ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 1 จาก 4
Google Finance: Research company performance
Business Reporting
Access Google Finance data in Sheets
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Google Finance: Research company performance

google_finance_research_company_performance_lesson_overview.jpg

Google Finance allows you to track companies across 53 exchanges on five continents.

google_finance_research_company_performance_lesson_overview.jpg

Lesson overview

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_5rlLnIn.jpg

Search global stock market data.

Every day, there are millions of movements on stock markets across the world. Google Finance can help you track the companies and markets that you are reporting on. For a full list of the stock exchanges tracked on Google Finance, click here.

  1. Find companies and build a watch list
  2. Research and compare companies


For more Business Reporting lessons, visit: newsinitiative.withgoogle.com/training/course/business-reporting

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_5rlLnIn.jpg

Find companies and build a watch list

Google Finance is a gateway to a huge collection of financial information on listed companies across the globe. You can streamline your workflow by building a list of companies you’d like to follow regularly.


To begin, go to finance.google.com.


Enter the company name, we have used a fake company "Example Co Inc" it trades on (NASDAQ) and its ticker symbol (EXMPL).


Click on the stock to see an overview, relevant news, and financials.


To save stocks you’re interested in, click Follow.


Once you have followed a stock, it will appear in Your watchlist.

Research and compare companies

Google Finance makes it easy to research companies, compare performance, find relevant news, and see recent financials.


To see quarterly financial information, click Financials. You’ll see the headline details of each financial report by clicking on its date.


To see the most recent news stories in relation to the company of interest, click News.


To compare the performance of any two stocks, first click Compare.


Now, find the stock you want to compare and click the + symbol next to it. This will create an instant chart comparing the performance of the two stocks’ prices.

Congratulations!

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_gpnATz2.jpg

You completed “Google Finance: Research company performance.”


To continue building your digital journalism skills and work toward Google News Initiative certification, go to our Training Center website and take another lesson.

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_gpnATz2.jpg
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Google Finance: Research company performance in progress
Recommended for you
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป