ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Resources for the Digital News Academy

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your audiences and revenue

Nic Hopkins Headshot
Welcome! Google is proud to support the Digital News Academy through our free resource library.
Nic Hopkins
Head of News Ecosystem and Programs, APAC

Resources for Search, Discover, and Google News

Resources for ad revenue

Resources for reader revenue

Get insights from our tools

บันทึกผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าของคุณ
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?