ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 2 จาก 6
เปิดตัวการสมัครสมาชิก
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

เปิดตัวการสมัครสมาชิก

news-paper-data

สำรวจการสมัครสมาชิกรูปแบบต่างๆ และสิ่งที่เหมาะกับคุณ

news-paper-data

การสมัครสมาชิกเหมาะกับฉันไหม

Blank

ผู้นำองค์กรข่าว 80% จากทั้งหมดระบุว่าการสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกมีความสำคัญสูงสุดต่อรายได้ของตน (2022)

การสมัครสมาชิกเป็นรูปแบบรายได้จากผู้อ่านโดยที่กลุ่มเป้าหมายชำระเงินตามรอบเพื่อเข้าถึงการรายงานข่าวบางส่วนหรือทั้งหมด

การสมัครสมาชิกเหมาะกับฉันไหม

 • หากเสนอการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์ คุณอาจมีรายได้เพิ่มเติมจากสมาชิกฉบับพิมพ์มากกว่าสมาชิกฉบับออนไลน์ การให้สิทธิ์เข้าถึงฉบับออนไลน์แก่สมาชิกฉบับพิมพ์จะช่วยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสมาชิกฉบับพิมพ์ไปสู่ฉบับดิจิทัลได้

 • หากคุณเป็นองค์กรข่าวที่ไม่แสวงหากำไร มีเจ้าของที่ดำเนินการโดยอิสระ หรือนำเสนอหัวข้อข่าวที่มีผู้สนใจน้อยหรือมีกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส การใช้รูปแบบการบริจาคอาจจะเหมาะกว่า

 • หากคุณพึ่งพารายได้จากโฆษณาแต่มีกลุ่มเป้าหมายที่ภักดีและกลับมาใช้บริการ การสมัครสมาชิกจะช่วยขยายช่องทางของรายได้ ดูว่ากลุ่มเป้าหมายมีความภักดีเพียงใดด้วย News Consumer Insights

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ประมาณรายได้ที่คุณอาจได้รับจากการสมัครสมาชิกด้วยเครื่องคำนวณรายได้จากผู้อ่าน

Blank

ใครบ้างที่จ่ายค่าสมาชิกข่าว

Blank

ตามข้อมูลจาก The American Press Institute สมาชิกข่าวสาม มี 3 ประเภท ได้แก่

 • พลเมืองดี
 • ผู้มัธยัสถ์
 • ผู้ที่เข้าใจยาก

สมาชิกประเภทพลเมืองดีมีลักษณะดังนี้

 • สมัครรับข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแห่ง
 • มีความภักดีมากและเต็มใจอย่างมากที่จะจ่ายเงิน
 • มีแรงจูงใจจากพันธกิจ ความคิดริเริ่ม และองค์กรที่สะท้อนถึงคุณค่าส่วนบุคคล
 • ผู้บริจาคและอาสาสมัครขององค์กรข่าวและการรณรงค์เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบอื่นๆ

ผู้มัธยัสถ์มีลักษณะดังนี้

 • สมัครรับข้อมูลจากแหล่งข่าวบางแห่ง รวมถึงสื่อเผยแพร่ตามความสนใจ 1 แห่ง
 • ภักดีต่อแหล่งข่าวบางแห่งและอ่อนไหวต่อราคา
 • จำเป็นต้องมีความรู้สึกว่าการซื้อของตนมีมูลค่าสูง
 • มีแรงจูงใจจากความเกี่ยวข้อง ประโยชน์ใช้สอย คุณค่าในทางปฏิบัติ และข่าวสารเกี่ยวกับความสนใจของตน
 • อาจอาศัยแหล่งข่าวแห่งเดียวในการติดตามรายงานข่าวหัวข้อหนึ่งๆ

ผู้ที่เข้าใจยากมีลักษณะดังนี้

 • มีความภักดีน้อยที่สุด โดยความภักดีนี้ไม่ได้หมายถึงการเต็มใจที่จะจ่าย
 • มีความอ่อนไหวต่อราคาและไม่ชอบการสมัครสมาชิก มักใช้ช่วงทดลองใช้ฟรีและโปรโมชันต่างๆ
 • มีแรงจูงใจจากประโยชน์ใช้สอย โดยมองว่าข่าวเป็นสิ่งที่ "ไม่จำเป็น แต่ถ้าได้อ่านก็ดี"
 • มีความสะดวกใจมากกว่า กับการทำธุรกรรมแบบไม่มีข้อผูกมัด
 • ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมาจาก Search หรือโซเชียล
Blank

รูปแบบการสมัครสมาชิกประเภทต่างๆ

Blank

รูปแบบการสมัครสมาชิกแบ่งออกเป็นประเภทใดบ้าง

โดยปกติแล้วรูปแบบการสมัครสมาชิกข่าวจะอาศัยเพย์วอลล์ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงข่าวตามหัวข้อ จำนวนข่าว การมีส่วนร่วม และอื่นๆ

 1. ข่าวแบบจำกัด: จำนวนข่าวที่อ่านฟรี คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดนี้ให้เท่ากันสำหรับทุกคน หรือกำหนดตามความถี่ที่แต่ละคนเข้าชมเว็บไซต์ได้
 2. พรีเมียม: บางข่าวอ่านฟรี บางข่าวหรือบางหัวข้อต้องเป็นสมาชิก เนื้อหาประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า Freemium
 3. เพย์วอลล์แบบเข้มงวด: ไม่มีข่าวที่อ่านได้ฟรี คุณต้องสมัครสมาชิกเพื่ออ่านข่าว

ฉันควรเลือกการสมัครสมาชิกรูปแบบใด

 • หากกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมมากที่สุดกับหัวข้อบางหัวข้อหรือผู้เขียนบางรายโดยเฉพาะ ให้พิจารณาใช้การสมัครสมาชิกพรีเมียมสำหรับหัวข้อเหล่านั้น
 • หากคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ รายงานหัวข้อข่าวสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม หรือผลการสำรวจของคุณพบว่ากลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรับข่าวเดียวกันนี้ได้จากที่อื่น ให้พิจารณาใช้เพย์วอลล์แบบเข้มงวด
Blank

ระบุข่าวที่คุ้มค่าที่จะจ่าย

Blank

หากกำลังเปิดตัวการสมัครสมาชิก คุณจะทราบได้อย่างไรว่ากลุ่มเป้าหมายยินดีจ่ายเงินเพื่อรับข่าวจากคุณหรือไม่

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

ดำเนินการสำรวจและถามคำถามต่อไปนี้

 • สิ่งใดที่คุณได้รับจากข่าวของเราซึ่งองค์กรข่าวอื่นๆ ไม่มีให้
 • หัวข้อหรือข่าวใดสำคัญที่สุดสำหรับคุณ
 • มีข่าวที่คุณยังไม่ได้อ่านในตอนนี้และยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่ออ่านข่าวนั้นไหม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บทเรียนของเราที่ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

ดูข้อมูลวิเคราะห์ของคุณเพื่อศึกษาว่าอะไรที่ได้รับการมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยแยกตามสิ่งต่อไปนี้

 • หัวข้อหรือหมวดหมู่
 • ผู้แต่ง
 • รูปแบบ
Blank

เลือกสิทธิประโยชน์

Blank

แม้ว่าการรายงานข่าวจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณนำเสนอเสมอ แต่ก็ยังมีสิทธิประโยชน์หลายประการที่คุณจะเพิ่มลงในการสมัครสมาชิกได้ เช่น

เนื้อหา

 • สิทธิ์เข้าชมเนื้อหาก่อนใคร
 • จดหมายข่าวพิเศษ
 • การฝึกอบรมหรือสื่อการศึกษา
 • เนื้อหาเก็บถาวรในรูปแบบดิจิทัล
 • ไม่มีโฆษณา

การมีส่วนร่วม

 • มีส่วนร่วมในกระบวนการทางบรรณาธิการ
 • แชทหรือส่งข้อความพูดคุยกับนักข่าวหรือบรรณาธิการ
 • ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นต่อข่าว
 • กิจกรรม
 • การเยี่ยมชมห้องข่าว

ส่วนลดและสินค้า

 • ส่วนลดสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์
 • ส่วนลดสำหรับชุดสินค้าและบริการในวงกว้างขึ้น
 • สินค้าที่มีแบรนด์

💡 แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ถามกลุ่มเป้าหมายในแบบสำรวจว่าสิทธิประโยชน์ที่อยากได้รับมีอะไรบ้าง

Blank

กำหนดค่าสมัครสมาชิก

Blank

การสมัครสมาชิกข่าวมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเท่าไร

ในอเมริกาเหนือ ราคาเฉลี่ยสำหรับการสมัครสมาชิกข่าวคือ $10-$15 ต่อเดือน ในยุโรป ค่าธรรมเนียมรายเดือนในประเทศต่างๆ จะแตกต่างกันมากโดยอยู่ในช่วง €2-€41.50 และสหราชอาณาจักรมีราคาเฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างสูงที่ £15.12

ราคาแตกต่างกันอย่างไร

โดยปกติแล้วราคาจะแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกหรือระยะเวลา ดังนี้

 • ระดับการสมัครสมาชิกเสนอการเข้าถึงหรือผลิตภัณฑ์ในระดับที่แตกต่างกัน เช่น การสมัครสมาชิกแบบไม่มีโฆษณา หรือการสมัครสมาชิกแบบ "เข้าถึงได้ทั้งหมด" ที่รวมฉบับออนไลน์และฉบับพิมพ์ไว้ด้วยกัน

 • ระยะเวลามักจะเสนอเป็นแบบรายเดือนหรือรายปี โดยการสมัครสมาชิกรายปีจะมีอัตราต่อเดือนที่ถูกลง

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ทดสอบราคาต่างๆ
 • เสนอระดับการสมัครสมาชิกหรือตัวเลือก 3 รายการ
 • เสนอส่วนลดและช่วงทดลองใช้

หากพร้อมที่จะยกระดับการสมัครสมาชิกไปอีกระดับแล้ว ให้ไปยังบทเรียนถัดไปเพื่อดูวิธีโปรโมตการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของคุณ

Blank

เปิดตัวการสมัครสมาชิกด้วย Google Reader Revenue Manager

Blank

Reader Revenue Manager ของ Google ช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหามีวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและทำให้เกิด Conversion ในการเป็นสมาชิกหรือผู้สนับสนุน โดยที่ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

Reader Revenue Manager ช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้ได้

 • เปิดตัวการสมัครสมาชิกโดยไม่ต้องมีการสนับสนุนจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์: เริ่มใช้งานโดยไม่ต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ด
 • มีสมาชิกและผู้สนับสนุนด้วยการคลิกเพียง 2 ครั้ง
 • กระตุ้นการเข้าชมและเสริมสร้างมูลค่าของแบรนด์ของคุณ
 • เชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างปลอดภัย: เป็นเจ้าของความสัมพันธ์โดยมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลติดต่อที่ผู้อ่านเลือกให้ไว้ได้โดยตรง
 • ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการใช้เพย์วอลล์: เนื่องจากสมาชิกจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของตนได้
Blank
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
ข้อใดไม่ใช่ประเภทหนึ่งของรูปแบบการสมัครสมาชิก
ส่ง
checklist (8)
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Launch your subscription
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
in progress
Recommended for you
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป