ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 2 จาก 4
Access Google Finance data in Sheets
Business Reporting
Google Finance: Research company performance
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Access Google Finance data in Sheets

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_84GSOoo.jpg

Access Google Finance data in Google Sheets. Examine closing prices, percentage change or market movement over any timeframe.

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_84GSOoo.jpg

Access the data in Google Sheets

You can access all of the Google Finance data in Google Sheets. This is helpful if you want to download, analyze, and visualize the data. 


Create a new sheet in Google Sheets ‘sheets.new’.


To access the finance data, click on a cell and start your query by entering:=GOOGLEFINANCE(“The full query requires the following:=GOOGLEFINANCE(ticker, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval])


Add the ticker to the query:=GOOGLEFINANCE(“GOOG”“GOOG” is the ticker and can be replaced with any of the stock tickers from the 53 stock exchanges listed in Google Finance.


Add the attribute that you want the details of:=GOOGLEFINANCE("GOOG","price",This example shows that we’re interested in “price” for the stock GOOG. Other attributes you can examine are: "priceopen", "high", "low", "volume", "marketcap", “tradetime", “datadelay", “volumeavg", "pe", "eps", “high52", "low52".


Add the date period that you are interested in:=GOOGLEFINANCE("GOOG","price", DATE(2018,1,1), DATE(2018,12,31),


Now, add the timing interval:=GOOGLEFINANCE("GOOG","price", DATE(2018,1,1), DATE(2018,12,31),"DAILY")In this example, we’ve chosen DAILY but you can also look at WEEKLY prices.


To complete the query, click enter. The sheet will pull in the data we have requested. In this example, it will be the daily closing price for Alphabet’s (GOOG) stock price every day in the year 2018.

Congratulations!

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_eHchLA9.jpg

You completed “Access Google Finance data in Sheets."

To continue building your digital journalism skills and work toward Google News Initiative certification, go to our Training Center website and take another lesson.

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_eHchLA9.jpg
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Access Google Finance data in Sheets ใช่ กำลังดำเนินการอยู่
แนะนำสำหรับคุณ
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป