ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

แบบฟอร์มการแข่งขันด้านนวัตกรรม

Thanks for your interest in the Google News Initiative (GNI). In order to participate in GNI programs, you must complete this application form. Your responses will be: (1) used by Google solely to assess your eligibility to participate in GNI programs; (2) retained by Google only for as long as needed to facilitate your participation in GNI programs and in no case will your responses be retained for more than 365 days; and (3) collected in accordance with the Google Privacy Policy. As a reminder to protect your privacy, please do not include any sensitive personally identifiable information in your responses.

You may request Google to update, delete, or provide you with a copy of your responses by contacting gnidata@google.com. Please allow up to 7 days for us to process your request.

For questions regarding this Innovation Challenge please contact us at apacgnichallenge@google.com

Checklist prior to start filling this application

  • Download a PDF copy of the questions for reference here:
  • Applications in English are strongly preferred.
  • Check criteria, rules and eligibility here.
  • Read the FAQ here.
  • Prepare any additional documentation if requested in the FAQ.
บันทึกผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าของคุณ
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?