ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Realtime Content Insights

A meeting about Realtime Content Insights

Data, analytics, and insights to help publishers build sustainable digital businesses.

Overview

We've created a tool for your newsroom that will display information about your content performance in realtime and for today. RCI will help you:

  • Identify trending articles on your site in realtime
  • See where your realtime readers are coming from
  • Enable engaging data visualization for your newsroom
  • Determine which articles and videos are driving the most engagement
  • Know what’s trending in your region
แนะนำสำหรับคุณ
Optimize your reader engagement funnel
News Consumer Insights
Identify reader funnel optimization opportunities to increase profitability and build deeper relationships with your readers. News Consumer Insights provides key insights and actionable recommendations based on your Google Analytics data to help grow Reader Engagement and Reader Revenue.
Optimize your data collection
News Tagging Guide
Identify what reader behaviors you should be measuring in Google Analytics and easily generate tags for your site to collect better data and unlock new insights.
Optimize your content performance
Realtime Content Insights Chrome Extension
Make the most of Realtime's Content Insight's key features as you browse your website articles thanks to our RCI Google Chrome Extension
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป