ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 6 จาก 6
Multimedia Storytelling: Take the Quiz
การเล่าเรื่องด้วยมัลติมิเดีย
Introduction to Google Earth Studio
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
The Google Permissions website provides all but which of the following?
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_01.jpg
คำถามที่ 2 จาก 6
Which of the following is NOT possible with Fusion Tables?
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_02.jpg
คำถามที่ 3 จาก 6
Google Crisis Map provides:
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_03.jpg
คำถามที่ 4 จาก 6
Which of the following is NOT a feature of Google Maps, Google Earth Engine and Google Earth?
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_04.jpg
คำถามที่ 5 จาก 6
When using YouTube videos in your stories you should:
ถัดไป
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_05.jpg
คำถามที่ 6 จาก 6
Which of the items below is a feature of Google Earth Pro?
ส่ง
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_06.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Multimedia Storytelling: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป