ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 2 จาก 6
เปิดตัวการสมัครสมาชิก
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

เปิดตัวการสมัครสมาชิก

news-paper-data

สำรวจการสมัครสมาชิกรูปแบบต่างๆ และสิ่งที่เหมาะกับคุณ

news-paper-data

การสมัครสมาชิกเหมาะกับฉันไหม

Blank

ผู้นำองค์กรข่าว 80% จากทั้งหมดระบุว่าการสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกมีความสำคัญสูงสุดต่อรายได้ของตน (2022)

การสมัครสมาชิกเป็นรูปแบบรายได้จากผู้อ่านโดยที่กลุ่มเป้าหมายชำระเงินตามรอบเพื่อเข้าถึงการรายงานข่าวบางส่วนหรือทั้งหมด

การสมัครสมาชิกเหมาะกับฉันไหม

 • หากเสนอการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์ คุณอาจมีรายได้เพิ่มเติมจากสมาชิกฉบับพิมพ์มากกว่าสมาชิกฉบับออนไลน์ การให้สิทธิ์เข้าถึงฉบับออนไลน์แก่สมาชิกฉบับพิมพ์จะช่วยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสมาชิกฉบับพิมพ์ไปสู่ฉบับดิจิทัลได้

 • หากคุณเป็นองค์กรข่าวที่ไม่แสวงหากำไร มีเจ้าของที่ดำเนินการโดยอิสระ หรือนำเสนอหัวข้อข่าวที่มีผู้สนใจน้อยหรือมีกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส การใช้รูปแบบการบริจาคอาจจะเหมาะกว่า

 • หากคุณพึ่งพารายได้จากโฆษณาแต่มีกลุ่มเป้าหมายที่ภักดีและกลับมาใช้บริการ การสมัครสมาชิกจะช่วยขยายช่องทางของรายได้ ดูว่ากลุ่มเป้าหมายมีความภักดีเพียงใดด้วย News Consumer Insights

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ประมาณรายได้ที่คุณอาจได้รับจากการสมัครสมาชิกด้วยเครื่องคำนวณรายได้จากผู้อ่าน

Blank

ใครบ้างที่จ่ายค่าสมาชิกข่าว

Blank

ตามข้อมูลจาก The American Press Institute สมาชิกข่าวสาม มี 3 ประเภท ได้แก่

 • พลเมืองดี
 • ผู้มัธยัสถ์
 • ผู้ที่เข้าใจยาก

สมาชิกประเภทพลเมืองดีมีลักษณะดังนี้

 • สมัครรับข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแห่ง
 • มีความภักดีมากและเต็มใจอย่างมากที่จะจ่ายเงิน
 • มีแรงจูงใจจากพันธกิจ ความคิดริเริ่ม และองค์กรที่สะท้อนถึงคุณค่าส่วนบุคคล
 • ผู้บริจาคและอาสาสมัครขององค์กรข่าวและการรณรงค์เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบอื่นๆ

ผู้มัธยัสถ์มีลักษณะดังนี้

 • สมัครรับข้อมูลจากแหล่งข่าวบางแห่ง รวมถึงสื่อเผยแพร่ตามความสนใจ 1 แห่ง
 • ภักดีต่อแหล่งข่าวบางแห่งและอ่อนไหวต่อราคา
 • จำเป็นต้องมีความรู้สึกว่าการซื้อของตนมีมูลค่าสูง
 • มีแรงจูงใจจากความเกี่ยวข้อง ประโยชน์ใช้สอย คุณค่าในทางปฏิบัติ และข่าวสารเกี่ยวกับความสนใจของตน
 • อาจอาศัยแหล่งข่าวแห่งเดียวในการติดตามรายงานข่าวหัวข้อหนึ่งๆ

ผู้ที่เข้าใจยากมีลักษณะดังนี้

 • มีความภักดีน้อยที่สุด โดยความภักดีนี้ไม่ได้หมายถึงการเต็มใจที่จะจ่าย
 • มีความอ่อนไหวต่อราคาและไม่ชอบการสมัครสมาชิก มักใช้ช่วงทดลองใช้ฟรีและโปรโมชันต่างๆ
 • มีแรงจูงใจจากประโยชน์ใช้สอย โดยมองว่าข่าวเป็นสิ่งที่ "ไม่จำเป็น แต่ถ้าได้อ่านก็ดี"
 • มีความสะดวกใจมากกว่า กับการทำธุรกรรมแบบไม่มีข้อผูกมัด
 • ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมาจาก Search หรือโซเชียล
Blank

รูปแบบการสมัครสมาชิกประเภทต่างๆ

Blank

รูปแบบการสมัครสมาชิกแบ่งออกเป็นประเภทใดบ้าง

โดยปกติแล้วรูปแบบการสมัครสมาชิกข่าวจะอาศัยเพย์วอลล์ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงข่าวตามหัวข้อ จำนวนข่าว การมีส่วนร่วม และอื่นๆ

 1. ข่าวแบบจำกัด: จำนวนข่าวที่อ่านฟรี คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดนี้ให้เท่ากันสำหรับทุกคน หรือกำหนดตามความถี่ที่แต่ละคนเข้าชมเว็บไซต์ได้
 2. พรีเมียม: บางข่าวอ่านฟรี บางข่าวหรือบางหัวข้อต้องเป็นสมาชิก เนื้อหาประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า Freemium
 3. เพย์วอลล์แบบเข้มงวด: ไม่มีข่าวที่อ่านได้ฟรี คุณต้องสมัครสมาชิกเพื่ออ่านข่าว

ฉันควรเลือกการสมัครสมาชิกรูปแบบใด

 • หากกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมมากที่สุดกับหัวข้อบางหัวข้อหรือผู้เขียนบางรายโดยเฉพาะ ให้พิจารณาใช้การสมัครสมาชิกพรีเมียมสำหรับหัวข้อเหล่านั้น
 • หากคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ รายงานหัวข้อข่าวสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม หรือผลการสำรวจของคุณพบว่ากลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรับข่าวเดียวกันนี้ได้จากที่อื่น ให้พิจารณาใช้เพย์วอลล์แบบเข้มงวด
Blank

ระบุข่าวที่คุ้มค่าที่จะจ่าย

Blank

หากกำลังเปิดตัวการสมัครสมาชิก คุณจะทราบได้อย่างไรว่ากลุ่มเป้าหมายยินดีจ่ายเงินเพื่อรับข่าวจากคุณหรือไม่

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

ดำเนินการสำรวจและถามคำถามต่อไปนี้

 • สิ่งใดที่คุณได้รับจากข่าวของเราซึ่งองค์กรข่าวอื่นๆ ไม่มีให้
 • หัวข้อหรือข่าวใดสำคัญที่สุดสำหรับคุณ
 • มีข่าวที่คุณยังไม่ได้อ่านในตอนนี้และยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่ออ่านข่าวนั้นไหม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บทเรียนของเราที่ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

ดูข้อมูลวิเคราะห์ของคุณเพื่อศึกษาว่าอะไรที่ได้รับการมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยแยกตามสิ่งต่อไปนี้

 • หัวข้อหรือหมวดหมู่
 • ผู้แต่ง
 • รูปแบบ
Blank

เลือกสิทธิประโยชน์

Blank

แม้ว่าการรายงานข่าวจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณนำเสนอเสมอ แต่ก็ยังมีสิทธิประโยชน์หลายประการที่คุณจะเพิ่มลงในการสมัครสมาชิกได้ เช่น

เนื้อหา

 • สิทธิ์เข้าชมเนื้อหาก่อนใคร
 • จดหมายข่าวพิเศษ
 • การฝึกอบรมหรือสื่อการศึกษา
 • เนื้อหาเก็บถาวรในรูปแบบดิจิทัล
 • ไม่มีโฆษณา

การมีส่วนร่วม

 • มีส่วนร่วมในกระบวนการทางบรรณาธิการ
 • แชทหรือส่งข้อความพูดคุยกับนักข่าวหรือบรรณาธิการ
 • ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นต่อข่าว
 • กิจกรรม
 • การเยี่ยมชมห้องข่าว

ส่วนลดและสินค้า

 • ส่วนลดสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์
 • ส่วนลดสำหรับชุดสินค้าและบริการในวงกว้างขึ้น
 • สินค้าที่มีแบรนด์

💡 แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ถามกลุ่มเป้าหมายในแบบสำรวจว่าสิทธิประโยชน์ที่อยากได้รับมีอะไรบ้าง

Blank

กำหนดค่าสมัครสมาชิก

Blank

การสมัครสมาชิกข่าวมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเท่าไร

ในอเมริกาเหนือ ราคาเฉลี่ยสำหรับการสมัครสมาชิกข่าวคือ $10-$15 ต่อเดือน ในยุโรป ค่าธรรมเนียมรายเดือนในประเทศต่างๆ จะแตกต่างกันมากโดยอยู่ในช่วง €2-€41.50 และสหราชอาณาจักรมีราคาเฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างสูงที่ £15.12

ราคาแตกต่างกันอย่างไร

โดยปกติแล้วราคาจะแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกหรือระยะเวลา ดังนี้

 • ระดับการสมัครสมาชิกเสนอการเข้าถึงหรือผลิตภัณฑ์ในระดับที่แตกต่างกัน เช่น การสมัครสมาชิกแบบไม่มีโฆษณา หรือการสมัครสมาชิกแบบ "เข้าถึงได้ทั้งหมด" ที่รวมฉบับออนไลน์และฉบับพิมพ์ไว้ด้วยกัน

 • ระยะเวลามักจะเสนอเป็นแบบรายเดือนหรือรายปี โดยการสมัครสมาชิกรายปีจะมีอัตราต่อเดือนที่ถูกลง

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ทดสอบราคาต่างๆ
 • เสนอระดับการสมัครสมาชิกหรือตัวเลือก 3 รายการ
 • เสนอส่วนลดและช่วงทดลองใช้

หากพร้อมที่จะยกระดับการสมัครสมาชิกไปอีกระดับแล้ว ให้ไปยังบทเรียนถัดไปเพื่อดูวิธีโปรโมตการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของคุณ

Blank

เปิดตัวการสมัครสมาชิกด้วย Google Reader Revenue Manager

Blank

Reader Revenue Manager ของ Google ช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหามีวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและทำให้เกิด Conversion ในการเป็นสมาชิกหรือผู้สนับสนุน โดยที่ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

Reader Revenue Manager ช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้ได้

 • เปิดตัวการสมัครสมาชิกโดยไม่ต้องมีการสนับสนุนจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์: เริ่มใช้งานโดยไม่ต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ด
 • มีสมาชิกและผู้สนับสนุนด้วยการคลิกเพียง 2 ครั้ง
 • กระตุ้นการเข้าชมและเสริมสร้างมูลค่าของแบรนด์ของคุณ
 • เชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างปลอดภัย: เป็นเจ้าของความสัมพันธ์โดยมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลติดต่อที่ผู้อ่านเลือกให้ไว้ได้โดยตรง
 • ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการใช้เพย์วอลล์: เนื่องจากสมาชิกจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของตนได้
Blank
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
ข้อใดไม่ใช่ประเภทหนึ่งของรูปแบบการสมัครสมาชิก
ส่ง
checklist (8)
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Launch your subscription
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
in progress
Recommended for you
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?