ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

เริ่มสร้างรูปแบบรายได้ของคุณ

นำออกจากบัญชี
บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
6 บทเรียน
50 นาที
beginner
เพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ ประเมินรายได้ที่อาจเกิดขึ้น และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เครื่องมือที่ใช้
startbuildingrevenue
0%

บทเรียน

ตัวกรอง
จัดเรียงตาม:
 • แนะนำ
 • ใหม่สุดไปเก่าสุด
 • เก่าสุดไปใหม่สุด
ปรับแต่งตาม:
จัดเรียงตาม:
 • แนะนำ
 • ใหม่สุดไปเก่าสุด
 • เก่าสุดไปใหม่สุด

กำหนดรูปแบบรายได้ของคุณ

บทเรียน
สร้างรายได้จากหลายช่องทางด้วยการสมัครใช้บริการ โฆษณา และอื่นๆ
นำออกจากบัญชี
บันทึกไปยังบัญชีของคุณ

สร้างชุดซอฟต์แวร์

บทเรียน
ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการเผยแพร่เนื้อหา รวมถึงสร้างรายได้และอื่นๆ
นำออกจากบัญชี
บันทึกไปยังบัญชีของคุณ

สร้างกลยุทธ์งานระดมทุน

บทเรียน
เลือกแหล่งที่มาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการนำเสนอข่าวสารของคุณ
นำออกจากบัญชี
บันทึกไปยังบัญชีของคุณ

สร้างผลิตภัณฑ์ข่าว

บทเรียน
ออกแบบ สร้างต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ข่าว
นำออกจากบัญชี
บันทึกไปยังบัญชีของคุณ

Select a CMS for your news organization

บทเรียน
Get started with publishing online
นำออกจากบัญชี
บันทึกไปยังบัญชีของคุณ

Evaluate your financial sustainability

บทเรียน
Understand, measure, and enable your financial sustainability
นำออกจากบัญชี
บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
Sorry! Your search did not match any resources

มาแรงใน GNI

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  การตรวจสอบ: Google Image Search
  บทเรียน
  ค้นหาภาพที่คล้ายกัน
  บทเรียน
  นำออกจากบัญชี
  บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  บทเรียน
  ค้นหาว่าภาพถูกถ่ายที่ใดและอัพโหลดเมื่อใด
  บทเรียน
  นำออกจากบัญชี
  บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: เข้าถึงอดีต
  บทเรียน
  ค้นพบการตีพิมพ์แบบดิจิตอลที่ผ่านมาและหนังสือพิมพ์ที่สแกนเก็บไว้
  บทเรียน
  นำออกจากบัญชี
  บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: การตรวจสอบเนื้อหากว่า 100 ภาษา
  บทเรียน
  ตีความคำอธิบาย ข้อมูลและชื่อสถานที่ของผู้อัปโหลด
  บทเรียน
  นำออกจากบัญชี
  บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: ลบข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
  บทเรียน
  จัดทำชุดข้อมูลของคุณเองผ่าน Google Sheets
  บทเรียน
  นำออกจากบัญชี
  บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: แปลได้ทุกที่
  บทเรียน
  พูดภาษาได้ทุกที่บนโลก
  บทเรียน
  นำออกจากบัญชี
  บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  การค้นหาภาพพลิกด้าน: การตรวจสอบภาพ
  บทเรียน
  ค้นพบภาพถ่ายและเปิดเผยความเป็นมาของพวกเขา
  บทเรียน
  นำออกจากบัญชี
  บันทึกไปยังบัญชีของคุณ
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?