ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 3 จาก 9
สร้างกลุ่มเป้าหมายด้วย News Consumer Insights
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

สร้างกลุ่มเป้าหมายด้วย News Consumer Insights

nci

รับคำแนะนำโดยอิงตามข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

nci

รับคำแนะนำสำหรับเว็บไซต์ของคุณจาก News Consumer Insights

GNI_Audience_engagement_commuting_individuals

News Consumer Insights จะวิเคราะห์ข้อมูล Google Analytics เพื่อให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งปรับให้เหมาะกับเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างรายได้

รับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในเรื่องต่อไปนี้

 • การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน
 • รายได้จากผู้อ่าน
 • ข้อมูลเชิงลึกของวิดีโอ

หากกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกของวิดีโอ โปรดดูบทเรียนของเราเกี่ยวกับวิดีโอ

คุณต้องมีบัญชี Google Analytics เพื่อใช้งาน News Consumer Insights

 1. ไปที่ News Consumer Insights
 2. เลือกให้สิทธิ์

เลือกบัญชี Google Analytics

GNI_Audience_engagement_commuting_individuals

มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของฉันอย่างไร

nci

News Consumer Insights แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความถี่ของการเข้าชมเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลา 30 วัน

 • ผู้อ่านทั่วไปคือผู้อ่านหน้าใหม่ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพียงครั้งเดียว
 • ผู้อ่านขาประจำเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ 2-14 ครั้ง
 • แฟนพันธ์ุแท้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอย่างน้อย 15 ครั้ง

ทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นผู้เข้าชมของคุณ และเป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้เป็นแฟนพันธ์ุแท้ โดยการทำให้ผู้อ่านประทับใจ

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีลักษณะต่างกัน ผู้อ่านขาประจำและแฟนพันธ์ุแท้ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 20% ของผู้เผยแพร่เนื้อหาเท่านั้น แต่นับเป็น 80% ของการดูหน้าเว็บทั้งหมด กล่าวคือ การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย 20% สามารถให้ผลลัพธ์ถึง 80%

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมาย เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะมุ่งเน้น และจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม

nci

ฉันควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายใด

Screenshot 2023-02-23 at 3.35.43 PM

ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นโดยดูภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน

ขั้นตอนที่ 2

ดูว่าผู้อ่านทั่วไป ผู้อ่านขาประจำ และแฟนพันธ์ุแท้ของคุณคือใคร

 • ข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นคืออะไร
 • กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร
 • กลุ่มเป้าหมายสร้างรายได้จากโฆษณาให้มากน้อยเพียงใด
 • กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมเพียงใด
 • กลุ่มเป้าหมายเข้าชมบ่อยแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3

คลิกดูคำแนะนำเพื่อดูแนวทางปฏิบัติแนะนำยอดนิยมที่คุณนำไปใช้ปรับปรุงได้

Screenshot 2023-02-23 at 3.35.43 PM

กลุ่มเป้าหมายของฉันมาจากไหน

Screenshot 2023-02-23 at 3.36.07 PM

แหล่งที่มาของการเข้าชมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมาจากไหน เช่น

 • โดยตรง
 • การค้นหา
 • โซเชียล (Facebook, Twitter)
 • จดหมายข่าว
 • การอ้างอิง

ระบบจะแสดงกลุ่มเป้าหมายบนกราฟโดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเข้าชมกับหน้าที่มีการอ่านต่อผู้ใช้ 1 คน

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน และเลื่อนลงไปที่แหล่งที่มาของการเข้าชม

ขั้นตอนที่ 2

วางเมาส์เหนือลูกโป่งสีฟ้าเพื่อดูว่ากลุ่มเป้าหมายมาจากแหล่งที่มานั้นกี่เปอร์เซ็นต์

หากแหล่งที่มามีการเข้าชมไม่ถึง 1% ลูกโป่งสีฟ้าก็จะไม่แสดงขึ้น

ขั้นตอนที่ 3

คลิกดูคำแนะนำเพื่ออ่านวิธีเพิ่มการเข้าชมจากแต่ละแหล่งที่มา

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: มุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าชมจากแหล่งที่มา ซึ่งปรากฏที่ด้านขวาบน เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาที่ทำให้เกิดการเข้าชมหรือรายได้มากที่สุด

เริ่มต้นใช้งาน

Screenshot 2023-02-23 at 3.36.07 PM

ประสิทธิภาพของฉันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับองค์กรข่าวอื่นๆ

Screenshot 2023-02-23 at 3.37.02 PM

ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรข่าวอื่นๆ โดยใช้เมตริก Reader Engagement Score (RES) ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ 50 ถือเป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

เมตริก Reader Engagement Score ช่วยคุณทำสิ่งต่อไปนี้

 • เปรียบเทียบเมตริกการมีส่วนร่วมสำหรับการเข้าชมและหน้าที่กลุ่มเป้าหมายอ่านกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
 • ทำความเข้าใจสิ่งที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะมุ่งเน้นที่ส่วนใด

วิธีดูเมตริก Reader Engagement Score

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน

ขั้นตอนที่ 2

เลื่อนลงไปที่ Reader Engagement Score ซึ่งคุณจะเห็นเมตริกกลุ่มเป้าหมายตามอุปกรณ์และการมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 3

คลิก ”ดูคำแนะนำ” เพื่ออ่านวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้อ่านตามกลุ่ม

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ให้ความสำคัญกับเมตริกที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอย่าลืมชื่นชมเมตริกที่คุณทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วย

Screenshot 2023-02-23 at 3.37.02 PM

ฉันจะเพิ่มจำนวนสมาชิกได้อย่างไร

Screenshot 2023-02-23 at 3.36.36 PM

ในส่วนรายได้จากผู้อ่าน, New Converters จะเปรียบเทียบสมาชิกและผู้บริจาคของคุณกับผู้อ่านทั่วไป ผู้อ่านขาประจำ และแฟนพันธ์ุแท้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะสมัครรับข้อมูลหรือบริจาคมากที่สุดได้

สมาชิกและผู้บริจาคของฉันคือใคร

คุณจะต้องตั้งเป้าหมายใน Google Analytics ก่อน

ขั้นตอนที่ 1

สร้างเป้าหมายใน Google Analytics ทำตามวิธีการเหล่านี้หากคุณใช้เวอร์ชัน Universal และวิธีการเหล่านี้หากใช้ Google Analytics 4

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่การตั้งค่าใน News Consumer Insights และเลือกเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่รายได้จากผู้อ่านเพื่อดูข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลประชากรของสมาชิกหรือผู้บริจาค
 • การมีส่วนร่วม
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • วิธีการมายังเว็บไซต์
Screenshot 2023-02-23 at 3.36.36 PM
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
News Consumer Insights แบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างไร
ส่ง
checklist (8)
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Build your audience with News Consumer Insights
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
in progress
Recommended for you
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?