ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Google Tools for News Publishers

How Google can partner with your news organization

Get started with Google Tools for News Publishers

Our tools, training, and support can help you with your organization's key priorities:

 • Reach users
 • Strengthen your journalism
 • Develop your audience
 • Grow your revenue

Reach users

 • Google Search drives billions of clicks monthly to publisher’s sites by crawling publisher’s available content and matching it to relevant user queries. Get started

 • Google News is a source for breaking news headlines and personalized news stories based on a users likes and interests Get started

 • Discover is a personalized feed of content in the Google app, on the Chrome homepage, and on the -1 screen of some devices that encompasses a wide range of categories Get started

 • YouTube helps news organizations strengthen the relationship between their newsrooms and their audiences while providing news features that provide context to viewers Get started

 • Google Assistant can help news publishers grow their audience with audio and video news briefings via Assistant-enabled devices Get started

Strengthen your journalism

 • Pinpoint is a user friendly research tool that helps news organizations explore and analyze large collections of documents Get started

 • Google Trends helps publishers explore what the world is searching, making relative search query popularity over time accessible to users Get started

 • Realtime Content Insights identifies how news publisher’s content is performing in realtime across their website and what broader topics are trending in their region Get started

 • Project Shield powered by Google Cloud Armor provides free, unlimited protection against Distributed Denial-of-Service (DDoS) attacks Get started

 • The Advanced Protection Program is a free program designed to safeguard the personal and enterprise Google Accounts of those at higher risk of targeted online attacks Get started

Develop your audience

 • Google Analytics provides websites first party data to better understand audience, traffic sources and site performance/engagement Get started

 • News Consumer Insights provides personalized actionable recommendations to help news publishers grow engagement and revenue based on their performance Get started

 • Search Console is a free tool that helps websites monitor, maintain, and troubleshoot their website's presence on Google surfaces Get started

 • Core Web Vitals provides unified guidance for quality signals that are essential to delivering a great user experience on the web Get started

Grow your revenue

 • Google AdSense is a free service that allows website owners to earn money by displaying relevant ads on their websites Get started

 • Google Ad Manager is an enterprise platform that helps publishers sell and manage their digital advertising inventory Get started

 • Reader Revenue Manager is a platform that helps publishers deepen audience engagement, improve retention, and convert subscribers or contributors Get started
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Google Tools for News Publishers ใช่ กำลังดำเนินการอยู่
แนะนำสำหรับคุณ
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป