ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

โครงการ GNI Innovation Challenge คืออะไร

โครงการ GNI Innovation Challenge เป็นโปรแกรมระดับโลกที่ให้เวทีสนับสนุนองค์กรข่าวสารทั่วโลกในการแสดงแนวคิดใหม่ๆ เพื่อการนำเสนอข่าวสารในยุคดิจิทัล เรากำลังเสาะหาไอเดียชั้นยอด หากคุณต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านการรายงานข่าว หรือมีแนวทางใหม่ในการเพิ่มคุณภาพให้การรายงานข่าวที่ไม่เคยทดสอบที่ใดมาก่อน หรือคุณต้องการหาวิธีใหม่ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้ เรากำลังมองหาผู้สร้างนวัตกรรมในการนำเสนอข่าวสารที่ต้องการท้าทายสถานการณ์ที่เป็นอยู่และกล้าเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตที่มีความหลากหลายและยั่งยืนกว่าเคย โครงการนี้ดำเนินการต่อจาก 2 ครั้งก่อนหน้าซึ่งเราได้คัดเลือกมาทั้งสิ้น 41 โปรเจ็กต์จาก 15 ประเทศ ซึ่งโปรเจ็กต์เหล่านี้จะทำให้ได้เรียนรู้บทเรียนและวิธีคิดใหม่ๆ ที่จะแชร์กับแวดวงที่กว้างขึ้นได้

ขั้นตอนการสมัคร

The application window opened on 6 July 2022 at 9am Singapore Time (GMT+8), and closed on 23 August at 23:59 Singapore Time (GMT+8). Online applications in English, Bengali, Chinese, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean and Thai only will be considered. Applicants are asked to provide descriptions, budget information and a slidedeck via our online application form. They are also required to accept the Asia-Pacific and GNI Innovation Challenge Application Terms and Conditions.

ข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์สมัครเข้าร่วม

โครงการ GNI Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเปิดรับองค์กรทุกขนาดที่มุ่งมั่นนำเสนอข่าวสร้างสรรค์ใหม่ที่เป็นต้นฉบับ และมีโปรเจ็กต์ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านข่าวสารที่ยั่งยืนและมีความหลากหลาย

การมีสิทธิ์

ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ประเทศที่มีสิทธิ์จะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข)

องค์กรข่าวจะต้องก่อตั้งหรือจดทะเบียนอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและมีสถานที่ตั้งธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว

โปรเจ็กต์ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม

เรากำหนดว่าทุกโปรเจ็กต์จะต้องมีตัวบ่งชี้ชัดเจนที่แสดงผลกระทบที่เป็นไปได้ของโปรเจ็กต์จากมุมมองของผู้ใช้และ/หรือของธุรกิจ โปรเจ็กต์ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีแผนโดยละเอียดและนำส่งภายใน 12 เดือนหลังจากที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน

เรามองหาโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นแต่ไม่จำกัดเพียงหัวข้อดังต่อไปนี้

 • วิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้อ่านและ/หรือรายได้จากผู้อ่าน
 • พัฒนาและสร้างความหลากหลายให้โมเดลธุรกิจ
 • แนวทางสำหรับข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อนำความสามารถของข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
 • วิธีใหม่สำหรับการเผยแพร่ข่าวสาร
 • การต่อสู้กับการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอข่าว
 • การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงาน
 • การสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ

เราขอแนะนำให้ผู้สมัครอธิบายอย่างชัดเจนถึงโอกาสที่เป็นไปได้ของโปรเจ็กต์ด้วยการระบุตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน (เช่น เมตริกกลุ่มเป้าหมาย การเติบโตของการสมัครใช้บริการ หรือผลกระทบทางการเงินที่คาดไว้ เป็นต้น)

เราจะประเมินโปรเจ็กต์โดยใช้หลักเกณฑ์สำคัญ 5 ประการดังนี้

 1. นวัตกรรม: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะต้องใช้แนวทางใหม่ๆ และพลิกโฉมประสบการณ์สำหรับทั้งผู้สมัครและผู้ใช้
 2. ผลกระทบในวงการข่าวสาร: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการควรแสดงศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรมในวงกว้าง เช่น เราเปิดรับแนวทางการทำงานร่วมกัน โปรเจ็กต์แบบโอเพนซอร์ส หรือไอเดียใดก็ตามที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์เพื่อการรายงานข่าวอย่างมีคุณภาพ
 3. ความเป็นไปได้: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการควรแสดงศักยภาพด้วยตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและเมตริกที่คาดหวัง และควรระบุความเสี่ยงและขั้นตอนในการลดความเสี่ยงเหล่านั้นด้วย
 4. ความหลากหลาย: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการต้องสามารถแสดงความมุ่งมั่นเฉพาะตัวที่มีต่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะแสดงผ่านกลุ่มเป้าหมาย องค์กร หรือเนื้อหา
 5. แรงบันดาลใจ: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะแสดงความตั้งใจที่จะแชร์ความรู้และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบนิเวศในภาพรวม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนบล็อกโพสต์ หรือการมีส่วนร่วมในกรณีศึกษาต่างๆ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเขียนรายงานสาธารณะที่ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจ็กต์

โปรเจ็กต์ที่ไม่มีคุณสมบัติในการรับทุนสนับสนุนจากโครงการ Innovation Challenge นั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรเจ็กต์ในลักษณะต่อไปนี้

 1. โปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวเท่านั้นหรือโปรเจ็กต์ที่แปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาอื่น
 2. การอัปเกรดระบบการเผยแพร่ข่าวแบบเดิม
 3. โปรดเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียงหรือทำรายการข้อมูล (เช่น การเผยแพร่ตำแหน่งงานหรือข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือการเผยแพร่บทความของบริการเผยแพร่ข่าวซ้ำอีกครั้ง)
 4. โปรเจ็กต์เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการศึกษาเท่านั้น
 5. โปรเจ็กต์ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรข่าวสาร

การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโปรเจ็กต์

Google จะมอบเงินสนับสนุนสูงสุด $250,000 สำหรับโปรเจ็กต์ที่ได้รับเลือก แต่ขอแนะนำให้คำขอเงินสนับสนุนมีความสอดคล้องกันกับโปรเจ็กต์ที่ทำ จำนวนเงินสนับสนุนที่ขอควรสอดคล้องกับขอบเขตของโปรเจ็กต์และเรายินดีรับแนวทางการดำเนินงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ต้นแบบเล็กๆ ไว้ทดสอบสิ่งใหม่ หรือการใช้งานในวงกว้างที่พลิกโฉมรูปแบบการทำงาน จากงบประมาณทั้งหมดของโปรเจ็กต์ Google จะสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 70% โดยเงินทุนส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30% จะต้องมาจากผู้สมัครเอง ส่วนที่ผู้สมัครออกเองอาจรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนรวมถึงค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม และการซื้อหรือขอใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสินทรัพย์หรือวัสดุอื่นใดที่จำเป็นสำหรับโปรเจ็กต์นี้ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดไม่ควรเกิน 20% ของยอดทั้งหมดจากเงินสนับสนุนที่ขอจาก Google ค่าใช้จ่ายด้านบรรณาธิการจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนและเราจะไม่ชำระเงินให้ในส่วนนี้ องค์กรจะต้องไม่นำเงินสนับสนุนไปชำระค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ (ค่าโสหุ้ย)

บรรษัทภิบาล

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ GNI Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะได้รับการตรวจสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมข่าวสารในภูมิภาค

คำถามที่พบบ่อย

 • โครงการ Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้จากนวัตกรรมและจุดประกายความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจมาจากทุกๆ ที่ในระบบนิเวศข่าวสาร เพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรข่าวสารทุกขนาดได้ลองอะไรใหม่ๆ

 • โครงการเปิดรับองค์กรข่าวสารที่มุ่งมั่นที่จะสร้างการนำเสนอข่าวสารที่เป็นต้นฉบับ ซึ่งมีโปรเจ็กต์ที่จะใช้นวัตกรรมมาสร้างสรรค์ระบบนิเวศด้านข่าวสารที่ยั่งยืนและมีความหลากหลายมากกว่าเคย เรายินดีรับใบสมัครจากผู้เผยแพร่ที่อยู่ในวงการมานาน ผู้เผยแพร่เฉพาะในออนไลน์ สตาร์ทอัพด้านข่าว องค์กรผู้เผยแพร่ และสมาคมอุตสาหกรรมท้องถิ่น ตลอดจนบุคคลทั่วไป ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและมีสถานที่ตั้งธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว (ประเทศที่มีสิทธิ์สมัครจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข)

 • The application window opened on 6 July 2022 at 9 am Singapore Time (GMT+8), and closed on 23 August at 23:59 Singapore Time (GMT+8).

 • เรากำลังมองหาโปรเจ็กต์ที่แสดงแนวคิดใหม่ในสาขาการนำเสนอข่าวดิจิทัลซึ่งสนับสนุนการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้บริโภคข่าวสารดิจิทัล โปรเจ็กต์ที่ได้รับเลือกจะแสดงถึงนวัตกรรมและมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการสร้างข่าวสารดิจิทัลที่เป็นต้นฉบับ

  นวัตกรรมในที่นี้หมายถึงอะไร

  เราไม่ต้องการให้คำจำกัดความคำว่า "นวัตกรรม" เพราะสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับไอเดียตั้งต้นของผู้สมัครและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้สมัครเอง เราอยากให้ผู้สมัครอธิบายให้ฟังว่าไอเดียนี้เป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่อย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้วนวัตกรรมหมายถึงไอเดียที่ผู้สมัครไม่เคยทดลองใช้มาก่อนหรืออย่างน้อยต้องแสดงแนวทางใหม่ๆ

  ขอบเขตของโปรเจ็กต์จะแตกต่างกันไป เราตั้งใจที่จะไม่สร้างกฎที่ตายตัวและอยากได้รับไอเดียที่สดใหม่จากคุณ โดยอาจเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในห้องข่าวเพื่อสร้างความหลากหลายให้โมเดลธุรกิจหรือหาวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด เราอยากฟังวิธีแก้ไขอันชาญฉลาดสำหรับปัญหาที่เผชิญอยู่ในการทำงานจริง

  หากกำลังมองหาแรงบันดาลใจ ลองดูโปรเจ็กต์ที่ผ่านมาที่ได้รับการคัดเลือกโดยโครงการ Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และโปรดทราบว่าปีนี้เราไม่มีธีมที่เจาะจง ดังนั้นคุณคิดได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

  หากยังไม่พอ ลองดูโปรเจ็กต์ทั้งหมด 227 โปรเจ็กต์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Innovation Challenge ตั้งแต่ปี 2018 ได้ที่นี่

  "โปรเจ็กต์" ในที่นี้หมายความว่าอะไร
  โปรเจ็กต์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจะต้องพัฒนาให้เสร็จภายใน 12 เดือนหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนและสรุปโปรเจ็กต์ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเครื่องมือด้านข่าวสารใหม่ที่ช่วยให้องค์กรข่าวประสบความสำเร็จ โปรเจ็กต์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจะไม่ใช่กิจกรรมประจำวันของผู้สมัครหรือไม่ใช่เป็นเพียงการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว

  โปรเจ็กต์ทั้งหมดควรมีองค์ประกอบด้านดิจิทัลที่สำคัญ โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Google

 • เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา คุณจะต้องส่ง 2 รายการคือ
  1) แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
  ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย 2) งานนำเสนอ PDF เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ที่ส่งผ่านแบบฟอร์มเดียวกัน

  เราจะพิจารณาใบสมัครออนไลน์ในภาษาอังกฤษ เบงกาลี จีน ฮินดี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และไทยเท่านั้น โปรดทราบว่าจำนวนและขีดจำกัดของอักขระจะระบุอยู่ในเทมเพลตโดยตรง เราแนะนำให้คุณเขียนให้กระชับและชัดเจนที่สุด ใบสมัครจะต้องแนบงานนำเสนอในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถดูเทมเพลตได้ใน [ลิงก์นี้] โดยเทมเพลตนี้เป็นตัวอย่างงานนำเสนอที่มีคำแนะนำอยู่ในสไลด์และบันทึกของผู้บรรยายเพื่อช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพที่สุด โปรดทำตามโครงร่างของงานนำเสนอตามที่แนะนำไว้ในตัวอย่าง นอกเหนือจากแบบฟอร์มและสไลด์ประกอบการนำเสนอแล้ว คุณยังต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสมัครโครงการ GNI Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วย

  The application window lasted for nearly 7 weeks. Take advantage of this time to document your application as thoroughly as possible:

  1. โปรดดาวน์โหลดและตรวจสอบคำถามในแบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบ PDF นี้ล่วงหน้าก่อนเริ่มทำโปรเจ็กต์
  2. ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการนำเสนอจากลิงก์นี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ต้องระบุ
  3. ใช้เวลาในการปรึกษา หาข้อมูล ระดมความคิดร่วมกับทีมและเตรียมคำตอบที่ดีที่สุด
  4. เมื่อคุณพร้อม ให้ไปที่แบบฟอร์มออนไลน์และส่งใบสมัครพร้อมกับสไลด์ประกอบการนำเสนอ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ apacgnichallenge@google.com

 • หัวข้อควรเป็นบทสรุปสำหรับวัตถุประสงค์ของโปรเจ็กต์ ความสำเร็จที่จะได้จากโปรเจ็กต์นี้คืออะไร เหมือนกับเป็นการพาดหัวข่าวหรือทวีต เป็นคำบอกเล่าง่ายๆ ที่ช่วยให้ผู้ประเมินเข้าใจขอบเขตของหัวข้อและไอเดีย โปรดทราบว่าหัวข้อมีอักขระได้สูงสุด 140 ตัว

 • นี่เป็นคำถามที่ต้องตอบในแบบฟอร์มการสมัคร คุณควรตอบคำถามข้อนี้ให้ละเอียดว่าคุณจะทำอะไร โปรเจ็กต์นี้มีคุณค่าอย่างไรต่อองค์กรของคุณและคนอื่นๆ การใช้รูปแบบการเสนอขายโดยใช้เวลาสั้นๆ อาจมีประโยชน์ แต่ให้เจาะจงว่าโปรเจ็กต์นี้ทำอะไรและสิ่งที่คุณตั้งเป้าว่าจะสร้างคืออะไร

  เมื่อตอบคำถามนี้ โปรดอย่าลืมว่าเราใช้หลักเกณฑ์ 5 ข้อที่อยู่ด้านล่างในการประเมินใบสมัครของคุณ โปรดระบุว่าข้อเสนอของคุณตอบโจทย์หลักเกณฑ์เหล่านั้นอย่างไร และบอกเราว่าเหตุใดโปรเจ็กต์นี้จึงเป็นนวัตกรรมสำหรับองค์กรของคุณ

  เราจะประเมินโปรเจ็กต์โดยใช้หลักเกณฑ์สำคัญ 5 ประการดังนี้

  1. นวัตกรรม: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะต้องมีความสร้างสรรค์และพลิกโฉมประสบการณ์สำหรับทั้งผู้สมัครและผู้ใช้
  2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศด้านข่าวสาร: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการควรแสดงศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรมในวงกว้าง เช่น เราเปิดรับแนวทางการทำงานร่วมกัน โปรเจ็กต์แบบโอเพนซอร์ส หรือไอเดียใดก็ตามที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์เพื่อการรายงานข่าวอย่างมีคุณภาพ
  3. ความเป็นไปได้: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการควรแสดงศักยภาพด้วยตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและเมตริกที่คาดหวัง และควรระบุความเสี่ยงและขั้นตอนในการลดความเสี่ยงเหล่านั้นด้วย
  4. ความหลากหลาย: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการต้องสามารถแสดงความมุ่งมั่นเฉพาะตัวที่มีต่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะแสดงผ่านกลุ่มเป้าหมาย องค์กร หรือเนื้อหา Google มุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก และทำงานเพื่อสนับสนุนบริษัท/โปรเจ็กต์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านั้น
  5. แรงบันดาลใจ: โปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะแสดงความตั้งใจที่จะแชร์ความรู้และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบนิเวศในภาพรวม ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเขียนรายงานสาธารณะที่ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจ็กต์
 • ใช้แบบฟอร์มการสมัครในส่วนนี้ในการระบุปัญหาที่คุณพยายามแก้ไขและอธิบายวิธีแนวทางที่จะใช้แก้ไข อธิบายวิธีที่คุณจะนำไอเดียมาใช้ พร้อมบอกรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะทำ ทรัพยากรที่จะต้องใช้ และอธิบายโดยละเอียดว่าเงินสนับสนุนจะนำไปใช้กับค่าใช้จ่ายใดบ้าง ใช้โอกาสนี้ในการอธิบายว่าคุณจะพัฒนาโปรเจ็กต์นี้อย่างไร

 • คุณจำเป็นต้องส่งสไลด์ประกอบการนำเสนอ คลิกที่นี่เพื่อเปิดเทมเพลตสำหรับสไลด์ประกอบการนำเสนอที่มาพร้อมโครงร่างที่แนะนำและคำแนะนำ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ในการสร้างสไลด์ สไลด์ประกอบการนำเสนอช่วยให้คุณได้โฟกัสและปรับแต่งไอเดียในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยเทมเพลตสไลด์ประกอบการนำเสนอมีไว้เป็นแนวทาง ซึ่งจะช่วยวางโครงร่างทุกอย่างที่เราอยากให้คุณอธิบาย อย่างไรก็ตามคุณสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของทีมได้ผ่านการจัดวางและดีไซน์

 • เรายินดีรับใบสมัครร่วมสำหรับโปรเจ็กต์ที่ทำร่วมกับผู้เผยแพร่จากอุตสาหกรรมอื่น สมาคม หรือหน่วยงานวิชาการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีส่งใบสมัครเข้าร่วมได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ GNI Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 • คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ GNI Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ที่นี่

 • ใช่ เราจะตรวจสอบใบสมัครที่มีสิทธิ์ทุกใบที่ได้รับภายในกำหนดเวลาการสมัคร

 • หากต้องการติดต่อทีมงาน โปรดส่งอีเมลไปที่ apacgnichallenge@google.com

 • ผู้สมัครแต่ละรายจะส่งใบสมัครได้เพียง 1 ใบและเราจะไม่พิจารณาใบสมัครหลายใบสำหรับโปรเจ็กต์เดียวกัน สำหรับองค์กรที่เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทที่ใหญ่กว่าซึ่งมีบริษัทในหลายชื่อ เราอนุญาตให้ส่งใบสมัครได้สูงสุด 3 โปรเจ็กต์ องค์กรและกลุ่มบริษัทจึงควรมุ่งเน้นโปรเจ็กต์ที่มีความสำคัญสูงสุด

 • จะมีเพียงไม่กี่คนที่ได้เห็นคำตอบในใบสมัครของคุณ โดยพวกเขาจะใช้คำตอบเหล่านั้นในการประเมินโปรเจ็กต์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรา ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรากำหนดว่าผู้สมัครจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางธุรกิจมาให้เรา หากผู้สมัครได้ระบุว่าต้องการติดต่อกับผู้สมัครรายอื่นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ทีมงานของโปรเจ็กต์อาจติดต่อผู้สมัครเพื่อมอบโอกาสในการแชร์ความรู้ (เช่น การแสดงโปรเจ็กต์ในงานกิจกรรมต่างๆ การจัดทำกรณีศึกษา เป็นต้น)

 • ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนรวมถึงค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม และการซื้อหรือขอใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสินทรัพย์หรือวัสดุอื่นใดที่จำเป็นสำหรับโปรเจ็กต์นี้ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดไม่ควรเกิน 20% ของยอดทั้งหมดจากเงินสนับสนุนที่ขอจาก Google ค่าใช้จ่ายด้านบรรณาธิการจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนและเราจะไม่ชำระเงินให้ในส่วนนี้ องค์กรจะต้องไม่นำเงินสนับสนุนไปชำระค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ (ค่าโสหุ้ย) โปรดอ่านรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ GNI Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โปรดทราบว่าวันที่มีผลสำหรับโปรเจ็กต์จะเป็นวันที่ Google ลงนามร่วมในข้อตกลงการมอบเงินสนับสนุน เงินสนับสนุนนี้จึงจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว

 • ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ GNI Innovation Challenge ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เรากำหนดว่าผู้สมัครจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร) Google มีความตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GNI Innovation Challengeตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครว่าตามเงื่อนไขแล้ว Google อาจเผยแพร่ข้อมูลรวมที่แสดงรูปแบบการมอบทุนสนับสนุนในโครงการ GNI Innovation Challenge และข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์

  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางธุรกิจคือข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งหากมีการเปิดเผยอาจทำให้เกิดประโยชน์แก่คู่แข่งของคุณหรืออาจสร้างความเสียหายต่อคุณได้ในภายหลัง

  ในฐานะเจ้าของโปรเจ็กต์ คุณเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางธุรกิจ แต่หากคุณไม่มั่นใจ เราขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายอิสระ

 • เราอาจติดต่อผู้สมัครหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำอธิบายก่อนที่จะทำการคัดเลือกครั้งสุดท้าย ในกรณีเหล่านั้นเราจะติดต่อคุณทางอีเมล ทีมงานของโปรเจ็กต์จะพยายามตรวจสอบและคัดเลือกใบสมัครภายใน 3 เดือน แต่เวลาดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบ เราจะแจ้งให้ทุกโปรเจ็กต์ทราบว่าผ่านการคัดเลือกหรือไม่ แต่เราไม่อาจบอกความคิดเห็นที่เจาะจงสำหรับโปรเจ็กต์ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป