ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 7 จาก 7
Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
Hands-on Machine Learning
Google Cloud AutoML Vision
การเตรียมข้อมูล
ประเมินและทดสอบ
หลักสูตร
0% เสร็จสิ้น
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
AutoML Vision in Google Cloud needs a minimum number of tagged images to train a model.
ถัดไป
image50_2_O07A6k5.png
คำถามที่ 2 จาก 3
A supervised machine learning model
ถัดไป
image21_2_hlCEORX.png
คำถามที่ 3 จาก 3
Confusion Matrix:
ส่ง
image53_1_9kgofdA.png
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?