Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 9 z 9
Weryfikacja: Rozwiąż quiz
Verification
Google Fact Check Tools
Weryfikacja: Wyszukiwarka Google Search
Weryfikacja: Wtyczki i rozszerzenia Chrome
Weryfikacja: Wyszukiwanie grafiki w Google
square Weryfikacja: Rozwiąż quiz
Kurs
0% ukończono
ODPOWIEDZ NA TO PYTANIE, ABY UKOŃCZYĆ LEKCJĘ.
Stosując Google Search w celu znalezienia naocznych świadków wydarzeń, która znastępujących technik będzie NAJMNIEJ pomocna?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_01.jpg
PYTANIE 2 Z 5
Jak można korzystać z odwrotnego wyszukiwania grafiki ?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_02.jpg
PYTANIE 3 Z 5
Która z poniższych opcji pokazuje, jak korzystać z Tłumacza Google?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_03.jpg
PYTANIE 4 Z 5
Które narzędzia pomogą zweryfikować lokalizację obrazu znalezionego w mediachspołecznościowych?
Dalej
GO801_GNI_Verification_Question_04.jpg
PYTANIE 5 Z 5
Które z poniższych rozszerzeń Chrome nie jest wymienione w kursach Weryfikacja lub Ochronai Bezpieczeństwo?
Prześlij
GO801_GNI_Verification_Question_05.jpg
Quiz został ukończony
Gratulacje! To już koniec. Verification: Take the Quiz
Powtórz lekcję i spróbuj ponownie
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
Zapisz wyniki i śledź swoje postępy
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?