ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 7 จาก 7
Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
แมชชีนเลิร์นนิงในการใช้งานจริง
Google Cloud AutoML Vision
การเตรียมข้อมูล
ประเมินและทดสอบ
สนาม
0% เสร็จสมบูรณ์
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
AutoML Vision in Google Cloud needs a minimum number of tagged images to train a model.
ถัดไป
image50_2_O07A6k5.png
คำถามที่ 2 จาก 3
A supervised machine learning model
ถัดไป
image21_2_hlCEORX.png
คำถามที่ 3 จาก 3
Confusion Matrix:
ส่ง
image53_1_9kgofdA.png
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป