lesson_Overview.png

Global Fishing Watch

Global_Fishing_Watch_Join_Global_Fishing_Watch.png

Aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji Global Fishing Watch, takich jak śledzenie statków i tworzenie niestandardowych flot, musisz najpierw zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do narzędzia.

Odwiedź globalfishingwatch.org/join i zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do konta Global Fishing Watch. Możesz użyć swojego konta Gmail lub utworzyć konto i hasło, używając adresu e-mail.

Global_Fishing_Watch_Join_Global_Fishing_Watch.png

Odkryj mapę Global Fishing Watch

Interaktywna mapa pozwala monitorować globalne rybołówstwo w czasie rzeczywistym na całym świecie. Umożliwia to poprzez przechwytywanie informacji o lokalizacji z różnych systemów morskich, aby zobrazować komercyjne połowy w perspektywie globalnej.


Po zarejestrowaniu można uzyskać dostęp do mapy Global Fishing Watch, która monitoruje komercyjne połowy w czasie zbliżonym do rzeczywistego na całym świecie.


Standardowe funkcje znajdują się po lewej stronie mapy.  Umożliwiają one powiększanie, udostępnianie jako łącze lub osadzanie i pomiar odległości na mapie.


Suwak czasu na dole mapy określa okres, z którego pochodzi wyświetlana aktywność połowowa. Wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia z kalendarza z okresu od 1 stycznia 2012 r. do czasu zbliżonego do rzeczywistego. Alternatywnie: Kliknij paski po lewej lub prawej stronie suwaka czasu, przytrzymaj i przeciągnij, aby zmienić czas rozpoczęcia lub zakończenia, lub: kliknij na ikonę zębatki w lewym górnym rogu podświetlonego przedziału czasowego na suwaku czasowym, aby dostosować okres, który Cię interesuje.


Zestaw narzędzi w prawym górnym rogu to centrum sterowania danymi wyświetlanymi na mapie. 


Aby wybrać konkretny statek z aktywności połowowej wyświetlanej na mapie: kliknij nakład połowowy, aby określić tożsamość statku w przyborniku i śledzić statek. Jeśli w pobliżu znajduje się wiele statków, konieczne może być powiększenie widoku.

Narzędzia Global Fishing Watch

Narzędzia Global Fishing Watch umożliwiają korzystanie z danych zebranych na wszystkich statkach rybackich na świecie. Tu możesz śledzić poszczególne łodzie, kraje lub tworzyć niestandardowe floty trawlerów.


Jeśli klikniesz na zakładkę Vessels (statki) w prawym górnym rogu, otworzy się karta wyszukiwania, w której możesz wyszukać dowolny statek.


Kliknięcie na zakładkę „Layers” (warstwy) daje możliwość: zmiany map podstawowych, które odnoszą się do wyglądu mapy zmiany warstwy aktywności modyfikującej rodzaj wyświetlanych informacji. Ponadto można edytować warstwy statyczne, takie jak „Exclusive Economic zone” (wyłączna strefa ekonomiczna) lub „Marine Preservation Areas” (morskie obszary chronione), nakładać lub edytować mapę bazową. 


Aby wybrać konkretny statek z aktywności połowowej wyświetlanej na mapie:  Kliknij nakład połowowy, aby określić tożsamość statku w przyborniku i śledzić statek


Co Global Fishing Watch rozumie pod pojęciem „nakład połowowy”?  Analizuje dane o tożsamości, rodzaju, lokalizacji, prędkości i kierunku statku oraz stosuje algorytm wykrywania połowów w celu określenia „widocznej aktywności połowowej” w oparciu o zmiany prędkości i kierunku statku. Algorytm klasyfikuje każdy punkt transmisji danych dla tych statków jako albo najwyraźniej połowy lub nie połowy i pokazuje poprzedni na naszej publicznej mapie.

Wyszukiwanie w Global Fishing Watch

Wprowadzenie do wyszukiwania poszczególnych statków i tworzenia niestandardowych flot na mapie Global Fishing Watch.


Zaloguj się do swojego konta Global Fishing Watch.


Kliknij zakładkę „Vessels” (statki) w panelu narzędzi i wprowadź informacje identyfikacyjne statku (nazwę statku, numer MMSI, numer IMO i znak wywoławczy) w pasku wyszukiwania. Upewnij się, że warstwa aktywności, w której szukasz statku, jest włączona. Jeśli nie, nie zobaczysz żadnych wyników. 


Funkcja niestandardowej floty pozwala wybrać i pogrupować zestaw przypiętych statków w celu wyświetlenia ich ruchu jako floty na mapie (oznaczonej tym samym kolorem).  Przypnij wszystkie statki. Wszystkie przypięte statki powinny być widoczne


• Kliknij przycisk „Create Fleet” (utwórz flotę) • Zaznacz pola wyboru wszystkich statków, które chcesz włączyć do floty. • Dostosuj nazwę i kolor floty. 


In case you want to remove the fleet you have created, click on the fleet edit button and then `Break Apart Fleet`.


Przećwiczmy to na przykładzie: Wyszukaj „Nuncia”. 


Wybierz swój statek. Czasami istnieje wiele statków o tej samej nazwie, więc możesz potrzebować dodatkowych danych identyfikacyjnych, aby znaleźć właściwe informacje. W tym przypadku szukamy MMSI 760010398. 


Kliknięcie ikony kompasu spowoduje dostosowanie okna podglądu mapy i suwaka czasowego do tras statku. Aby zmienić kolor szlaku statku, kliknij na ikonę puszki z farbą (pojawia się po przypięciu statku). Aby zapisać ten statek, kliknij ikonę pinezki. Możesz przypiąć wiele statków jednocześnie. 


Kliknij „Play” na osi czasu na dole, aby zobaczyć ruchy połowowe Nuncii w górę i w dół wybrzeża Ameryki Południowej.

Zrozumienie aktywności połowowej z wykorzystaniem danych AIS i VMS

Wprowadzenie do warstw aktywności AIS i VMS na mapach Global Fishing Watch. AIS i VMS. AIS jest systemem monitorowania większych międzynarodowych statków rybackich, z kolei VMS skupia się bardziej na mniejszych statkach poławiających na wodach krajowych.


Aby wyświetlić dane AIS: W zakładce „Layers” (warstwy) w narzędziach otwórz „Activity Layers” (warstwy aktywności), aby wyświetlić opcje aktywności statku na mapie. Nakład połowowy odnosi się do danych AIS. 


Aby aktywować warstwę, kliknij przełącznik po jej lewej stronie. Przełącznik zostanie oznaczony kolorem po włączeniu warstwy. 


Aby zmienić kolor warstwy na mapie, kliknij na puszkę z farbą. Aby uzyskać więcej informacji na temat warstwy, kliknij ikonę „i”. 


Aby wyszukać dane VMS: Dane VMS są również dostępne w sekcji „Activity Layers” i wykazane według krajów. Charakter współdzielenia VMS oznacza, że okresowość danych z każdego kraju jest różna. Kliknij ikonę „i”, aby dowiedzieć się więcej.


Na podstawie niektórych danych VMS można zauważyć, że określone identyfikatory statków zostały zredagowane.  Dane te mogą być udostępniane publicznie tylko za zgodą państwa bandery.


Poszczególne szlaki statków dla danych AIS i VMS można porównać poprzez przypięcie statku pod obie warstwy: Włącz „Fishing effort” (nakład połowowy) i wyłącz wszystkie inne warstwy aktywności. (Wyszukiwanie statku daje tylko wyniki z wybranych warstw aktywności). 


Otwórz zakładkę „Vessels”, a następnie wyszukaj i przypnij Liafjord. 


Otwórz ponownie zakładkę „Layers” i włącz opcję „Peruvian VMS Fishing Activity” oraz wyłącz wszystkie pozostałe warstwy aktywności.


Otwórz ponownie zakładkę „Vessels”, a następnie wyszukaj i przypnij Liafjord. 


Otwórz „Activity Layers” i dezaktywuj peruwiańskie dane VMS. Zapewni to wyraźniejszy widok szlaków statków.


W zakładce „Vessels” kliknij ikonę kompasu, aby wyśrodkować mapę na podstawie aktywności Liafjord. 


Naciśnij przycisk odtwarzania na suwaku czasowym, aby odtworzyć szlaki statku i dane AIS/VMS.  Można dostrzec rozbieżności w tym, co rejestrują warstwy.

Rozumienie danych z VIIRS

Dowiedz się, jak interpretować dane na naszej mapie pochodzące z instrumentu VIIRS lub Visible Infrared Imaging Radiometer Suite.


Czujnik satelitarny VIIRS rozpoznaje jasne światło w nocy. W ciemnym oceanie statki używające jasnego światła są widoczne dla tego czujnika i mogą być monitorowane. Niektóre metody połowów, takie jak dżigowanie kałamarnic, wykorzystują jasne światło w nocy i floty do połowu kałamarnic można łatwo zobaczyć w danych VIIRS. 


Niektóre statki rybackie nie są zobowiązane do korzystania z systemów kontroli ruchu statków, takich jak AIS. Jeżeli jednak prowadzą one połowy z wykorzystaniem świateł, zostaną one wykryte przez VIIRS. Aby je znaleźć, należy kliknąć na „Layers”, a następnie „Activity Layers”.


Aktywuj „Night Light Vessel Detections” i „Fishing effort”. Jako datę rozpoczęcia wybierz 1 stycznia 2017 r. 


Powiększ widok do poziomu globalnego i naciśnij „play”, aby zobaczyć różnicę między aktywnością połowową wykrytą w tych dwóch zbiorach danych. 


Teraz jako datę rozpoczęcia wybierz 1 stycznia 2018 r.  Powiększ widok na wyspach Galapagos. Zwróć uwagę, że grupa statków wykrywana jest wyłącznie na podstawie danych z VIIRS, a nie AIS.


Do zrozumienia ich wykrywania koniecznych jest kilka zastrzeżeń. Jednym z nich jest to, że nie wszystkie są faktycznie statkami rybackimi – niektóre mogą być innymi dużymi statkami.  Ponadto wiele statków łowi ryby bez świateł lub ze słabymi światłami i nie znalazłoby się w tym zestawie danych. Wreszcie istnieją „fałszywe tropy” – miejsca, w których algorytm wykrywa światło, ale które wynikają z błędów lub hałasu. Istnieją również pewne przypadki, w których algorytm wychwytuje samoloty w lotach międzynarodowych, chociaż są one rzadkie.

Pobieranie raportów

Dowiedz się, jak stworzyć gotowy do pobrania raport z aktywności połowowej.


Aby utworzyć raport z aktywności połowowej, musisz najpierw zalogować się na swoje konto Global Fishing Watch.


W narzędziach mapy otwórz zakładkę „Layers”, a następnie „Static Layers” (warstwy statyczne). 


Kliknij ikonę raportu (ikonę najbliżej nazwy warstwy) dla warstwy, którą chcesz obserwować Exclusive Economic Zone (EEZ) (wyłączna strefa ekonomiczna) lub Regional Fisheries Management Organisations (RFMO) (regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem). Po wybraniu ikona raportu zmieni kolor na biały.


Kliknij w interesujący Cię obszar (np. w EEZ lub RFMO).


Pojawi się okno z nazwą wybranego obszaru. Kliknij „Add to report” (dodaj do raportu). Możesz wybrać wiele regionów.


Kliknij „Request Report” w narzędziach.


Wybierz, jak często chcesz otrzymywać raporty dla danego obszaru.


W ciągu kilku minut otrzymasz raport pocztą elektroniczną w postaci załączonego pliku.

Filtrowanie aktywności połowowej

Dowiedz się, jak filtrować aktywność połowową według państwa bandery lub rodzaju narzędzi połowowych. 


Aby filtrować według państwa bandery, najpierw kliknij „Layers”, a następnie „Activity Layers”.


Aktywuj „Fishing effort”.


Kliknij „Filters” (filtry).


Kliknij „Create filter” (utwórz filtr).


Wybierz „Fishing effort”.


Wybierz Argentynę w pasku wyboru „Country” (kraj).


Kliknij „Save” (zapisz).


Poruszaj się po mapie Argentyny, aby zobaczyć aktywność połowową argentyńskich statków. Kliknij „play”, aby zobaczyć argentyński nakład połowowy na przestrzeni lat.


Powtórz kroki 3–4 dla tego kraju, aby porównać nakład połowowy Argentyny z nakładem połowowym innego państwa. Powtórz kroki 3–4 dla Peru i Chile. 


Wybierz inny kolor dla każdego państwa bandery.


Naciśnij „play”, aby zobaczyć aktywność połowową tych trzech państw bandery.

Gratulacje!

Global_Fishing_Watch_Congratulations.png

Ukończyłeś(-aś) lekcję „Global Fishing Watch: Monitorowanie flot i statków rybackich”.

Aby dalej rozwijać swoje umiejętności dziennikarskie i pracować nad certyfikacją Google News Initiative, przejdź na stronę internetową naszego Centrum Szkoleniowego i zacznij kolejną lekcję.

For more Environmental Journalism lessons, visit:

newsinitiative.withgoogle.com/training/course/environmental-journalism

Global_Fishing_Watch_Congratulations.png
Gratulacje! To już koniec Global Fishing Watch: Monitorowanie flot i statków rybackich in progress
Recommended for you
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
Wyjść i wyzerować postęp?
Jeśli opuścisz tę stronę, utracisz cały postęp w bieżącej lekcji. Czy na pewno chcesz kontynuować i wyzerować postęp?