Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 2 z 9
Uzyskiwanie informacji o odbiorcach dzięki ankietom
5 minut aby zakończyć

Uzyskiwanie informacji o odbiorcach dzięki ankietom

gni-journalism-interview-recording-conversation

Uzyskaj informacje o odbiorcach, ich nawykach i oczekiwaniach dzięki ankietom

gni-journalism-interview-recording-conversation

Zadawaj odpowiednie pytania

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.43 PM

Dane z ankiet ułatwiają szybkie podejmowanie decyzji. Formularze Google pozwalają łatwo tworzyć i udostępniać ankiety oraz analizować odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Ankiety zbierają dane w ujęciu ilościowym i jakościowym. Pomagają określić:

 • kim są odbiorcy,
 • czego oczekują,
 • jak się zachowują.

Ankietę rozpocznij od pytań o kwestie demograficzne, takie jak:

 • Płeć
 • Wiek
 • Lokalizacja
 • Dochód gospodarstwa domowego
 • Wykształcenie

💡 Wskazówka: aby osiągnąć wyższy współczynnik wypełnienia ankiety, zadaj nie więcej niż 10 pytań.

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.43 PM

Zapytaj o nawyki związane z wiadomościami

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.38 PM

Aby określić, jakie są potrzeby informacyjne odbiorców, zadaj im pytania o nawyki:

 • Jak często sprawdzają wiadomości?
 • Kiedy sprawdzają wiadomości?
 • Dlaczego śledzą wiadomości?

💡 Wskazówka: pozwól użytkownikom wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.38 PM

Zapytaj odbiorców, co cenią w Twojej ofercie

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.49 PM

Odbiorcy wiadomości mają dużo możliwości wyboru, ale z jakiegoś powodu wybierają Twoją organizację.

Zadaj odbiorcom pytania otwarte lub wielokrotnego wyboru, aby ustalić, co najbardziej cenią w Twojej organizacji.

Możliwe powody:

 • Dziennikarstwo wysokiej jakości
 • Zaufanie
 • Społeczność
 • Niezależność dziennikarska
 • Określone tematy lub sprawy
 • Konkretni dziennikarze

💡 Wskazówka: staraj się zadawać tylko jedno pytanie otwarte naraz.

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.49 PM

Określ docelowych odbiorców

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.44 PM

Aby wyniki były przydatne na co dzień, utwórz profile odbiorców. Profile mogą reprezentować różne segmenty odbiorców. Mogą na przykład:

 • ułatwić zespołowi pamiętanie o potrzebach odbiorców,
 • zapewnić punkty odniesienia w dyskusjach,
 • wskazywać różnice między odbiorcami.

Aby utworzyć profil odbiorców, określ:

 • grupę demograficzną,
 • nawyki związane z wiadomościami,
 • powody śledzenia wiadomości przez użytkowników.

💡 Wskazówka: nadaj profilowi nazwę, aby go łatwiej odnaleźć.

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.44 PM

Poznaj potrzeby swoich odbiorców

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.53 PM

Dane uzyskane dzięki ankiecie mogą ułatwić określenie zadań do wykonania. W przypadku odbiorców mogą to być:

 • cele do zrealizowania,
 • problemy do rozwiązania,
 • zadania do wykonania.

Aby określić zadania stojące przed odbiorcami, uzupełnij luki:

 • Kiedy [sytuacja]
 • Chcę [motywacja]
 • Aby móc [zadania do wykonania]

Na przykład osoba korzystająca z podcastów może słuchać Twojego podcastu gospodarczego podczas dojazdów do pracy, ponieważ chce mieć aktualne informacje o trendach na rynku, aby przygotować się do pracy.

Jeśli nie znasz zadań do wykonania, skorzystaj z artykułów BBC opublikowanych w 2020 roku.

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.53 PM

Pokaż, dlaczego Twoja oferta jest rozwiązaniem

Screenshot 2023-02-22 at 4.28.20 PM

Propozycja wartości przedstawia korzyści, jakie oferujesz odbiorcom, i pomaga skuteczniej zaspokoić ich potrzeby.

Aby poszerzyć grono odbiorców i zwiększyć przychody, propozycję wartości możesz przedstawić przy wielu okazjach:

 • kiedy przedstawiasz swoją organizację zajmującą się wiadomościami,
 • kiedy zachęcasz odbiorców do subskrypcji lub przekazania darowizny,
 • kiedy wysyłasz wiadomości do odbiorców.
Screenshot 2023-02-22 at 4.28.20 PM

Nie wiesz, od czego zacząć? Wypróbuj naszą ankietę z 10 pytaniami:

Google Forms Logo

Użyj szablonu formularza Google jako punktu wyjścia przy tworzeniu ankiety dla odbiorców.

Kliknij poniżej, aby utworzyć kopię szablonu ankiety. Musisz zalogować się na swoje konto Gmail. Google nie będzie przechowywać żadnych danych dotyczących ankiety.

Google Forms Logo
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
ODPOWIEDZ NA TO PYTANIE, ABY UKOŃCZYĆ LEKCJĘ.
W jaki sposób profile odbiorców mogą pomóc organizacji?
Prześlij
checklist (8)
Quiz został ukończony
Gratulacje! To już koniec Learn more about your audience with surveys
Powtórz lekcję i spróbuj ponownie
in progress
Recommended for you
Wyjść i wyzerować postęp?
Jeśli opuścisz tę stronę, utracisz cały postęp w bieżącej lekcji. Czy na pewno chcesz kontynuować i wyzerować postęp?