ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 6 จาก 6
Multimedia Storytelling: Take the Quiz
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
เว็บไซต์ Google Permission มีทั้งหมดยกเว้นต่อไปนี้
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_01.jpg
คำถามที่ 2 จาก 6
ข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ Fusion Tables
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_02.jpg
คำถามที่ 3 จาก 6
Google Crisis Map มีข้อมูลต่อไปนี้
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_03.jpg
คำถามที่ 4 จาก 6
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณลักษณะของ Google Maps, Google Earth Engine และ Google Earth
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_04.jpg
คำถามที่ 5 จาก 6
สิ่งที่คุณควรทำเมื่อใช้วิดีโอ YouTube ในเรื่องราวของคุณมีดังนี้
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_05.jpg
คำถามที่ 6 จาก 6
รายการด้านล่างใดเป็นคุณลักษณะของ Google Earth Pro
ส่ง
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_06.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Multimedia Storytelling: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?