Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 9 z 9
Weryfikacja: Rozwiąż quiz
Verification
Google Fact Check Tools
Weryfikacja: Wyszukiwarka Google Search
Weryfikacja: Wtyczki i rozszerzenia Chrome
Weryfikacja: Wyszukiwanie grafiki w Google
Video: Google tools for fact-checkers (4:28)
square Weryfikacja: Rozwiąż quiz
Kurs
0% ukończono
ODPOWIEDZ NA TO PYTANIE, ABY UKOŃCZYĆ LEKCJĘ.
Stosując Google Search w celu znalezienia naocznych świadków wydarzeń, która znastępujących technik będzie NAJMNIEJ pomocna?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_01.jpg
PYTANIE 2 Z 5
Jak można korzystać z odwrotnego wyszukiwania grafiki ?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_02.jpg
PYTANIE 3 Z 5
Która z poniższych opcji pokazuje, jak korzystać z Tłumacza Google?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_03.jpg
PYTANIE 4 Z 5
Które narzędzia pomogą zweryfikować lokalizację obrazu znalezionego w mediachspołecznościowych?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_04.jpg
PYTANIE 5 Z 5
Które z poniższych rozszerzeń Chrome nie jest wymienione w kursach Weryfikacja lub Ochronai Bezpieczeństwo?
Prześlij
GO801_GNI_Verification_Question_05.jpg
Quiz został ukończony
Gratulacje! To już koniec. Verification: Take the Quiz
Powtórz lekcję i spróbuj ponownie
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?