ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 2 จาก 9
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบล็อกโฆษณา
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบล็อกโฆษณา

spt-block

กู้คืนรายได้จากโฆษณาที่หายไปเพราะตัวบล็อกโฆษณา

spt-block

ตัวบล็อกโฆษณาคืออะไร

ads4

ตัวบล็อกโฆษณาคือส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ป้องกันไม่ให้แสดงโฆษณาเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ข่าวของคุณ

มีผู้ใช้ตัวบล็อกโฆษณาถึง 37%

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
 • ขออย่างตรงไปตรงมา
 • ลองใช้ตัวบล็อกโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ads4

อธิบายว่าตัวบล็อกโฆษณาส่งผลต่อคุณอย่างไร

screenshot-2023-02-24-at-114023-am-removebg-preview

50% ของผู้ที่ใช้ตัวบล็อกโฆษณาอนุญาตให้แสดงโฆษณาในอย่างน้อย 1 เว็บไซต์ การอธิบายอย่างโปร่งใสว่าโฆษณาจะช่วยสนับสนุนในการนำเสนอข่าวสารของคุณอย่างไรจะทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงความสำคัญของโฆษณา

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ใส่ภารกิจอย่างเช่น เปิดเผยเรื่องราวที่ยังเป็นปริศนา
 • อธิบายว่าโฆษณาจะช่วยสนับสนุนคุณอย่างไร
 • แสดงจำนวนครั้งที่เข้าชมให้ผู้ที่เข้าชมซ้ำทราบด้วยตัวนับบทความ เช่น คุณอ่านไปแล้ว 10 บทความในเดือนนี้ โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนเราโดยการเลิกบล็อกโฆษณา
screenshot-2023-02-24-at-114023-am-removebg-preview

ขออนุญาต

screenshot-2023-02-24-at-114027-am

54% ของผู้ที่ใช้ตัวบล็อกโฆษณาไม่ทราบความหมายของคำว่า "รายการที่อนุญาต"

รายการที่อนุญาต" หมายถึงรายการเว็บไซต์ที่บุคคลหนึ่งๆ อนุญาต คำนี้เป็นศัพท์เฉพาะทางเทคนิคที่อาจมีประโยชน์เมื่อพูดคุยกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวอย่างเช่นวิศวกร แต่ก็อาจทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกแปลกๆ หรือสับสนได้

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ขออนุญาตแทนการอธิบายการดำเนินการ เช่น อนุญาตให้แสดงโฆษณา หรือ อนุญาตให้แสดงโฆษณาไหม
 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเฉพาะวงการ เช่น รายการที่อนุญาต หรือ รายการที่อนุญาตพิเศษ
 • แสดงข้อความหลายๆ ครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มอัตราการคลิกผ่านของปุ่ม

screenshot-2023-02-24-at-114027-am

ลองใช้ตัวบล็อกโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์

Windows and Pop-ups Illustration

มีการติดตั้งตัวบล็อกโฆษณาถึง 48% เนื่องจากรำคาญโฆษณา

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • นำโฆษณาที่รบกวนออก เช่น ป๊อปอัป
 • เสนอการสมัครใช้บริการแบบไม่มีโฆษณาแทนการบล็อกโฆษณา
 • ลองใช้คำขอแบบปิดไม่ได้ซึ่งอาจลดจำนวนผู้ที่ใช้ตัวบล็อกโฆษณา แต่ก็อาจทำให้ผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ของคุณไป
Windows and Pop-ups Illustration
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
วิธีใดดีที่สุดในการขอให้ผู้ใช้ปิดตัวบล็อกโฆษณา
ส่ง
checklist (8)
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Learn more about ad blockers
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
in progress
Recommended for you
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?