ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 4 จาก 4
Video: Google Earth and mapping technologies for journalists
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Video: Google Earth and mapping technologies for journalists

YouTube Thumbnails (20)

From identifying your local high street to a story happening on the other side of the world - discover how journalists can use Google Earth and mapping technologies.

Around the world, wildfires, flooding and other extreme weather continue to affect our health, our economies and our future together on our planet. Explore the tools to help tell the story. Use tools and resources to help you find, verify, and tell engaging stories.

YouTube Thumbnails (20)
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Video: Google Earth and mapping technologies for journalists in progress
Recommended for you
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?