ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 9 จาก 9
การตรวจสอบ: Take the Quiz
ตอบคำถามนี้เพื่อให้จบบทนี้
เมื่อคุณใช้ Google Search เพื่อมองหาพยานในเหตุการณ์ เทคนิคใดต่อไปนี้ที่น่าจะช่วยได้น้อยที่สุด
ถัดไป
GO801_GNI_Verification_Question_01.jpg
คำถามที่ 2 จาก 5
คุณสามารถเข้าถึง Reverse Image Search ออนไลน์ได้อย่างไร
ถัดไป
GO801_GNI_Verification_Question_02.jpg
คำถามที่ 3 จาก 5
ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการเข้าถึง Google Translate
ถัดไป
GO801_GNI_Verification_Question_03.jpg
คำถามที่ 4 จาก 5
เครื่องมือชนิดใดจะช่วยให้คุณตรวจสอบตำแหน่งของรูปภาพที่คุณพบบนสื่อสังคมออนไลน์
ถัดไป
GO801_GNI_Verification_Question_04.jpg
คำถามที่ 5 จาก 5
ส่วนขยาย Chrome ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึงในหลักสูตร Verification หรือ Safety and Security
ส่ง
GO801_GNI_Verification_Question_05.jpg
ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Verification: Take the Quiz
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
บันทึกผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าของคุณ
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?