ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 2 จาก 9
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยแบบสำรวจ
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยแบบสำรวจ

gni-journalism-interview-recording-conversation

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม และสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญด้วยแบบสำรวจ

gni-journalism-interview-recording-conversation

ถามว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.43 PM

ตัดสินใจได้เร็วและง่ายขึ้นด้วยข้อมูลจากแบบสำรวจ สร้างและแชร์แบบสำรวจ ตลอดจนวิเคราะห์คำตอบแบบเรียลไทม์ได้ง่ายๆ ด้วย Google ฟอร์ม

แบบสำรวจจะรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงสามารถบอกสิ่งต่อไปนี้แก่คุณได้

 • กลุ่มเป้าหมายคือใคร
 • กลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร
 • กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมอย่างไร

เริ่มแบบสำรวจโดยการถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากร เช่น

 • เพศ
 • อายุ
 • ตำแหน่ง
 • รายได้ครัวเรือน
 • การศึกษา

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ถามคำถามไม่เกิน 10 ข้อเพื่อให้อัตราการตอบแบบสำรวจจนจบสูงขึ้น

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.43 PM

สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านข่าว

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.38 PM

หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ให้ถามเรื่องพฤติกรรมการรับข่าวสาร ดังนี้

 • คุณได้รับข่าวสารอย่างไร
 • คุณได้รับข่าวสารเมื่อใด
 • เหตุใดคุณจึงติดตามข่าวสาร

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: อนุญาตให้ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.38 PM

ถามสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบเกี่ยวกับคุณ

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.49 PM

กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกมากมายในการรับข่าวสาร แต่เลือกองค์กรข่าวของคุณเพราะเหตุผลบางอย่าง

ถามกลุ่มเป้าหมายว่าชื่นชอบสิ่งใดในองค์กรข่าวของคุณ โดยใช้คำถามปลายเปิดหรือคำถามแบบหลายตัวเลือก

ตัวอย่างเหตุผลมีดังนี้

 • การนำเสนอข่าวสารอย่างมีคุณภาพ
 • ความน่าเชื่อถือ
 • ชุมชน
 • การนำเสนอข่าวสารแบบอิสระ
 • หัวข้อข่าวหรือสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง
 • นักข่าวคนใดคนหนึ่ง

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: หลีกเลี่ยงการถามคำถามปลายเปิดมากกว่า 1 คำถามต่อครั้ง

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.49 PM

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.44 PM

สร้างลักษณะตัวตนเพื่อให้ผลการสำรวจใช้ง่ายและใช้ได้บ่อยครั้ง คุณใช้ลักษณะตัวตนเพื่อแสดงถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ ซึ่งจะสามารถช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • ช่วยให้ทีมจดจำความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
 • ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการพูดคุย
 • แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการสร้างลักษณะตัวตน ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลประชากร
 • พฤติกรรมการรับข่าวสาร
 • เหตุผลที่ติดตามข่าวสาร

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ตั้งชื่อลักษณะตัวตนเพื่อให้คุณอ้างอิงถึงได้โดยง่าย

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.44 PM

ระบุความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.53 PM

ข้อมูลจากแบบสำรวจช่วยให้คุณระบุ สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ" ได้ ตัวอย่าง สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ" ของกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้

 • การบรรลุเป้าหมาย
 • การแก้ไขปัญหา หรือ
 • การทำงานให้สำเร็จลุล่วง

ใช้รูปแบบการเติมประโยคในช่องว่างให้สมบูรณ์นี้เพื่อระบุ สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ ของกลุ่มเป้าหมาย

 • เมื่อ [สถานการณ์]
 • ฉันต้องการ [แรงจูงใจ]
 • เพื่อที่จะได้ [สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ]

ตัวอย่างเช่น ผู้ฟังพอดแคสต์อาจติดตามฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจขณะเดินทางเนื่องจากต้องการรับทราบข้อมูลแนวโน้มตลาดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

หากไม่ทราบ สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ ของตัวเอง ให้ลองอ่านบทความของ BBC ซึ่งเผยแพร่ในปี 2020

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.53 PM

บอกให้ทราบว่าทำไมคุณถึงเป็นทางออก

Screenshot 2023-02-22 at 4.28.20 PM

คุณค่าที่นำเสนอจะอธิบายถึงคุณค่าที่คุณมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถแชร์คุณค่าที่นำเสนอในหลายๆ ที่เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชมและรายได้ของตัวเอง เช่นเมื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • แนะนำองค์กรข่าวของตัวเอง
 • นำทางกลุ่มเป้าหมายไปยังขั้นตอนการสมัครรับข้อมูลหรือบริจาค
 • ส่งข้อความสื่อสาร
Screenshot 2023-02-22 at 4.28.20 PM

หากไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน ให้ลองใช้แบบสำรวจที่มีคำถาม 10 ข้อของเรา

Google Forms Logo

ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มเป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

คลิกด้านล่างเพื่อทำสำเนาของเทมเพลตแบบสำรวจ คุณต้องเข้าสู่ระบบ Gmail เพื่อทำสำเนา ทั้งนี้ Google จะไม่เก็บข้อมูลใดๆ จากแบบสำรวจ

Google Forms Logo
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
ลักษณะตัวตนจะช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร
ส่ง
checklist (8)
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Learn more about your audience with surveys
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
in progress
Recommended for you
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?