ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Welcome to the Google News Initiative
The Google News Initiative works with publishers and journalists to fight misinformation, share resources, and build a diverse and innovative news ecosystem.
บทเรียนที่ 5 จาก 6
Video: Keeping journalists safe online
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Video: Keeping journalists safe online

YouTube Thumbnails (20)

Enhance your online safety as a journalist with best practices and tools from Google.

We'll walk through five actionable tips, each tailored to keep you protected online. From Google's comprehensive security check-up to the convenience of password managers – learn about all the ways Google helps keep journalists safe online.

YouTube Thumbnails (20)
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?