ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ไปที่หน้าแดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 8 จาก 9
Video: Google tools for fact-checkers
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

Video: Google tools for fact-checkers

YouTube Thumbnails (20)

Explore digital tools designed specifically for fact-checkers and journalists everywhere - helping audiences verify the authenticity and accuracy of online images, videos, and reports.

YouTube Thumbnails (20)
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Video: Google tools for fact-checkers in progress
Recommended for you
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?