ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 13 จาก 13
Fundamentals: Take the quiz
ความรู้พื้นฐาน
Google Street View: Verify images.
square Fundamentals: Take the quiz
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
Which Advanced Search technique is most likely to improve the efficiency of your research?
ถัดไป
1_pA53mkt.jpg
คำถามที่ 2 จาก 9
When you find an image in social media and you want to fact check it, what’s the first tool you should use?
ถัดไป
2_5bNyX9o.jpg
คำถามที่ 3 จาก 9
Which of these most accurately describes what you’ll find on Google Trends?
ถัดไป
3_Y2y1kbH.jpg
คำถามที่ 4 จาก 9
If you want to monitor breaking news on a topic, what service should you sign up for?
ถัดไป
4_GFcfR01.jpg
คำถามที่ 5 จาก 9
Where can you learn about proper citations for using Google products in your reporting?
ถัดไป
5_N1GwwW8.jpg
คำถามที่ 6 จาก 9
If you want to build a custom map that takes your readers to the heart of your story, which tool would you use?
ถัดไป
7.jpg
คำถามที่ 7 จาก 9
Google Trends is useful for comparing the relative popularity of queries. How many groups of terms can you compare and how many terms can be in each group?
ถัดไป
8.jpg
คำถามที่ 8 จาก 9
Google Scholar features articles published by universities and researchers. What other type of content does it feature?
ถัดไป
9.jpg
คำถามที่ 9 จาก 9
If you’re interviewing a subject who speaks a foreign language, which function of the Google Translate app will be most helpful?
ส่ง
10.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Fundamentals: Take the quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป