ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 9 จาก 17
แหล่งข้อมูล: Global Forest Watch
วารสารศาสตร์ข้อมูล
Google Data GIF Maker
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

แหล่งข้อมูล: Global Forest Watch

GO801_GNI_GlobalForestWatchTitle-Card.jpg

ข้อมูลทำลายป่าและเครื่องมือตรวจสอบ

GO801_GNI_GlobalForestWatchTitle-Card.jpg

Global Forest Watch คืออะไร

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card1_Image1.jpg

Global Forest Watch (GFW) คือ ความร่วมมือที่โดดเด่นของสถาบันทรัพยากรโลก, Google, สถาบันเจนกูดดอลล์ และพาร์ทเนอร์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยให้นักข่าว รัฐบาล และนักวิจัยเข้าใจการสูญเสียของป่าซึ่งเป็นอันตรายและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


ในอดีต ผู้คนได้พยายามทำความเข้าใจเมื่อใดและเวลาใดที่ป่าถูกล้าง เหตุผลที่เกิดขึ้น และใครเป็นผู้รับผิดชอบ GFW ซึ่งใช้ข้อมูลดาวเทียมแลระบบคลาวด์จะตรวจสอป่าของโลกในแบบเรียลไทม์ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า ไฟไหม้ สภาพภูมิอากาศ และสินค้าที่ใช้เวลาหลายปีเพื่อรวบรวมและแปรรูป 

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card1_Image1.jpg

การรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card2_Image1.jpg

แพลตฟอร์ม GFW จะช่วยคุณรายงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเวลาเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำลายป่าเขตร้อน คุณสามารถสำรวจภูมิทัศน์และวิเคราะห์ข้อมูลคาร์บอนไดออกไซด์บนแผนที่โต้ตอบ ตลอดจนปรับแต่งรายงานเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการดู และแบ่งปันกับเรื่องราวของคุณ

เครื่องมือมากมายยังช่วยให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปและเปรียบเทียบประเทศ เขต และพื้นที่ที่สนใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่าร่วมกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการดูข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นของแสงบนหลังคา ที่เก็บคาร์บอนในต้นไม้ และที่เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในดิน 

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card2_Image1.jpg

แผนที่แบบโต้ตอบของการเปลี่ยนแปลงป่า

เครื่องมือศูนย์กลางของ GFW คือแผนที่แบบโต้ตอบที่แสดงการเปลี่ยนเเปลงของป่าในโลก (การปกป้องและทำลายป่า) ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุดข้อมูลที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2000-2015


ในการสำรวจแผนที่แบบโต้ตอบ อันดับแรกไปที่ globalforestwatch.org จากนั้นไปที่ แผ่นที่


ใช้แผนที่เพื่อสำรวจป่าทั่วโลก


หากต้องการเน้นเซ็ตย่อยของเวลา ใช้แถบเลื่อนที่ด้านล่างของแผนที่


เปิดหรือปิดชั้นพิเศษเพื่อแสดงปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่อนุรักษ์ การใช้ที่ดิน และภูมิทัศน์ป่าที่สมบูรณ์

ปรับแต่งแผนที่แบบโต้ตอบของคุณ

แผนที่แบบโต้ตอบยังให้คุณได้รับมุมมองแบบละเอียดของผลกระทบในภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงที่คุณอาจกำลังครอบคลุมและแก้ไขลักษณะของแผนที่ต่อความต้องการของคุณ


ปรับแต่งมุมมองแผนที่โดยคลิก ข้อมูลประเทศ และเลือกประเทศหรือภูมิภาค หรือวาดพื้นที่ของคุณเองเพื่อวิเคราะห์ 


เลือกจากความหลากหลายของตัวเลือกแผนพื้นฐาน เช่น ดาวเทียม ภูมิประเทศ หรือแผนที่ถนน

โปรไฟล์ของประเทศ

หากคุณรู้ว่าคุณต้องการวิจัยประเทศใด คุณสามารถไปที่โปรไฟล์ได้เลย GFW ดำเนินการข้อมูลใน 204 ประเทศ


หมุนไปตามแถบนำทางเพื่อแสดงแถบนำทางด้านบน แล้วคลิก ประเทศ 


เลือกจาก 167 ประเทศ 


ตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย คุณสามารถดูจำนวนข้อมูลที่โดดเด่นได้


คลิกที่แท็บเพื่อแสดงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการครอบคลุมดินแดน, การสูญเสียป่าไม้และการจัดการ, ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้, การจัดการภาครัฐ, การปลูกป่า, การปล่อย CO2, สต๊อกคาร์บอนและข้อตกลงระหว่างประเทศ 


นอกจากนี้คุณยังสามารถดูโปรไฟล์ป่าของประเทศในบริบทเดียวกันกับประเทศอื่นๆ โดยเลือก การจัดอันดับ ซึ่งจะแสดงประเทศต่างๆ ที่มีการสูญเสียต้นไม้มากที่สุดด้านบน: รัสเซีย บราซิล และแคนาดา

การเฝ้าตรวจไฟไหม้บน GFW

GFW Fires เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเกิดไฟไหม้ ระบุสาเหตุอาจเกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลกระทบของไฟป่าและผู้คน


คุณสามารถคลิก เพิ่มเติม จากหน้าใดๆ เพื่อเข้าถึงแอป GFW ได้เพิ่มเติม


เลือก Global Forest Watch Fires


คลิก มุมมองแผนที่ 


ทีนี้คุณสามารถดูไฟไหม้ได้รอบโลก ดูที่คุณภาพอากาศและหมอกควัน และเข้าถึงรายงานไฟไหม้อย่างรวดเร็วสำหรับประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาเจ็ดวัน


นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งเตือนไฟไหม้ผ่าน SMS หรืออีเมลสำหรับภูมิภาคใดๆ ที่คุณต้องการ คลิก เริ่มต้นการวาด และร่างพื้นที่ที่ต้องการ แล้วคลิก อีเมลการแจ้งเตือนไฟไหม้ หรือ ข้อความ SMS

วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของสินค้า

เครื่องมอง GFW Commodities ช่วยชี้แจงการทำลายป่าที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าในน้ำมันปาล์ม, ถั่วเหลือง,เนื้อวัว, เนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมในอินโดนีเซียใกล้โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อดูว่ามีการทำลายป่าที่คล้ายกันในพื้นทีหรือไม่ เครื่องมือนี้อาจจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับให้นักข่าวรายงานการบรรจบของความสนใจทางธุรกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


คุณสามารถคลิก เพิ่มเติม จากหน้าดใๆ เพื่อเข้าถึงแอป GFW เพิ่มเติม


แล้ว คลิก Global Forest Watch Commodities


คลิกปุ่ม คลิกที่นี่!


แล้วเลือก ข้อมูลสำรวจทั่วโลก บน แผนที่ GFW Commodities


ภายใต้ การใช้ป่า เปิด โรงงานน้ำมันปาล์ม RSPO และ โรงงานน้ำมันปาล์ม 


ในส่วน การเปลี่ยนแปลงป่า เปิด ความสูญเสีย เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงการครอบคลุมของป่าในพื้นที่นั้น คุณสามารถปรับความทึบของชั้นด้วยแถบเลื่อนเพื่อให้คุณยังคงเห็นรายละเอียดด้านล่าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GFW

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card8_Image1.jpg

แพลตฟอร์ม GFW เป็นแหล่งข้อมูลที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งสำหรับนักข่าว ในขณะที่บทเรียนนี้แสดงภาพรวมของเครื่องมือ มีวิดีโอบทช่วยสอนมากมายที่คุณสามารถชมเพื่อดำน้ำลึก 


สำหรับวิดีโอเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงป่า, การแสดงภาพจากข้อมูลประเทศ, การเปรียบเทียบประเทศและอื่นๆ มากมาย เพียงชมวิดีโอบทช่วยสอน Global Forest Watch 

GO801_GNI_GlobalForestWatch_Card8_Image1.jpg
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว แหล่งข้อมูล: Global Forest Watch ใช่ กำลังดำเนินการอยู่
แนะนำสำหรับคุณ
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป