ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 6 จาก 6
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย: Take the Quiz
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
ข้อใดต่อไนี้ที่มีแนวโน้มให้คุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีออนไลน์น้อยที่สุด
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_01_WhclVYk.jpg
คำถามที่ 2 จาก 12
การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DDos) คืออะไร
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_02.jpg
คำถามที่ 3 จาก 12
ใครคือผู้ที่เสี่ยงต่อการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_03.jpg
คำถามที่ 4 จาก 12
Project Shield คืออะไร
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_04.jpg
คำถามที่ 5 จาก 12
คำถามที่ 5: ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยใครมีสิทธิ์ที่จะสมัคร Project Shield
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_05.jpg
คำถามที่ 6 จาก 12
วิะีการลงทะเบียนเพื่อใช้ Project Shield
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_06.jpg
คำถามที่ 7 จาก 12
รูปแบบการโจมตีแบบดิจิตัลใดใดที่พบมากที่สุดกับนักข่าวและห้องแถลงข่าว
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_07.jpg
คำถามที่ 8 จาก 12
การแจ้งเตือนรหัสผ่านส่วนขยาย Google Chrome ทำงานโดย:
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_08.jpg
คำถามที่ 9 จาก 12
การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนช่วยเพิ่มชั้นพิเศษของการรักษาความปลอดภัยโดย:
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_09.jpg
คำถามที่ 10 จาก 12
คีย์การรักษาความปลอดภัยมีการป้องกันการฟิชชิงที่สูงกว่าโดย:
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_10.jpg
คำถามที่ 11 จาก 12
ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลในการใช Advanced Protection Program
ถัดไป
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_11.jpg
คำถามที่ 12 จาก 12
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณลักษณะของ Advanced Protection Program
ส่ง
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_12.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Safety and Security: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
บันทึกผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าของคุณ
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?