ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 18 จาก 18
Data Journalism: Take the Quiz
Data Journalism
Google Data GIF Maker
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
The Google Permissions website highlights:
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_01.jpg
คำถามที่ 2 จาก 13
Which type of data is NOT included in Public Data Explorer?
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_02.jpg
คำถามที่ 3 จาก 13
Which of the following is NOT possible with Public Data Explorer?
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_03.jpg
คำถามที่ 4 จาก 13
Which of the following is NOT an option with Google Surveys?
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_04.jpg
คำถามที่ 5 จาก 13
Google Crisis Map provides:
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_05.jpg
คำถามที่ 6 จาก 13
With Global Forest Watch data, you can:
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_06.jpg
คำถามที่ 7 จาก 13
The centerpiece of the Databot is the Firehose. Which of the following is NOT available via the Firehose?
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_07.jpg
คำถามที่ 8 จาก 13
A Tilegram is a map made of tiles where regions are proportional to a data set. Which of the following is a feature of Tilegrams?
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_08.jpg
คำถามที่ 9 จาก 13
With Data Gif Maker you can make animated gifs comparing any two data points of your choosing such as polling numbers, sales figures, movie ratings, etc. “Gif” is pronounced:
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_09.jpg
คำถามที่ 10 จาก 13
Flourish is designed to help newsrooms increase the quality and quantity of their data stories. With the free version you can:
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_10.jpg
คำถามที่ 11 จาก 13
Which of the following is NOT a feature of Google Trends?
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_11.jpg
คำถามที่ 12 จาก 13
Which of the following can you NOT do with Google Trends?
ถัดไป
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_12.jpg
คำถามที่ 13 จาก 13
Which of the following is NOT a feature of Google Fusion Tables?
ส่ง
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_13.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Data Journalism: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป