ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Thank you for your application to the News Equity Fund,

All applicants will be notified of the status of their application by email as soon as possible. If you need to get in touch with us in the meantime, please email newsequityfund@google.com and include in the subject line of all correspondence the application ID number mentioned in the confirmation email sent.

If you have any questions about the process and our application review process, you can find more details in the FAQs on our website.

Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?