Przejdź do głównej treści
Otwórz panel
Nie wiesz, od czego zacząć? Rozwiąż krótki quiz, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje.
Lekcja 5 z 17
Google Trends: Odczytywanie danych.
Dziennikarstwo oparte na danych
Public Data Explorer: Klucz do świata danych.
Google Data GIF Maker
Arkusze Google: Wizualizacja danych
Wizualizacja danych: Szablony Flourish.
Źródło danych: Global Forest Watch.
Arkusze Google: Pobieranie danych z internetu
Arkusze Google: Czyszczenie danych
Google Trends: Popraw swoje wyniki wyszukiwania.
Źródło danych: Election Databot.
check_box_outline_blank Dziennikarstwo oparte na danych: Rozwiąż quiz
Kurs
0% zakończono
5 minut aby zakończyć

Google Trends: Odczytywanie danych.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_TitleCard.jpg

Jak interpretować wyniki Trendów.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_TitleCard.jpg

Pozyskiwanie danych Google Trends.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card1_Image1.jpg

Google Trends analizuje próbkę wyszukiwań Google w sieci w celu określenia, jak wiele wyszukiwań przeprowadzono w danym okresie.


Przykładowo, jeśli piszesz artykuł o wirusie Zika i chcesz się dowiedzieć, czy było ostatnio zainteresowanie tym tematem, wybierz Ostatnie 90 dni. Trendy analizują próbkę wszystkich wyszukiwań dla wirusa Zika w obrębie tych parametrów.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card1_Image1.jpg

Odczytywanie wykresu Zainteresowanie w ujęciu czasowym.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card2_Image1.jpg

Jeśli szukasz hasła w Trendach, zobaczysz wykres ilustrujący popularność danego hasła w pewnym okresie (niemal) w czasie rzeczywistym. Przesunięcie kursorem myszki po wykresie wyświetla liczbę wyszukiwań wykonanych w danym okresie względem całkowitej liczby wyszukiwań w Google.

Liczby na wykresie nie przedstawiają całkowitej liczby wyszukiwań, gdyż dane są normalizowane i przedstawiane w skali od 0 do 100, gdzie każdy punkt na wykresie dzielony jest przez najwyższy punkt lub 100. Liczby obok haseł wyszukiwania na górze wykresu to sumy lub liczby całkowite.

Linia biegnąca w dół oznacza, że względna popularność wyszukanego hasła ma tendencję spadkową, niekoniecznie zmniejszającą się całkowitą liczbę wyszukań tego hasła, ale jego słabnącą popularność w porównaniu z innymi wyszukaniami.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card2_Image1.jpg

Znajdowanie najczęściej wyszukiwanego tematu w każdym regionie lub kraju.

W przypadku wyszukiwania wielu haseł w Trendach pojawią się mapy porównawcze przedstawiające, które hasło lub temat jest najczęściej wyszukiwane w każdym regionie. 


Porównanie zainteresowania w ujęciu czasowym. Porównajmy hasła „wirus Zika” i „malaria”. Zauważ, że w ujęciu czasowym zapytania dla hasła „malaria” były stabilne, z kolei dla „Zika” prawie ich nie było aż do stycznia 2016 r., gdy hasło to zaliczyło nagłą tendencję zwyżkową.


Podział według regionu – porównanie: Intensywność koloru każdego regionu przedstawia odsetek wyszukiwań najczęściej wyszukiwanego hasła w tym regionie. Przykład ten pokazuje, że wirus Zika był bardziej popularnym hasłem w obu Amerykach, podczas gdy malaria była relatywnie bardziej popularna w Azji.

Zbieranie danych.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card4_Image1.jpg

Na dole strony z wynikami tabela Podobne zapytania przedstawia najpopularniejsze i zyskujące popularność hasła związane z jakimkolwiek tematem lub zyskującym popularność artykułem.

Tabela Zyskujące popularność przedstawia terminy, które wyszukiwano wraz z podanym przez Ciebie hasłem i których częstotliwość wyszukiwania w danym okresie znacznie wzrosła. Przedstawiony jest również odsetek wzrostu haseł zyskujących popularność w porównaniu do poprzedniego okresu. „Przebicie” zamiast procentów oznacza, że popularność wyszukiwanego hasła wzrosła o ponad 5000%.


Procenty oparte są na wzroście procentowym zainteresowania wyszukiwanymi hasłami dla danego okresu. W okresie ostatnich 7 dni punktem odniesienia dla wzrostu częstotliwości wyszukiwań będzie 7 dni przed obecną datą; w przypadku ostatnich 30 dni punktem odniesienia będzie 30 dni poprzedzających obecną datę. Jedynym wyjątkiem jest pełna historia (2004 – dziś), gdzie punktem odniesienia jest rok 2004.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card4_Image1.jpg

Odczytywanie tabeli Podobne zapytania.


Kliknij rozwijane menu, aż zobaczysz Najpopularniejsze hasła.


Tabela pokaże najczęściej wyszukiwane frazy z podanym przez Ciebie hasłem w tej samej sesji wyszukiwania, z tą samą kategorią, krajem lub regionem. W przypadku braku wybrania hasła wyszukiwania (a jedynie kategorii lub regionu) przedstawiane są wszystkie wyniki wyszukiwania.

Pominięte dane.

GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card6_Image1.jpg

Trendy wykluczają pewne dane z Twoich wyszukiwań:

  • Wyszukiwania przez małą liczbę osób: Trendy analizują wyłącznie dane popularnych haseł, dlatego rzadko wyszukiwane hasła występują jako „0” dla danego okresu.


  • Duplikowane wyszukiwania: Trendy eliminują powtarzane hasła wyszukiwane przez tego samego użytkownika przez krótki okres dla lepszej ogólnej dokładności.


  • Znaki specjalne: Trendy filtrują zapytania z apostrofami i innymi znakami specjalnymi.
GO801_GNI_UnderstandingTheData_2_Card6_Image1.jpg
Jak oceniasz tę lekcję?
Twoja opinia pomoże nam w ciągłym udoskonalaniu naszych lekcji.
ODPOWIEDZ NA TO PYTANIE, ABY UKOŃCZYĆ LEKCJĘ.
Jak dostosowywane są dane Trendów Google?
Dalej
1_6i8FJI0.jpg
PYTANIE 2 Z 5
Podczas czytania wykresu „Zainteresowanie w ujęciu czasowym”, które z poniższych NIE jestprawdziwe?
Dalej
2_84jxrTM.jpg
PYTANIE 3 Z 5
Jakich filtrów możesz użyć, porównując wiele haseł lub tematów?
Dalej
3_nr3WUoq.jpg
PYTANIE 4 Z 5
Co oznacza „Przebicie” w sekcji Podobne wyszukiwania?
Dalej
4_8XGcHS9.jpg
PYTANIE 5 Z 5
Jaki rodzaj danych zawierają Trendy Google?
Prześlij
5_dr9YtzP.jpg
Quiz został ukończony
Gratulacje! To już koniec Google Trends: Understanding the data.
Powtórz lekcję i spróbuj ponownie
Jesteśmy w trakcie tego procesu
Polecane dla Ciebie
Wyjść i wyzerować postęp?
Jeśli opuścisz tę stronę, utracisz cały postęp w bieżącej lekcji. Czy na pewno chcesz kontynuować i wyzerować postęp?