ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ไปที่แดชบอร์ด
หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
บทเรียนที่ 2 จาก 8
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยแบบสำรวจ
5 นาที บทเรียนที่ต้องศึกษาต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยแบบสำรวจ

gni-journalism-interview-recording-conversation

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม และสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญด้วยแบบสำรวจ

gni-journalism-interview-recording-conversation

ถามว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.43 PM

ตัดสินใจได้เร็วและง่ายขึ้นด้วยข้อมูลจากแบบสำรวจ สร้างและแชร์แบบสำรวจ ตลอดจนวิเคราะห์คำตอบแบบเรียลไทม์ได้ง่ายๆ ด้วย Google ฟอร์ม

แบบสำรวจจะรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงสามารถบอกสิ่งต่อไปนี้แก่คุณได้

 • กลุ่มเป้าหมายคือใคร
 • กลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร
 • กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมอย่างไร

เริ่มแบบสำรวจโดยการถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากร เช่น

 • เพศ
 • อายุ
 • ตำแหน่ง
 • รายได้ครัวเรือน
 • การศึกษา

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ถามคำถามไม่เกิน 10 ข้อเพื่อให้อัตราการตอบแบบสำรวจจนจบสูงขึ้น

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.43 PM

สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านข่าว

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.38 PM

หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ให้ถามเรื่องพฤติกรรมการรับข่าวสาร ดังนี้

 • คุณได้รับข่าวสารอย่างไร
 • คุณได้รับข่าวสารเมื่อใด
 • เหตุใดคุณจึงติดตามข่าวสาร

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: อนุญาตให้ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

Screenshot 2023-02-22 at 4.26.38 PM

ถามสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบเกี่ยวกับคุณ

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.49 PM

กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกมากมายในการรับข่าวสาร แต่เลือกองค์กรข่าวของคุณเพราะเหตุผลบางอย่าง

ถามกลุ่มเป้าหมายว่าชื่นชอบสิ่งใดในองค์กรข่าวของคุณ โดยใช้คำถามปลายเปิดหรือคำถามแบบหลายตัวเลือก

ตัวอย่างเหตุผลมีดังนี้

 • การนำเสนอข่าวสารอย่างมีคุณภาพ
 • ความน่าเชื่อถือ
 • ชุมชน
 • การนำเสนอข่าวสารแบบอิสระ
 • หัวข้อข่าวหรือสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง
 • นักข่าวคนใดคนหนึ่ง

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: หลีกเลี่ยงการถามคำถามปลายเปิดมากกว่า 1 คำถามต่อครั้ง

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.49 PM

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.44 PM

สร้างลักษณะตัวตนเพื่อให้ผลการสำรวจใช้ง่ายและใช้ได้บ่อยครั้ง คุณใช้ลักษณะตัวตนเพื่อแสดงถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ ซึ่งจะสามารถช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • ช่วยให้ทีมจดจำความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
 • ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการพูดคุย
 • แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการสร้างลักษณะตัวตน ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลประชากร
 • พฤติกรรมการรับข่าวสาร
 • เหตุผลที่ติดตามข่าวสาร

💡แนวทางปฏิบัติแนะนำ: ตั้งชื่อลักษณะตัวตนเพื่อให้คุณอ้างอิงถึงได้โดยง่าย

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.44 PM

ระบุความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.53 PM

ข้อมูลจากแบบสำรวจช่วยให้คุณระบุ สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ" ได้ ตัวอย่าง สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ" ของกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้

 • การบรรลุเป้าหมาย
 • การแก้ไขปัญหา หรือ
 • การทำงานให้สำเร็จลุล่วง

ใช้รูปแบบการเติมประโยคในช่องว่างให้สมบูรณ์นี้เพื่อระบุ สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ ของกลุ่มเป้าหมาย

 • เมื่อ [สถานการณ์]
 • ฉันต้องการ [แรงจูงใจ]
 • เพื่อที่จะได้ [สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ]

ตัวอย่างเช่น ผู้ฟังพอดแคสต์อาจติดตามฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจขณะเดินทางเนื่องจากต้องการรับทราบข้อมูลแนวโน้มตลาดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

หากไม่ทราบ สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จ ของตัวเอง ให้ลองอ่านบทความของ BBC ซึ่งเผยแพร่ในปี 2020

Screenshot 2023-02-22 at 4.27.53 PM

บอกให้ทราบว่าทำไมคุณถึงเป็นทางออก

Screenshot 2023-02-22 at 4.28.20 PM

คุณค่าที่นำเสนอจะอธิบายถึงคุณค่าที่คุณมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถแชร์คุณค่าที่นำเสนอในหลายๆ ที่เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชมและรายได้ของตัวเอง เช่นเมื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • แนะนำองค์กรข่าวของตัวเอง
 • นำทางกลุ่มเป้าหมายไปยังขั้นตอนการสมัครรับข้อมูลหรือบริจาค
 • ส่งข้อความสื่อสาร
Screenshot 2023-02-22 at 4.28.20 PM

หากไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน ให้ลองใช้แบบสำรวจที่มีคำถาม 10 ข้อของเรา

Google Forms Logo

ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มเป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

คลิกด้านล่างเพื่อทำสำเนาของเทมเพลตแบบสำรวจ คุณต้องเข้าสู่ระบบ Gmail เพื่อทำสำเนา ทั้งนี้ Google จะไม่เก็บข้อมูลใดๆ จากแบบสำรวจ

Google Forms Logo
คุณจะให้คะแนนบทเรียนนี้อย่างไร
ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตอบคำถามนี้เพื่อจบบทเรียน
ลักษณะตัวตนจะช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร
ส่ง
checklist (8)
ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ยินดีด้วย คุณทำสำเร็จแล้ว Learn more about your audience with surveys
ทบทวนบทเรียนแล้วลองอีกครั้ง
ใช่ กำลังดำเนินการอยู่
แนะนำสำหรับคุณ
ออกและยอมให้ความคืบหน้าหายไปใช่ไหม
หากออกจากหน้านี้ ความคืบหน้าทั้งหมดในบทเรียนปัจจุบันของคุณจะหายไป คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อและยอมให้ความคืบหน้าหายไป