ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Resources for Nigerian Publishers

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your ad revenue.

Marianne
Welcome! Google is proud to support the Nigerian publishers through our free resource library.
Marianne Erasmus
News Partner Manager

Join of all of our workshops

Resources from the ad revenue workshop

Resources from the Search workshop

Resources from the reader revenue workshop

Get insights from our tools

Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?