ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Welcome to the Google News Initiative
The Google News Initiative works with publishers and journalists to fight misinformation, share resources, and build a diverse and innovative news ecosystem.
บทเรียนที่ 2 จาก 2
Video: Getting started with Pinpoint
Pinpoint
Pinpoint: A research tool for journalists
หลักสูตร
0% เสร็จสิ้น
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Video: Getting started with Pinpoint

YouTube Thumbnails (15)

Learn about Pinpoint, the only tool built by Google to meet journalists' needs. Pinpoint can transcribe, organize and with its new functionality ‘Structured data extraction’, scrape data from your files.

YouTube Thumbnails (15)
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?