ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

Thank You

We’ll be in touch with all applicants to let them know of the outcome of this challenge.

If you need to get in touch with us in the meantime, please email apacgnichallenge@google.com. and don’t forget to include the application number from your confirmation email subject line.

If you have any questions about the process and our application review process, you can find more details in the FAQs on our website.

Thanks again for your interest in the Asia-Pacific Innovation Challenge and good luck!

บันทึกผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าของคุณ
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?