ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 8 จาก 8
Machine Learning: Take the Quiz
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
Which of these products use machine learning?
ถัดไป
q1.jpg
คำถามที่ 2 จาก 7
How does machine learning (ML) relate to AI?
ถัดไป
q2.jpg
คำถามที่ 3 จาก 7
What is the most appropriate definition of machine learning?
ถัดไป
q3.jpg
คำถามที่ 4 จาก 7
Which of the following ML approaches requires labeled examples to train a model?
ถัดไป
q4.jpg
คำถามที่ 5 จาก 7
Which of these journalistic case studies could be helped by machine learning?
ถัดไป
q5.jpg
คำถามที่ 6 จาก 7
Put the steps involved in the process of training a machine learning model in the right order:
ถัดไป
q6.jpg
คำถามที่ 7 จาก 7
Considering the toxic comments case study that we used in this course, what best describes the mistake in training a model commonly known as ‘false positive’?
ส่ง
q7.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Machine Learning: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป