ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
Welcome to the Google News Initiative
The Google News Initiative works with publishers and journalists to fight misinformation, share resources, and build a diverse and innovative news ecosystem.
บทเรียนที่ 1 จาก 8
ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรเหมือนกับ AI หรือไม่
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรเหมือนกับ AI หรือไม่

2.1.png

ภาพรวมของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรในบริบทของ AI

2.1.png

ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรคืออะไร

2.1.jpg

ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรไม่มีนิยามระบุไว้เป็นการเฉพาะ ไม่แตกต่างจากเทคโนโลยีส่วนใหญ่ในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์


ในเบื้องต้น ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) คือการใช้ข้อมูลเพื่อตอบคำถามต่าง ๆถ้าจะกล่าวอย่างเป็นทางการก็คือการใช้อัลกอริทึมเพื่อเรียนรู้รูปแบบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่มี โดยสามารถรองรับงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมให้ทำไว้เป็นการเฉพาะ


นอกจากนี้การทำงานของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรยังมีการพัฒนาอย่าต่อเนื่องตามประสบการณ์และข้อมูลที่สะสมไปในช่วงเวลาหนึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ: ระบบนี้สามารถเรียนรู้ได้

2.1.jpg

ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรเกี่ยวข้องกับ AI อย่างไร

2.2

ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งของชุดเทคโนโลยีที่จัดอยู่ในกลุ่ม “ปัญญาประดิษฐ์” (AI)


แนวคิดของ AI และระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรมักแทนที่กันได้ แต่ถ้าจะให้ถูก ระบบการเรียนรู้ของเครื่่องจักรถือเป็นหน่วยย่อยของ AI ซึ่ง AI เองก็เป็นหน่วยย่อยของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

AI มีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน แต่เราสามารถพูดได้ว่าปัญญาประดิษฐ์มีความหมายในวงกว้างมากกว่าแค่การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับการทำงานต่าง ๆ ที่ปกติต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์

ภายใต้บริบทดังกล่าว ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรจึงอาจอ้างถึงส่วนการใช้งานเฉพาะที่ใช้ข้อมูลเพื่อฝึกสอนให้สามารถทำงานบางอย่างได้เป็นเอกเทศและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไปเรื่อย ๆ

2.2

AI และระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร: ประวัติอย่างย่อ

79492216-876bba80-7fd4-11ea-8db0-173665bafdb3.jpg

AI และระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรกลายเป็นคำที่หลายคนได้ยินอยู่่บ่อยครั้งในปัจจุบันแต่ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนักวิทยาศาสตร์มีการพัฒนา AI และ ML มาได้ระยะหนึ่งแล้ว


ปัญญาประดิษฐ์ถูกกล่าวถึงเป้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1950คำนี้กำหนดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน John McCarthy ระหว่างเวิร์คช้อปที่ Dartmouth College นิวแฮมเชอร์ในปี 1956


นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา AI ก็มีการพัฒนาอย่างมากและผ่านช่วงเวลาทั้งดีและร้ายหลายครั้งระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรได้เข้ามามีบทบาทในช่วงทศวรรษที่ 1980 แต่เริ่มขยายตัวอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ 2010 นี้เองมีองค์ประกอบใดอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

79492216-876bba80-7fd4-11ea-8db0-173665bafdb3.jpg

ทำไมทุกคนถึงพูดคุยเกี่ยวกับ ML และ AI ในปัจจุบัน

2.4.jpg

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีปัจจัยที่สำคัญอยู่สองตัวที่มีผลต่อการพัฒนาของ AI อย่างมาก ได้แก่

ประการแรกคือจำนวนข้อมูลมหาศาลที่เกิดขึ้นในทุก ๆ นาทีเครื่องจักรต้องการข้อมูลเพื่อ “เรียนรู้” และข้อมูลที่มีมากขึ้นหมายถึงชุดข้อมูลที่ใหญ่กว่าเดิมที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการฝึกสอนระบบการทำงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ระบบการทำงานเหล่านี้ยังสามารถนำไปทดสอบและปรับใช้กับส่วนการใช้งานใหม่ ๆ


ปัจจัยที่สองคือความเร็วในการประมวลผลข้อมูลที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้รวดเร็วกว่าเดิมสิ่งนี้ทำให้บริษัทด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และผู้ประกอบการอื่น ๆ สามารถลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้นเพื่อต่อยอด


ที่ระดับความเร็วในปัจจุบัน AI จะมีความเป็นเครื่องจักรน้อยลง และเป็นอัจฉริยะมากขึ้น

2.4.jpg

คุณควรกังวลว่าเครื่องจักรจะฉลาดเกินไปหรือไม่

2.5.jpg

มีความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับผลการวิจัยด้าน AI และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เรายังไม่อยู่ในจุดทีเครื่องจักรจะสามารถคิดได้ด้วยตัวเองอย่างคอมพิวเตอร์ HAL 9000 ใน 2001 Space Odyssey และคุณไม่ต้องกังวลว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่คุณในอนาคต


กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการพัฒนาถึงจุดของระดับ ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI): ซึ่งเป็นเครื่องจักรในอุดมคติที่สามารถจัดการงานที่ต้องใช้สติปัญญาได้เหมือนมนุษย์โดยไม่ต้องมีคนคอยกำกับดูแลปัจจุบันเราได้ชมภาพยนตร์และข้อมูลแนววิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตามากมาย


ผู้ประกอบการและห้องปฏิบัติการวิจัยบางแห่ง เช่น DeepMind และ OpenAI ปัจจุบันมีการวิจัยด้าน AI ที่เน้นปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ โดยเน้นที่การพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถทำงานเฉพาะด้านได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องกำกับดูแล

2.5.jpg

ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรเป็นมากกว่าแค่คำพูดสวย ๆ

2.6.jpg

ความแพร่หลายของระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรทำให้บางครั้งการแยกสิ่งที่เป็นจริงกับคำบอกเล่าเป็นเรื่องยากการขาดนิยามที่ตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ และความเชื่อที่รับต่อ ๆ กันมาจากนิยายแนววิทยาศาสตร์ และเข้าใจโดยทั่วไปที่มีอยู่น้อยด้าน AI ล้วนเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องทั้งสิ้น


เราหวังว่าบทเรียนนี้จะทำให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร และความเชื่อมโยงที่มีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์แม้แต่ในระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรเองก็ยังมีสาขายย่อยและแนวทางต่าง ๆ ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจ


และนี่คือหัวข้อสำหรับบทเรียนถัดไป

2.6.jpg
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?