ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 2 จาก 18
การอนุญาต: รับข้อมูลจาก Google
Data Journalism
Google Data GIF Maker
check_box_outline_blank Data Journalism: Take the Quiz
หลักสูตร
0% เสร็จสิ้น
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

การอนุญาต: รับข้อมูลจาก Google

GO801_GNI_SourceGoogleData_2_TitleCard.jpg
เรียนรู้การใชและการอ้างอิง้ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Google
GO801_GNI_SourceGoogleData_2_TitleCard.jpg

วิธีการใช้แบรนด์ Google ในหัวข้อของคุณ

GO801_GNI_SourceGoogleData_2_Card1_Image1_qJSNp8s.jpg

เว็บไซต์ Google Permissions เป็นบริการครบวงจรสำหรับการเรียนรู้วิธีการใช้และอ้างอิงผลิตภัณฑ์ในร้านค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเน้นกรณีการใช้งานทั่วไป คู่มือเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โลโก้ รูปภาพ แผนที่ และกราฟิกทั่วทุกสื่อ

GO801_GNI_SourceGoogleData_2_Card1_Image1_qJSNp8s.jpg

การอ้างอิงแหล่งที่มาของแผนที่

นักข่าวทั่วโลกใช้เครื่องมือของเราตั้งแต่รูปภาพทางดาวเทียมจนถึงแผนที่เพื่อช่วยเล่าเรื่องราวของพวกเขา และเราดีใจ เราเพียงขอให้คุณปฏิบัติตามกฎการใช้งานบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างยุติธรรมและเหมาะสม

 

สมมติว่าคุณกำลังเผยแพร่เว็บอินโฟกราฟิกโดยใช้รูปภาพจาก Google Earth ไปที่เว็บไซต์สิทธิ์และคลิก การใช้แผนที่ของเรา ทางด้านซ้าย อ่านในส่วน พื้นฐาน ซึ่งควรตอบคำถามที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการใช้แผนที่ใดๆ ของ Google


Let’s say you’re publishing a web infographic using an image from Google Earth. Go to google.com/permissions and click Products.


Scroll down until you see Google Maps/Earth and click guidelines for non-commercial use. The General Guidelines section should answer most FAQs for Google map usage. 

การให้เครดิตเมื่อครบกำหนด

GO801_GNI_SourceGoogleData_2_Card3_Image1_BAyGKHH.jpg

เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว ต้องให้แน่ใจว่าคุณอ้างอิงแหล่งที่มาของ Google อย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์มากมายของเรา เช่น Google Maps และ Google Earth จะรวมคุณสมบัติของ Google และผู้จัดหาข้อมูลไว้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เรายังตั้งค่าไซต์คุณสมบัติเพื่อตอบคำถามของคุณอย่างละเอียดมากขึ้น


GO801_GNI_SourceGoogleData_2_Card3_Image1_BAyGKHH.jpg
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
บนเว็บไซต์ google.com/permissions คุณจะพบแนวทางการใช้งานและการอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์Google ดังนี้้
ถัดไป
1_Av6bUMe.jpg
คำถามที่ 2 จาก 3
สถานการณ์ใดต่อไปนี้ต้องมีสิทธิ์พิเศษจาก Google
ถัดไป
2_Ga4pXTI.jpg
คำถามที่ 3 จาก 3
สโลแกนที่ถูกต้องใดใช้ใต้รูปภาพที่แสดงหน้าจอหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Goolge
ส่ง
3_W9KWElo.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Permissions: Source Google Data.
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
in progress
Recommended for you
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?