ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 3 จาก 9
สร้างกลุ่มเป้าหมายด้วย News Consumer Insights
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

สร้างกลุ่มเป้าหมายด้วย News Consumer Insights

nci

รับคำแนะนำโดยอิงตามข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

nci

รับคำแนะนำสำหรับเว็บไซต์ของคุณจาก News Consumer Insights

GNI_Audience_engagement_commuting_individuals

News Consumer Insights จะวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics เพื่อให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งปรับให้เหมาะกับเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างรายได้

รับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในเรื่องต่อไปนี้

 • การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน
 • รายได้จากผู้อ่าน
 • ข้อมูลเชิงลึกของวิดีโอ

หากกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกของวิดีโอ โปรดดูบทเรียนของเราเกี่ยวกับวิดีโอ

คุณต้องมีบัญชี Google Analytics เพื่อใช้งาน News Consumer Insights

 1. ไปที่ News Consumer Insights
 2. เลือกให้สิทธิ์

เลือกบัญชี Google Analytics

GNI_Audience_engagement_commuting_individuals

มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของฉันอย่างไร

nci

News Consumer Insights แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความถี่ของการเข้าชมเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลา 30 วัน

 • ผู้อ่านทั่วไปคือผู้อ่านหน้าใหม่ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพียงครั้งเดียว
 • ผู้อ่านขาประจำเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ 2-14 ครั้ง
 • แฟนพันธ์ุแท้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอย่างน้อย 15 ครั้ง

ทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นผู้เข้าชมของคุณ และเป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้เป็นแฟนพันธ์ุแท้ โดยการทำให้ผู้อ่านประทับใจ

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีลักษณะต่างกัน ผู้อ่านขาประจำและแฟนพันธ์ุแท้ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 20% ของผู้เผยแพร่เนื้อหาเท่านั้น แต่นับเป็น 80% ของการดูหน้าเว็บทั้งหมด กล่าวคือ การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย 20% สามารถให้ผลลัพธ์ถึง 80%

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมาย เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะมุ่งเน้น และจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม

nci

ฉันควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายใด

Screenshot 2023-02-23 at 3.35.43 PM

ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นโดยดูภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน

ขั้นตอนที่ 2

ดูว่าผู้อ่านทั่วไป ผู้อ่านขาประจำ และแฟนพันธ์ุแท้ของคุณคือใคร

 • ข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นคืออะไร
 • กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร
 • กลุ่มเป้าหมายสร้างรายได้จากโฆษณาให้มากน้อยเพียงใด
 • กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมเพียงใด
 • กลุ่มเป้าหมายเข้าชมบ่อยแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3

คลิกดูคำแนะนำเพื่อดูแนวทางปฏิบัติแนะนำยอดนิยมที่คุณนำไปใช้ปรับปรุงได้

Screenshot 2023-02-23 at 3.35.43 PM

กลุ่มเป้าหมายของฉันมาจากไหน

Screenshot 2023-02-23 at 3.36.07 PM

แหล่งที่มาของการเข้าชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมาจากไหน เช่น

 • โดยตรง
 • การค้นหา
 • โซเชียล (Facebook, Twitter)
 • จดหมายข่าว
 • การอ้างอิง

ระบบจะแสดงกลุ่มเป้าหมายบนกราฟโดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเข้าชมกับหน้าที่มีการอ่านต่อผู้ใช้ 1 คน

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน และเลื่อนลงไปที่แหล่งที่มาของการเข้าชม

ขั้นตอนที่ 2

วางเมาส์เหนือลูกโป่งสีฟ้าเพื่อดูว่ากลุ่มเป้าหมายมาจากแหล่งที่มานั้นกี่เปอร์เซ็นต์

หากแหล่งที่มามีการเข้าชมไม่ถึง 1% ลูกโป่งสีฟ้าก็จะไม่แสดงขึ้น

ขั้นตอนที่ 3

คลิกดูคำแนะนำเพื่ออ่านวิธีเพิ่มการเข้าชมจากแต่ละแหล่งที่มา

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: มุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าชมจากแหล่งที่มา ซึ่งปรากฏที่ด้านขวาบน เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาที่ทำให้เกิดการเข้าชมหรือรายได้มากที่สุด

เริ่มต้นใช้งาน

Screenshot 2023-02-23 at 3.36.07 PM

ประสิทธิภาพของฉันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับองค์กรข่าวอื่นๆ

Screenshot 2023-02-23 at 3.37.02 PM

ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรข่าวอื่นๆ โดยใช้เมตริก Reader Engagement Score (RES) ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ 50 ถือเป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

เมตริก Reader Engagement Score ช่วยคุณทำสิ่งต่อไปนี้

 • เปรียบเทียบเมตริกการมีส่วนร่วมสำหรับการเข้าชมและหน้าที่กลุ่มเป้าหมายอ่านกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
 • ทำความเข้าใจสิ่งที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะมุ่งเน้นที่ส่วนใด

วิธีดูเมตริก Reader Engagement Score

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน

ขั้นตอนที่ 2

เลื่อนลงไปที่ Reader Engagement Score ซึ่งคุณจะเห็นเมตริกกลุ่มเป้าหมายตามอุปกรณ์และการมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 3

คลิก ”ดูคำแนะนำ” เพื่ออ่านวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้อ่านตามกลุ่ม

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ให้ความสำคัญกับเมตริกที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอย่าลืมชื่นชมเมตริกที่คุณทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วย

Screenshot 2023-02-23 at 3.37.02 PM

ฉันจะเพิ่มจำนวนสมาชิกได้อย่างไร

Screenshot 2023-02-23 at 3.36.36 PM

ในส่วนรายได้จากผู้อ่าน, New Converters จะเปรียบเทียบสมาชิกและผู้บริจาคของคุณกับผู้อ่านทั่วไป ผู้อ่านขาประจำ และแฟนพันธ์ุแท้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะสมัครรับข้อมูลหรือบริจาคมากที่สุดได้

สมาชิกและผู้บริจาคของฉันคือใคร

คุณจะต้องตั้งเป้าหมายใน Google Analytics ก่อน

ขั้นตอนที่ 1

สร้างเป้าหมายใน Google Analytics ทำตามวิธีการเหล่านี้หากคุณใช้เวอร์ชัน Universal และวิธีการเหล่านี้หากใช้ Google Analytics 4

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่การตั้งค่าใน News Consumer Insights และเลือกเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่รายได้จากผู้อ่านเพื่อดูข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลประชากรของสมาชิกหรือผู้บริจาค
 • การมีส่วนร่วม
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • วิธีการมายังเว็บไซต์
Screenshot 2023-02-23 at 3.36.36 PM
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
News Consumer Insights แบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างไร
ส่ง
checklist (8)
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Build your audience with News Consumer Insights
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
in progress
Recommended for you
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป