ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Welcome to the Google News Initiative
The Google News Initiative works with publishers and journalists to fight misinformation, share resources, and build a diverse and innovative news ecosystem.
บทเรียนที่ 4 จาก 4
Video: Getting started with Google Trends
Google Trends
Basics of Google Trends
Google Trends คืออะไร
หลักสูตร
0% เสร็จสิ้น
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Video: Getting started with Google Trends

YouTube Thumbnails (14)

Find out what the world is interested in. Google Trends allows you to explore a sample of search requests, by topic, over time, and down to city-level geography. Enter a search term or select a topic to get started.

YouTube Thumbnails (14)
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?